Interpretacija

Interpretacija - tai kūrinio prasmės aiškinimas, analizavimas. Kas tai yra interpretacija ir kaip ją rašyti? Interpretacija pavyzdys yra labai reikalinga, norint suprasti kokia yra interpretacijos reikšmė, struktūra, apimtis, kaip nagrinėjami kūriniai.

Čia pateikiami įvairių lietuvių literatūros ir užsienio autorių kūrinių, eilėraščių interpretacijų pavyzdžiai DOC ir PDF formatu parsisųsti. Šie rašto darbai bus naudingi norintiems pasisemti idėjų ar ieškantiems pavyzdžių savo darbo rašymui, taip pat tiems kas tiesiog nori suprasti kūrinio prasmę. Pateikiame interpretacijas kuriomis su jumis pasidalino jų autoriai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

291 dokumentas
Jonas Biliūnas Vagis interpretacija
10( 2 atsiliepimai )
Jono Biliūno novelės „Vagis“ analizė ir interpretacija. Jonas Biliūnas „Vagis“ rašinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2018 03 21
Salomėja Nėris Namo interpretacija
Salomėja Nėris – žymi ir ryškų pėdsaką lietuvių literatūros istorijoje palikusi poetė –neoromantikė, kurios kūrybos laikotarpis siejamas su XIX a. viduriu. S. Nėris parašė šešis eilėraščių rinkinius. Visi jie persmelkti ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 07 02
Balys Sruoga Dievų miškas
Štuthofas – viena iš daugelio hitlerinių koncentracijos stovyklų , įkurta. Atsiminimų knygose,straipsniuose štuthofas apibūdinamas kaip “eilinė”, “provincinė” stovykla, nes turėjo mažiau kalinių ,buvo ato- kiai nuo berlyno ir ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 20 puslapių
2016 07 23
Knygos padeda pažinti pasaulį ir save
Čia aišku, priklauso nuo žmogaus atminties, bet noriu pasakyti tai, kad knygos yra daug vertingesnės, juk jose aprašomi realaus gyvenimo situacijos, žmonių poelgiai ir visa kita, kas yra mums išgyvenama. Iš jų mes galime sužinoti apie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 11 19
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas
Justinas Marcinkevičius – vienas ryškiausių XX a. lietuvių literatūros veikėjų. Jo kūryba ir veikla apima gan platų arealą. Jis yra poetas, dramaturgas, vertėjas. Pagrindinė jo kūrybos tema - Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 01 16
Kaip žmogus tampa asmenybe
9( 2 atsiliepimai )
Kaip žmogus tampa asmenybe? (j. Biliūnas, mykolaitis-putinas, a. Škėma).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 05 04
Salomėja Nėris. Eilėraščio ,,Prie didelio kelio”
Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija. S. Nėris – XXa. Pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2010 03 03
Balta drobulė interpretacija
Antano škėmos romano „balta drobulė“ ištraukos interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 03 28
Jaunimo gyvenimo tragedija J.Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”
Jaunimo gyvenimo tragedija J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Drama ir jos pavadinimas. Jaunimas. Jaunų žmonių paveikslai dramoje. Kas vienija visus keturis jaunuolius. Sudėtingi veikėjų charakteriai. Beatričė – ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2018 04 05
Žmogaus ryšys su likimu
„Daug svarbiau už žmogaus lemtį yra tai, kaip jis pats ją suvokia“ Likimo tema gvildenama nuo pat senųjų laikų, iki šių dienų. Vieni žmonės tiki likimu ir pasiduoda lemčiai, kiti stipruoliai, bando įrodinėti, kad lemtis, tai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2014 09 30
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuviui būdingi bruožai?
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuvio bruožai?
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 10 01
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja
9,3( 3 atsiliepimai )
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 03 01
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 01 22
J Apučio novelės Erčia kur gaivus vanduo ištraukos interpretacija
Juozas aputis – iškiliausias, sovietinio laikotarpio moderniosios novelės ir apysakos autorius. Kurio kūryba neatsiejama nuo kaimo žmonių gyvenimo. Idealas – jautrumas ir eilė. Šioje ištraukoje, kaip ir visoje novelėje, jaučiamos ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 02 20
