Investicinė analizė


Finansų kursinis darbas. Makroekonominė analizė. Sektoriaus analizė. Finansinės analizės būdai. AB „Vilniaus baldai“ finansinės būklės analizė. AB „Vilniaus baldai“ santykinė analizė. Akcijos rinkos kainos analizė. M. Analizė. M. Analizė. Investicijų portfelio formavimas. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonių mokumo rodiklių apskaičiavimas. Literatūros sąrašas.


Atlikome AB „Vilniaus baldai“ finansinės būklės analizę, pagal prieš tai apibūdintus finansinės analizės būdus.

Lyginant 2012 metus ir 2011 metus, nuosavybės dalis balanse sumažėjo 17.558 tūkst. Lt, tai nulėmė nuosavo kapitalo vertės sumažėjimas. Didžiausią lyginamąjį svorį 2011 metais 72,4% (viso nuosavybė ir įsipareigojimų) sudarė nuosavas kapitalas, o 27,6% (viso nuosavybė ir įsipareigojimų) sudarė įsipareigojimai. 2012 metais 73,1% (viso nuosavybė ir įsipareigojimų) sudarė nuosavas kapitalas, o 26,9% (viso nuosavybė ir įsipareigojimų) įsipareigojimai.

AB „Vilniaus baldai“ (-toliau Bendrovė) yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė. 2012 metai Bendrovė ir toliau dėmesį koncentravo į kaštų mažinimą, gamybos našumo bei konkurencingumo didinimą, naujų pardavimų užsakymų paiešką. Per 2012m. Optimizavus darbo procesus, darbo našumas padidėjo 14 proc., o vienas darbininkas pagamino produkcijos vidutiniškai už 601 tūkst. litų.

AB „Vilniaus baldai“ pardavimai 2012 metais siekė 230.141 tūkst. litų arba 3,5 proc. mažiau nei 2011 metais (238.368 tūkst. litų). Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą buvo 34,780 tūkst. (2011 - ais metais 36.103 tūkst. litų). Bendrovė 2012 metais uždirbo 26.835 tūkst. litų grynojo pelno (2011 - ais metais 26,811 tūkst. litų).

Pav 4.1.1 Vilniaus baldai“ 2011 m. I-ojo ketvirčio vidutinės akcijos kaina ir apimtis

Pav 4.1.2 „Vilniaus baldai“ 2011 m. II- ojo ketvirčio vidutinės akcijos kaina ir apimtis

Pav 4.1.3 „Vilniaus baldai“ 2011 m. III- ojo ketvirčio vidutinės akcijos kaina ir apimtis

2012 m. ketvirčio pradžioje, sausio 2d., vidutinė akcijos kaina siekė 8,21 EUR, apyvarta ketvirčio pradžioje siekė 2060 EUR, tačiau ketvirčio pabaigoje, kovo 30 d., sumažėjo iki 655 EUR, t.y. net 1405 EUR. Bendra ketvirčio apyvarta siekė 157036,9 EUR. Lyginant su 2011 m. pirmuoju ketvirčiu, 2012 m. pradžios apyvarta mažesnė 116058,3 EUR, vidutinė kaina didesne 0,32 EUR, apimtis mažesnė 15300 akcijomis.

Pav 4.2.1 „Vilniaus baldai“ 2012 m. II- ojo ketvirčio vidutinės akcijos kaina ir apimtis

Trečiasis ketvirtis prasidėjo gana gerai, liepos 1 d. pelnas buvo 3510 EUR, akcijos kaina 11,7 EUR. Pastarojo ketvirčio pabaigoje, pardavus 18 akcijų, pelnas nusmuko iki 217,8 EUR. Iš viso per šį ketvirtį parduota 10329 akcijų, kurios uždirbo 123168,7 EUR pelną. Vidutinė šio ketvirčio akcijos kaina siekė 8,4 EUR. Lyginant su II-uojo ketvirčiu, akcijos kaina sumažėjo 9,16 %.

Pav 4.2.2 „Vilniaus baldai“ 2012 m. IV- ojo ketvirčio vidutinės akcijos kaina ir apimtis

Paskutiniąją metų dieną akcijų apyvartą siekė 2256 EUR, jis buvo gautas pardavus 159 akcijas, kurių vidutinė kaina siekė 8,4 EUR. Per visą paskutinįjį ketvirtį parduotos 14061 akcijos, kurios atnešė 175521 EUR pelną.

AB “City service” kiekvienas pardavimų litas ir ataskaitiniais, ir praėjusiais ataskaitiniais metais uždirbo apytikriai 21 centų bendrojo pelno.

AB “TEO” kiekvienas pardavimų litas ir ataskaitiniais, ir praėjusiais ataskaitiniais metais uždirbo maždaug 23 centų bendrojo pelno.

Sekantis rodiklis, kuris yra bene plačiausiai vartojamas, ir kurį galima apskaičiuoti iš pelno (nuostolio) ataskaitos yra grynasis pelningumas.

AB “Rokiškio sūris” ataskaitiniais metais grynasis pelningumas siekė 4.00, t.y. vienas pardavimų litas uždirbo 4.00 cento, praėjusiais ataskaitiniais metais grynasis pelningumas buvo toks pat.

Investicinė analizė. (2014 m. Kovo 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/investicine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 22:06