Investicijos į APB Apranga


Įvadas. Lietuvos makroekonominių rodiklių analizė. Aprangos ir tekstilės sektoriaus analizė. APB ,,Apranga“ veikla. Įmonės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Įmonės balanso analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Pelningumo vertimo rodikliai. Pardavimo apyvarta. Turto įvertinimas. Akcijos rinkos kainos dinamiką. Investicijų portfelio formavimas ir valdymas. Įmonių finansinių duomenų analizė. Investicijų portfelio valdymas. Išvados. Literatūros Sąrašas.


Darbo tikslas – išanalizavus APB „APRANGA“ ekonominę situaciją, nustatyti įmonės akcijų kainų kitimo tendencijas.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti Lietuvos makroekonominę padėtį 2014 metais.

Ištirti aprangos bei tekstilės sektorių Lietuvoje.

Palyginti įmonių kelių metų finansines ataskaitas iš to sudaryti vertybinių popierių portfelius atsižvelgiant į pasirinktas valdymo strategijas.

Metų infliacijos lygis yra dar vienas bruožas, kuris parodo makroekonomikos lygį.

Ilgalaikių bedarbių buvo 73.400, arba 44,3% visų bedarbių, – tai 3.000 (4%) mažiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį ir 900 (1,3%) daugiau nei atitinkamu 2013 m. laikotarpiu.

Paveikslėlyje matomas įvairių rūšių nedarbo lygio kitimas, kuris pasiskirstęs gana tolygiai. Pavyzdžiui, bedarbių skaičius, nedarbo lygis, ilgalaikio nedarbo lygis buvo aukščiausias 2013 m. I ketv., tuo tarpu 15-24 metų bedarbių, kaip ir jaunimo nedarbo lygis buvo didžiausias 2013 m. III ketv.

Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų per metus padaugėjo 4 procentais.2014 m. sausio 1 d. duomenimis Lietuvoje veiklą vykdė 90 790 ūkio subjektų. Tai sudarė 43,2 procento visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų. Palyginti su 2013 m. sausio 1 d., veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 4,4 procento. Per 2011 – 2013 metus ūkio subjektų skaičius sumažėjo 54 748 subjektais. Tokį sumažėjimą galėjo lemti nepasitenkinimas mokesčių tarifų padidinimu, kuris įtakojo ekonomikos dalyvių sprendimą „pereiti“ į šešėlinę ekonomiką ir išvengti mokesčių mokėjimo.

Įmonės pardavimų pajamos, matomos aukščiau pateiktoje pelno (nuostolių) ataskaitoje kiekvienais metais vis didėjo. Pajamų augimo tempas 2012-2014 m. laikotarpyje buvo labai panašus - 2013 m. pajamos išaugo 11,93%, ir tai sudarė 21482 tūkst. Lt, o 2014 m. pajamos išaugo 11,76 %. Pardavimo pajamų tolygus augimas analizuojant įmonės finansinę būklę yra geras reiškinys, kadangi jis parodo, jog įmonės vykdoma politika yra gera, realiai pagrįsta.

Bendrasis pelnas įmonėje kito labai tolygiai kaip ir pardavimų pajamos. 2013 m. lyginant su 2012 m. jis padidėjo 7,66%, o nuo 2013 m. iki 2014 m. jis pakito 6,15%. Galima pastebėti neryškų bendrojo pelno mažėjimą, tačiau tai įmonei didelės įtakos neturi, kadangi jo mažėjimo priežastys gali būti pasikeitimai rinkoje, gaminamos produkcijos kokybės pakitimai ir pan.

Visų bendrų pajamų suma, sutampanti su pelnu (nuostoliu) 2013 m. išaugo 27,99 %, ir tai sudarė 8266 tūkst. Lt. 2014 m. visų bendrų pajamų suma, sutampanti su pelnu (nuostoliu) suma sumažėjo 2933 tūkst. Lt. ir sudarė 7,76%. Tai rodo jog įmonės pelningumas mažėja.

Šiek tiek daugiau susirūpinimo įmonei turėtų kelti veiklos pelnas. 2013 m. veiklos pelno rodiklis buvo geras, lyginant su 2012 m. išaugo net 26,25 %, tačiau 2014 m. patyrė staigų kritimą ir sumažėjo 6,88%.

Pelnas prieš apmokestinimą 2013 metus lyginant su 2012 išaugo net 26,67 % , kai tuo tarpu pelno mokestis išaugo 4,79 % . Tai reiškia, kad parduotų prekių savikaina proporcingai mažiau išaugo, nei pardavimai. O 2014 metus lyginant su 2013 m. pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 7,23% , tačiau pelno mokestis 3,6 % išaugo. Tai nedidelis pasikeitimas, tačiau tai byloja įmonės pelno mažėjimą, lyginant su mokamu mokesčiu.

Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (nuostolis) 2012 m. ir 2013 buvo gana geras, tačiau, kaip ir dauguma rodiklių 2014 m. jis sumažėjo 7,35%.

Taigi, išanalizavus APB ,,Apranga" 2012-2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitos dinaminius pokyčius galima teigti, jog įmonės finansinė padėtis yra gera, dauguma 2012-2013 m. rodiklių didėja, tai geras reiškinys įmonėje. 2014 m. įmonės rezultatai šiek tiek suprastėjo, tačiau jie vistiek gali būti laikomi gerais.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 148 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4807 žodžiai)
  • Kolegija
  • Mante
  • Investicijos į APB Apranga
    10 - 8 balsai (-ų)
Investicijos į APB Apranga. (2016 m. Balandžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/investicijos-i-apb-apranga.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 09:21
×