Investicijų valdymo seminaras


Vadybos savarankiškas darbas.

Lentelių sąrašas. Paveikslai. Įvadas. Makroekonomika. Lietuvos makroekonominė analizė. Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvumas. Sektorinė analizė. Ab „Alita“ charakteristika. Finansinės būklės analizė. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Akcijos kainų dinamika. Investicijų portfelio formavimas ir valdymas. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonių mokumo rodiklių apskaičiavimas. Investicijų portfelio valdymas. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas - atlikti AB „Alita“ investicinės aplinkos seminarą.

Darbo uždaviniai:

Aptarti makroekonominę analizę.

Apibūdinti AB „Alita“ charakteristiką.

Pateikti ir aptarti sektorinę analizę.

Išanalizuoti AB „Alita“ finansinės būklės rodiklius.

Pateikti akcijos kainų dinamiką.

Sudaryti investicijų portfelį.

(rugsėjo mėn.). Tą patį galima pasakyti apie grynąją metinę infliaciją. Infliacijos rodiklį, apskaičiuojamą neįtraukiant maisto, degalų ir administruojamųjų kainų, t. y. kainų, kurias labiau veikia išorės veiksniai. Grynosios infliacijos vidurkis sausio–spalio mėn. buvo mažas (sudarė 0,7%) ir ji svyravo nedaug (didžiausias rodiklis buvo 0,9, mažiausias–0,4 %).

Numatoma, kad pernai paaugęs 3,2 proc., šiemet realusis BVP padidės 3,6 proc., o kitąmet – 3,8 proc. Tokia prognozė rodo, kad realusis BVP prognozuojamu laikotarpiu turėtų priartėti prie potencialiojo BVP nesukeldamas ūkio raidos disbalanso. Numatoma, kad vidaus paklausa didės tolygiai, ją lems pajamų kaita. Augant vidaus paklausai, prastės grynasis eksportas, bet neigiamas jo poveikis ūkio augimui turėtų būti mažas.

Pažvelgus į lentelę, kurioje pavaizduota numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2013-2015 m., galima teigti, kad 2014 rugsėjo mėnesio prognozė numato vidutinį metinį infliacijos kilimą iki 1,2 %, BVP defliatoriaus kilimą iki 1,3 %, DU gali kilti iki 4,3 %, BVP iki 3,3 %, o nedarbo lygis gali padidėti iki 9,9 %.

2010 m. Lietuvoje buvo 76 įmonės, besiverčiančios gėrimų gamyba, 2011 m. – 77, 2012 m. – 81. Matome, kad kasmet vis daugėja gėrimų gamyba užsiimančių įmonių.

AB „Alita“ priklauso alkoholio gamybos, arba kitaip – pramonės sektoriui.

nuo 97% iki 91%). Ekonomikos nuosmukis šį procesą pristabdė, nes su sunkumais susidūrė ir

Pelno (nuostolio) ataskaitoje matome, kad bendrasis pelnas nuo 2012m. augo. 2012m. bendrasis pelnas buvo 24218 Lt, 2013m.- 25308 Lt, 2014m.- 28064Lt. Tai galėjo lemti didėjančios pardavimų pajamos. Veiklos pelnas taip pat kiekvienais metais stabiliai didėjo. Pelnas prieš apmokestinimą taip pat kiekvienais metais augo. Didžiausias augimas buvo 2013m. 1449Lt. Galiausiai atskaičius pelno mokestį, grynasis pelnas 2012m. buvo 2859 Lt, 2013m. -4046Lt, 2014m.-4627Lt. Grynasis pelnas taip pat kiekvienais metais didėjo.

Grynasis pelningumas 2012m. yra labai blogas, nes jis nesiekia 5 %. 2013m. pelningumas jau siekia 5.1495, o 2014m. 5.5866. Tai rodo, kiek 1-nam pardavimų litui tenka grynojo pelono. Grynasis pelningumas įmonėje vis tiek išlieka problematiškas. Bet pastebime, kad rodiklis turi tendenciją didėti.

2012 m. sausio 2d. AB „Alita“ pradėjo akcijų supirkimą. Iki sausio vidurio kaina išaugo nuo 0,3 iki 0,6,30, tai 2012 metų I ketvirčio didžiausia kaina. Nuo vasario vidurio iki kovo vidurio kaina buvo stabili (0,59). Kovo viduryje kaina krito iki 0,35 ir laikėsi nepilnai savaitę, tada vėl išaugo iki 0,59.

Nuo kovo 2012 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d. akcijų didžiausia supirkimo kaina buvo 0,590 Eur. Balandžio 17d. supirkimo kaina krito iki 0,351 Eur. Supirkimo kaina (0,351 Eur.) vyravo iki birželio 15d. Biržleio 15 d. supirkimo kaina žymiai išaugo, tačiau lyginant su ketvirčio pradžia, kaina buvo mažesnė 1,36% (0,582).

Nuo 2012m. liepos 1d. iki 2012m. rugpjūčio 31d. didžiausia supirkimo kaina buvo 0,582 Eur. Nuo rugpjūčio 7d. (0,500 Eur.) supirkimo kaina palaipsniui krito. 2013 m. trečiame ketvirtyje žemiausia supirkimo kaina buvo 0,092 Eur. Nuo rugsėjo 18 d. iki rugsėjo galo supirkimo kaina liko stabili (0,128 Eur.).

 • Vadyba Savarankiški darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Evelinutė
 • 29 puslapiai (4717 žodžių)
 • Kolegija
 • Vadybos savarankiški darbai
 • Microsoft Word 222 KB
 • Investicijų valdymo seminaras
  10 - 5 balsai (-ų)
Investicijų valdymo seminaras. (2016 m. Gegužės 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/investiciju-valdymo-seminaras.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 02:05