Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa


Summary. Įvadas. Projektų formavimo ir valdymo teoriniai aspektai. Projekto sąvokos apibūdinimas. Projektų formavimo modelių analizė. Investicijų skatinimą ir pramonės plėtrą lemiantys veiksniai. Valstybės parama investicijų skatinimo ir pramonės plėtros projektams. Investicijų projektas. Valstybės finansinė parama. Investicinių projektų finansavimas – rizikos kapitalas. Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų strategijos pagrindiniai aspektai. Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros rodiklių kitimas 2014 – 2020 metais. Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014 – 2020 metų strategijos įgyvendintos/neįgyvendintos priemonės praėjusiame laikotarpyje. Išvados. Pasiūlymai ir rekomendacijos. Literatūra. Diagrama. Europos Sąjungos šalių inovacijų diegimo rezultatai 2010 metais. Diagrama. Europos Sąjungos šalių inovacijų diegimo rezultatai 2011 metais. Diagrama. Europos Sąjungos šalių inovacijų diegimo rezultatai 2013 metais. Diagrama. Europos inovacijų sąjungos švieslentė 2013. Lietuvos rodikliai palyginti su ES 27 vidurkiu (ES 27 vidurkis – 100). Diagrama. Europos inovacijų sąjungos švieslentė 2014. Lietuvos rodikliai palyginti su ES 28 vidurkiu (ES 28 vidurkis – 100). Diagrama. LIS vykdytojų ir priemonių pasiskirstymas pagal tikslus. Diagrama. Lietuvos inovacijų strategijos priemonių pasiskirstymas pagal įgyvendinimą.

Yra atliktas mūsų pačių ir anksčiau nebuvo pateiktas akademiniams atsiskaitymams KTU ar kitoje aukštojoje mokykloje;

Temos aktualumas. Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014 – 2020 metų projektą – ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, nustatantis Lietuvos investicijų ir pramonės viziją, tikslus, uždavinius ir siektinus rezultatus iki 2020 metų. Šio projekto paskirtis – pritraukti užsienio investitorius, dėka ko Lietuvoje plėstųsi pramonė ir būtų kuriami nauji verslai, kurie būtų paremti naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais. Investicijos Lietuvoje yra labai aktuali tema, nes mūsų regionas yra labai palankus investicijoms ir Lietuvą renkasi vis daugiau investorių. Investicijų pritraukimas ir pramonės plėtra padeda plėsti ir augti švietimo įstaigoms, auga konkurencingumas ir ekonomika, kas atsispindi Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio gerėjime. Vietiniai verslininkai nėra pajėgūs kurti naujas ir dideles investicijas, dėl to tokio tipo programos yra labai svarbios Lietuvai siekiant darnaus išsivystymo. Europos parlamentas padeda sukurti palankesnes sąlygas verslo kūrimui, investicijoms ir pramonės plėtrai.

Įvertinti praėjusio laikotarpio Lietuvos investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014 – 2020 metų strategijos įgyvendintas/neįgyvendintas priemones.

Projektas yra dažniausiai apibūdinamas kaip veiksmų visuma kurie yra tarpusavyje surišti sudėtingais ryšiais, siekia įgyvendint tikslą, dažnai sukuriant unikalų produktą, paslaugą, ar rezultatą, turi taip pat tiksliai užplanuotą pradžią ir pabaigą.

Kita projekto definicija sako kad projektas tai: žmogiškųjų veiksmų eiga naudojant ribotus išteklius, siekianti nusibrėžto tikslo, baigtiniame laiko tarpe su išskirta pradžia ir pabaiga.

Apie projektą yra dažnai kalbama iš vadybos perspektyvos, analizuojant procesus surištus su produkcija ar paslaugų tiekimu. Šie procesai yra pastovūs ir nepertraukiami, dažnai juos vadiname operaciniais veiksmais, mokslas jais užsiimantis tai operacijų valdymas. Iš kitos puses projektas yra unikali iniciatyva, ją tęsiant yra vykdomi operaciniai veiksmai kurių tikslu yra produktų ar paslaugų gamybos pastovumas kurie yra projekto rezultatu.

trukme, dalyviais, sudėtingumu, dėl to iškyla būtinybė juos klasifikuoti. Nėra bendros klasifikavimo

sistemos, kadangi siūloma naudoti skirtingus klasifikavimo kriterijus. Priklausomai nuo projektų aiškumo ir jų pasiekimo tikslų yra siūloma tokia klasifikacija:

pasikartojančią schemą, kuri apima panašias fazes ir etapus. Ir tai buvo teisinga išvada, bet kaip galima tikėtis, konsensusas nebuvo pasiektas, kad naudoti tik vieną optimalų projektų formavimo taką. Kiekviena metodika turi savo padalinimą ir savo pavadinimus priklausomai nuo rezultatų kokių iš jų tikimasi.

Dažniausiai sutinkamas padalinimas moksliniuose straipsniuose yra į tris fazes:

Paruošimo fazė turi koncepcinį ir organizacinį charakterį, jos metu planuojama yra ateities darbai ir atliekami veiksmai kurie lems efektyvesnį įgyvendinimo fazės atlikimą. Paruošimo faze sudaro du etapai: projekto iniciacija ir projekto formavimas.

PROJEKTO INICIAVIMAS - trunka visą laikotarpy nuo pirmųjų analizių iki viso projekto modelio sukūrimo. Dalis projektų atsiranda netyčią, dalis atliekant reikalingas duotoje įmonėje analizes, kurios reikalingos surasti neefektyvumo šaltinį ar padėti rasti ateities kryptį organizacijoje, deką kurios išaugtų konkurencinis pranašumas.

Po idėjų atsiradimo pradedama jas konkretizuoti. Aprašoma projekto sritis, maždaug apribrėžiamas laikas reikalingas jo įvykdymui, o prie visko dar yra pridedama argumentai patvirtinantys projekto būtinumą.

Šio etapo pabaigoje yra iniciatyvos priėmimas arba atmėtimas. Būna taip kad projektas gryžta pas kūrėja, kad tas tą patį projektą pritaikytų kitai sričiai.

PROJEKTO FORMAVIMAS – šiame etape konkretizuojami projekto reikalavimai, ir taip pat surašomi tikslai. Neatsiejama šio etapo dalimi yra begalė analizių, kurios padėda suprasti projekto esmę.

Šio etapo tikslu yra dokumento aprašančio darbus ir išlaidas sukūrimas. Formuojant projektą prasideda rizikos analizė, kuri yra labai svarbi ir vyksta viso projekto įgyvendinimo metu. Rizikas apibrežiamas yra kaip įvykiai kurie gali privesti prie tikslo nepasiekimo. Rizikos šaltiniai gali būt įvairūs: ekonominiai, organizaciniai, techniniai, finansiniai ir kiti. Velesniuose etapuose yra stengiamasi sumažint rizika iki kuo įmanomai mažiausios.

Formuojant projektą nuo koncepcijos kūrimo pereinama prie konkrečių darbų – išrenkamas vadovas, formuojama komanda, kuriamas darbo planas, dalijamos užduotys. Apibrežiama kritiniai projekto elementai kurių atlikimas yra strategiškai svarbus projekto kokybei, atlikimo laikui ir kaštams.

Prieš pradedant kitą etapą visos idėjos turi būt patvirtintos vadovo. Būna taip dažnai jog projektų koncepcijos padedamos į stalčių ir nėra vykdomos.

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 678 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (7546 žodžiai)
  • Universitetas
  • Arvydas
  • Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa
    10 - 5 balsai (-ų)
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa. (2015 m. Lapkričio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/investiciju-skatinimo-ir-pramones-pletros-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 04:29
×