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 03 01
A Mickevičius Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“
Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“. A. Mickevičius – garsus poetas gimęs 1798 m. Zaosėje, rašęs lenkų kalba, tačiau jo gyvenimas yra glaudžiai susijęs su Lietuva. Jis - dviejų kultūrų, Lenkijos ir Lietuvos, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Salomėja Nėris Tolimas sapnas interpretacija
Teksto interpretacija. Salomėja Nėris. Eilėraščio Tolimas sapnas analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 10 29
Balys Sruoga Dievų miškas interpretacija
Balys Sruoga – XX amžiaus vidurio įvairiapusio talento lietuvių rašytojas, palikęs ryškų pėdsaką daugelyje lietuvių literatūros ir kultūros sričių. Tai simbolistinės poezijos kūrėjas, literatūros kritikas, dramaturgas, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2012 04 24
Kas svarbu žmogui?
Jono Biliūno ir J.Tumo – Vaižganto analizė tema: Kas svarbu žmogui?. Aspektai:meilė, atsakomybė, šeima.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 01 03
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2014 05 19
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Vincas Krėvė Skirgaila - tragiškasis herojus interpretacija
Kūrinyje atkuriama sudėtinga Lietuvos padėtis XIV a. pabaigoje. Prisidengdami krikščionybės ir aukštesnės Vakarų Europos kultūros skleidimu į Lietuvos žemes veržiasi lenkai ir vokiečių ordino riteriai. Pagrindinis kūrinio herojus, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2013 01 03
Kristijonas Donelaitis Metai. Žiemos rūpesčiai interpretacija
Duotoji ištrauka – iš poemos dalies „Žiemos rūpesčiai“. Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 08
Verslo mitas interpretacija
Verslo mitas. Kodėl daugelis smulkiojo verslo įmonių žlunga ir kaip spręsti šią problemą.
Verslo interpretacijos, Interpretacija, 3 puslapiai
2014 05 30
Antanas Škėma romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija
8,5( 2 atsiliepimai )
Antano Škėmos romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija. Antanas Škėma- vienas iškiliausių dvidešimtojo amžiaus lietuvių literatūros modernistų išeivių, pasirinkęs gana savitą kūrybos kelią. Jis griežtai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Teatrališkumas Jurgio Savickio novelistikoje
Jurgio Savickio novelistika yra ekspresionistinė bei įvairialypė, kupina: ironijos ir grotesko, vaizdingumo, potekstės platumo, biblinių (,,Išvedimas iš pažadėtosios žemės“, vynuogės, epizodai ,,Apie Lozorių, Mortą ir Mariją“, ...
Filologijos interpretacijos, Interpretacija, 6 puslapiai
2014 06 02
Gėtė “Faustas”
Gėtė “faustas”. Faustas jaučiasi kvailys nors ir daug knygų persksitė, įgijo daktaro, magistro laipsnius. Jis laiko save kirmele, kuri ropoje žeme. Faustas su mefistafeliu dalyvauja valburgijos nakty, kur susiduria su keistais dalykais. ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Vincas Mykolaitis Putinas Žemei Interpretacija
Vincas mykolaitis putinas – xx amžiaus lietuvių poetas ir prozininkas. Žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „altorių šešėly“. Gamta putino simbolistinėje lyrikoje savita – ji nėra vientisas įprastas peizažas, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2016 07 24
Altorių šešėly interpretacija
Xxa. pradžios rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino romanas „Altorių šešėly“ – psichologinis intelektualinis realistinės prozos kūrinys, kartu turintis ir lyrizmo. Tai ne tik pasakojimas apie Liudo Vasario gyvenimo dilemą – ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 04 20
Platono Valstybė septintosios knygos interpretacija
Apie Platono Valstybės septintą knygą. Išsamus nagrinėjimas - interpretacija.
Filosofijos interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2012 06 03
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema