Investicijų valdymas


Investiciju valdyo savaankiskas darbas. Investiciju valdymas referatas. Investiciju valdymo savarankiskas.

Įvadas. Lietuvos ekonomikos makroanalizė. Investicijos lietuvoje. Darbo rinka lietuvoje. Privatus vartojimas lietuvoje. Infliacija. Sektoriaus analizė. Finansinės būklės analizė. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. Pinigų srautų ataskaita. Akcijos rinkos kainos dinamika. Išvados. Literatūra.

Vilkyškių pieninės grupės ikimokestinis pelnas pernai buvo 10,6 mln. litų, arba 14,1 proc. mažesnis nei 2010 metais (12,3 mln. litų).

"Rokiškio sūrio" grupė pernai uždirbo 27,65 mln. litų grynojo konsoliduoto neaudituoto pelno, arba 12,6 proc. daugiau nei 2010 metais (24,6 mln. litų).

Grupės pajamos pernai siekė 688,025 mln. litų - 24,2 proc. daugiau nei 2010 metais (553,8 mln. litų), teigiama "Rokiškio sūrio" 2011 metų veiklos ataskaitoje.

Bendrovės pardavimai pernai siekė 700,9 mln. litų - 13 proc. daugiau nei 2010 metais, kai pajamos buvo 620,3 mln. litų, teigiama "Pieno žvaigždžių" 2011 metų veiklos ataskaitoje.

Anot bendrovės, pernai pardavimus didino eksportas, kuris išaugo 20 proc. iki 382,6 mln. litų ir sudarė 54,6 proc. visų pardavimų.

"Pieno žvaigždžių" pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) praėjusiais metais siekė 66,5 mln. litų, ir padidėjo 3,9 proc., palyginti su 2010 metais (64 mln. litų).

Pelno (nuostolio) ataskaitoje matome, kad pardavimų pajamos nagrinėjamu laikotarpiu kilo, 2011 m. buvo siekė 487 218 tūkst. Lt. Pardavimų savikaina taip pat didėjo, todėl ir bendrasis pelnas, analizuojamu laikotarpiu kito, 2011 metais siekė 86 170 tūkst. Lt.

Didėjant bendrajam pelnui, didėjo ir veikos sąnaudos tai padarė didelę įtaką veiklos pelnui, kuris 2011 m., sumažėjo iki 9 598 tūkst. Lt. Didžiausias pelno mokestis pastebimas 2010 metais, o mažiausias 2011 m., tik 406 tūkst. Lt.

Analizuojamu laikotarpiu, mažiausiai bendrųjų pajamų gauta 2011 metais, tai galėjo įtakoti veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos.

Analizuojant 2009 – 2011 metų balansą, pastebėta, kad ilgalaikis turas 2010 metais sumažėjo, tačiau 2011 metais vėl pakilo iki 75 898 tūkst. Lt, . Tuo tarpu trumpalaikis turtas ženkliai padidėjo ir 2011 metais siekė tik 136 810 tūkst. Lt. Analizuojamu laikotarpiu turtas iš viso 2011 metais siekė 212 708 tūkst. Lt. tai didžiausias turtas gautas per 2009 – 2011 metų analizuojamą laikotarpį. Įsipareigojimai 2011 metais buvo patys didžiausi. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso buvo mažiausiai 2009 metais. Jis siekė tik 174 113 tūkst. Lt.

2006 m. kovo 9 d. Bendrovė pasirašė paramos sutarti su NMA, susijusią su Bendrovės gamybos linija modernizacijos projektu (toliau šioje bei. Parama skirta EK ir Nacionalinio biudžeto pagal finansavimo programą, Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo modernizavimas". NMA įsipareigojo suteikti Bendrovei iki 3,435 tūkst. Lt (arba 44.72 proc.) visos suplanuotos Projekto vertes. Projekto įgyvendinimui 2,533 tūkst. LL (arba 73.74 proc.) paramos suteiks ES Struktūriniai Fondai, o likusi 902 tūkst. Lt (arba 26.26 proc.) dalis bus suteikta iš Nacionalinio biudžeto. 2009 m. gruodžio 31 d. gautos subsidijos likutine verte buvo lygi 1,235 tūkst. Lt.

2011 metų gruodžio 3 1 d. visų gautų Bendrovės subsidijų likutinė vertė sudarė 819tukst.Lt.

Analizuojant pinigų srautų ataskaita, matome, kad nagrinėjamu laikotarpiu grynieji pagrindiniai veiklos pinigų srautai svyravo ir 2011 m. ypač sumažėjo – 9 029 tūkst. Lt, kai 2010 m. buvo pakilęs - 18 582 tūkst. Lt.

Tai pat svyravo grynųjų (nuostolių) pelno koregavimai, didžiausias pokytis įvyko 2010 m. ir siekė 39 447 tūkst. Lt, tam įtakos galėjo turėti pelno mokesčio sąnaudos 3 448 tūkst. Lt, taip pat atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės.

  • Ekonomika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 155 KB
  • 2013 m.
  • 20 puslapių (3839 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Investicijų valdymas
    9 - 3 balsai (-ų)
Investicijų valdymas. (2013 m. Kovo 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/investiciju-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 02:52
×