Investicijų efektyvumo prognozavimas kursinis


Investiciju efektyvumas. Minimali gamybos programa. Kaip skaiciuoti investiciju. Investiciju efektyvumo koeficientas. Investicijos kursinis darbas. Uždavinys – „investicijų efektyvumo prognozavimas. Efektyvumas normatyvinis. Apskaiciuoti investiciju ekonominio efektyvumo koeficientus. Investicijų prognozavimas. Planuojamos investicijos į naujo produkto gamybą efektyvumo įvertinimas.

Projekto duomenys. Naujo produkto kūrimo, gamybos, realizavimo minimalių normatyvinių rodiklių skaičiavimai. Naujo produkto kūrimo, gamybos, realizavimo optimalių rodiklių skaičiavimai. Išvados. Pasiūlymai. Naudota literatūra. Darbo tikslas: naujo produkto kūrimas ir prognozavimas lietuvos rinkos sąlygomis. Tyrimo uždaviniai: spręsti gamybos bei realizavimo strateginio planavimo kompleksinius klausimus. Tyrimo objektas: naujas produktas, kurį planuojama kurti, gaminti ir realizuoti lietuvos rinkos sąlygomis. Tyrimo metodai: darbe naudoti analizės ir sintezės, matematinio modeliavimo, grafinis ir kiti tyrimo metodai. Naudotos literatūros šaltiniai. Lietuvių ir užsienio autorių darbai, statistinė medžiaga ir kiti literatūros šaltiniai, nagrinėjantys strateginio planavimo klausimus. Darbo rezultatai: atlikus paskaičiavimus ir palyginimą tarp minimalios pelno sumos ir investicijų grąžinimo galimybių per. Metus, rasti optimalūs rodikliai, leidžiantys padengti duotą investiciją bei sudarantys sąlygas plėtoti kapitalo kaupimo funkciją laike ir erdvėje.

Pradinė investicija: 80 000 000lt, (perkamos linijos po 40 000 000 lt vertės, viena pradeda veiklą 2012 m. Liepos d. , o antra 2013 sausio mėn. d. , linijų darbo našumas vienodas – 0,5 aopt. ) jų palūkanų noapyvartinių lėšų paskolos dydis – 1,5 mėn. Nuo metinio normatyvo, grąžinimas – 1,5 metų nuo 2013 m. Pradžios (mokėjimai kas pusmetminimali metinės gamybos programa amin turi būti tokia, kad užtikrintų minimalų tiesioginių išlaidų apmokėjimą.

Iš pradžių apskaičiuojamturėdami kapitalo normatyvinio efektyvumo koeficiento ir investicinės sumos piniginę išraišką, randame 1–kadangi pagal projekto sąlygas, investicines sumas, pagrindiniam gamybiniam fonduimetinė palūkanų grąžinimo norma lmi sudaro 15 procentų investicinės sumos atskaičius metines inveapyvartinėms lėšoms sudaryti privalome imti paskolą iš banko. Paskolą imamae 1,5 metų laikotarpiui ir mokėjimus vykdome kas pusmetį, grąžinti pradedame nuo 2013 metų pradžios. Palūkanų norma, pagal susitarimą su banku, yrapyvartinių lėšų palūkanų skaičiavimo ir gr¹žinimo metodiinvesticijų gražinimo suma, investicijų palūkanos, reikalingos apyvartinės lėšos bpagal lentelėje pateiktus duomenis matome, jog apskaičiuotų minimalių rodiklių nepakanka duotai investicijai bei apyvartinių lėšų normatyvui padengti, apskaičiuoti minimalūs rezultatai netenkina tolimesnės programos realaus įgyvendinimo , nes apskaičiuoto normatyvinio pelno apimtys yra mažos ir pagal jas neįmanoma vykdyti finansinių įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia apskaičiuoti visų anksčiau minėtų rodiklių optimalią apimtį bei nuspręsti ar šią programą vertnorint pasiekti optimalią metinę gamybos programą, siekiant kad per penkerius metus galėtume apmokėti visus įsipareigojimus bankui ir gauti pelną, minimalią metinę programą, paskaičiuotą pagal minimalų darbo užmokesčio fondą, turime padidinti kartus. Tą mums leidžia padaryti pusiau mechanizuota gamybos technologija, aukštos kokybės tedėl nulinio ciklo ir netolygaus investicijos įsisavinimo per pirmus veiklos metus, įmonė pirmą veiklos pusmetį pasieks 50 % pajėgumų, o per antrą veiklos pusmetį 100 %. Prognsutartis su banku leidžia vykdyti įsipareigojimus nuo 2013 metų pradžios. Kapitalo normatyvinis efektyvumo koeficientas en=.

Mokamos palūkanos bankui 15 % dydžio. Investicijos grąžinamos per metus. Apyvartinės lėšos grąžinamos per 1,5 metus.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 40 KB
  • 2011 m.
  • 9 puslapiai (1722 žodžiai)
  • Universitetas
  • Liapanka
  • Investicijų efektyvumo prognozavimas kursinis
    10 - 1 balsai (-ų)
Investicijų efektyvumo prognozavimas kursinis. (2011 m. Gruodžio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/investiciju-efektyvumo-prognozavimas-kursinis.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 18:29
×