Investicinė aplinka Rokiškio sūris


Įvadas. Lietuvos ekonomikos analizė. Ab „Rokiškio sūris“ charakteristika. Maisto pramonė. Finansinės būklės analizė. Balanso ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaita. Akcijos rinkos kainų dinamika. Pagrindiniai akcininkai (>5% kapitalo) 2014. 09. Investicijų portfelio formavimas ir valdymas. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonių mokumo rodiklių apskaičiavimas. Investicijų portfelio valdymas. Išvados. Literatūra.

Darbo tikslas – atlikti AB „Rokiškio sūris“ investicinės aplinkos seminarą.

Darbo uždaviniai:

Atlikti Lietuvos ekonomikos (makro) analizę.

Apibūdinti AB „Rokiškio sūris“ charakteristiką.

Atlikti sektoriaus, kuriam priklauso AB „Rokiškio sūris“, analizę.

energetikos strategijos rengimas ir įgyvendinimas bei kitos struktūrinės reformos lems Lietuvos potencialą ateityje, todėl turi išlikti svarbiu prioritetu.

2014 m. šalies nedarbo lygis sudarė 10,7 proc., t. y. jis buvo 1,1 procentinio punkto (p.) mažesnis, palyginti su ankstesniais metais. Nedarbo lygio mažėjimą lėmė užimtųjų skaičiaus didėjimas.

Pažvelgus į lentelę, kurioje pavaizduota numatoma Lietuvos ekonomikos raida 2014-2015 m., galima teigti, kad 2015 metų prognozė numato vidutinį metinį infliacijos kilimą iki 1,2 %, BVP defliatoriaus kilimą iki 1,3 %, BVP iki 3,3 %, o nedarbo lygis gali padidėti iki 9,9 %.

AB „Rokiškio sūris“ priklauso vienai iš apdirbamosios pramonės šakų – maisto pramonei. .

Lietuvoje maisto pramonė turi gilias tradicijas. Per pastaruosius dešimtmečius šios pramonės įmonės diegė naujas technologijas, buvo rekonstruotos ir modernizuotos, atitinkančios ES reikalavimus. Išaugo ir šių įmonių gamybiniai pajėgumai. Maisto pramonėje vyksta neišvengiamas persiorientavimas į eksportą. Mūsų šalies rinka nedidelė, gamindami vien jai mūsų šalies perdirbėjai prarastų galimybę pasinaudoti masto ekonomija ir taptų nekonkurencingi. Be to, Lietuvos rinka pastaraisiais metais dar mažėja krentant gyventojų skaičiui šalyje, tokiomis sąlygomis augimas neeksportuojant produkcijos yra labai sudėtingas. Nenuostabu, kad per praėjusį dešimtmetį labai išaugo eksporto apimtys.

Lietuva yra viena labiausiai specializuotų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių maisto produktų ir gėrimų gamyboje. Maisto produktų ir gėrimų gamybos pramonė yra svarbiausia gamybos šaka Lietuvoje, kuriai būdingas didesnis atsparumas ekonominiams svyravimams šalyje bei pasaulyje tiek apdirbamosios gamybos, tiek ir visos pramonės atžvilgiu. Tai lemia šios šakos sukuriamos produkcijos kaip pirmo būtinumo prekės reikšmė visiems gyventojams.

Maisto produktų ir gėrimų gamyba Lietuvoje jau daugelį metų pirmauja tarp apdirbamosios pramonės šakų pagal indėlį į šalies ekonomiką. Nors sektorius priskiriamas žemų arba vidutiniškai žemų technologijų grupei, tačiau jis yra strategiškai svarbus aprūpinant vidaus rinką būtiniausiais produktais, sprendžiant gyventojų užimtumo problemas bei pastaraisiais metais vis ryškiau auga ir jo eksporto potencialas. Sektorius kaip žaliavą naudoja daug vietinės žemės ūkio produkcijos, todėl jo veikla teigiamai veikia ir šį ekonomikos sektorių. Be to, maisto produktų ir gėrimų gamybos sektorius pasižymi stabilumu ir atlieka svarbų vaidmenį švelninant ekonomikos svyravimus.

Įmonės finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais tyrimais, duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais. Finansinė analizė įmonei padeda objektyviai įvertinti jos finansinę būklę ir veiklos rezultatus, palyginti esamą padėtį, su planais, normatyvais, atskleisti vidaus ir išorės rezervus, bei nepanaudotas galimybes, priimti racionalius bei optimalius valdymo sprendimus ir pan. Svarbiausias analizės uždavinys yra nustatyti įmonės veiklos ateities perspektyvas.

AB „Rokiškio sūris“ organizacinę struktūrą sudaro 7 padaliniai: pardavimų ir rinkodaros, finansų, paruošų, logistikos, vindikacijos, verslo plėtros, gamybos. Padalinių vadovai pavaldūs generaliniam direktoriui. Įmonių grupės darbuotojų skaičius 2014 metų pabaigoje buvo 1720.

Atliekant finansinę analizę pasirinkome ne visos grupės, o būtent bendrovės „Rokiškio pienas“ duomenis.

Įmonės turtą sudaro ilgalaikis ir trumpalaikis turtas. Visais trejais metais trumpalaikis turtas sudarė didesnę dalį viso turto negu ilgalaikis turtas. Atitinkamai trumpalaikio turto lyginamasis svoris 2012 metais buvo 57,63 proc., 2013 metais 56,32 proc., 2014 metais 63,94 proc. Ilgalaikio turto lyginamasis svoris 2012 metais buvo 42,37 proc., 2013 metais 43,68 proc., 2014 metais 36,06 proc.

Visais analizuojamais metais įmonės nuosavas kapitalas buvo didesnis nei sukaupti įsipareigojimai. Nuosavas kapitalas 2012 metais sudarė 62,33 proc., 2013 metais 67,53 proc., 2014 metais 68,43 proc.. Tuo tarpu, atitinkamai mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2012 metais sudarė 37,67 proc., 2013 metais 32,47 proc., 2014 metais 31,57 proc..

Ilgalaikiai įsipareigojimai kiekvienais analizuojamais metais užėmė labai mažą dalį visų įsipareigojimų (2012 metais tik 8,34 proc., 2013 metais 9,31 proc., 2014 metais 8,47 proc.). Tuo tarpu trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė didžiąją dalį visų įsipareigojimų (2012 metais 91,66 proc., 2013 metais 90,69 proc., 2014 metais 91,53 proc.).

  • Microsoft Word 329 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (4760 žodžiai)
  • Kolegija
  • Jovitajo
  • Investicinė aplinka Rokiškio sūris
    10 - 3 balsai (-ų)
Investicinė aplinka Rokiškio sūris. (2015 m. Spalio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/investicine-aplinka-rokiskio-suris.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 20:35
×