Inžinerijos laboratoriniai darbai

182 dokumentai
Vienfazio transformatoriaus bandymas (3)
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo užduotis. Susipažinti su transformatoriaus sandara ir jo nominaliaisiais duomenimis. Atlikti tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo bandymus, prijungus prie antrinės apvijos aktyviąją ir talpinę ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 10 14
Priartėjimo jutikliai: Priartėjimo jutiklių tyrimas laboratorinis
Laboratorinis darbas Nr. Priartėjimo jutiklių tyrimas. Darbo tikslas. Jutiklių bandymo schemos. Jutiklių bandymo duomenys. Pneumatinių cilindrų valdymas darbo tikslas. Darbo schemos. Laboratorinis darbas elektropneumatinių automatikos ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2018 03 27
Bendraašių linijų tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas. Bendraašių linijų tyrimas Atliko. Darbo tikslas. Darbo eiga Atviras bangolaidis. Su suderinta apkrova. Dangteliu užtrumpintu galu. Elektrinio , magnetinio , paviršinių srovių vaizdai. Atviro bangolaidžio elektrinis ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2015 04 08
Laboratorinis darbas Apsaugos su atskiriančiaisiais apsaugos transformatoriais tyrimas
Žmonių saugos antras laboratorinis. Laboratorinis darbas Apsaugos su atskiriančiaisiais apsaugos transformatoriais tyrimas Darbo tikslas. Darbo eiga. Apkrova sujungta su neapsaugota srovei laidžia dalimi. Dvi apkrovos sujungtos su ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 03 23
Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas laboratorinis darbas
Žmonių saugos pirmas laboratorinis. Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas. Prisilietimas prie dviejų fazių (linijinės įtampos).
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 03 23
Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas
Laboratorinis darbas Nr. Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 12 12
Cilindrinių detalių (velenų) matmenų ir geometrinės formos matavimas
Laboratorinio darbo Nr. 1 ataskaita Cilindrinių detalių velenų matmenų ir geometrinės formos matavimas. Mikrometro tikslumo tikrinimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 10 11
Mikroprocesoriai 2 Praktinis darbas
PIC18 mikrovaldiklio įvesties išvesties prievadai. Jungiklio prijungimas prie mikrovaldiklio. Principinė schema Išvados.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2017 04 27
Grunto kerpamojo stiprumo tyrimas
Laboratorinis darbas. Grunto kerpamo stiprumo tyrimas tiesioginio kirpimo aparatu. Bandymo duomenų apdorojimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2015 08 28
Laiko intervalų ir dažnio matavimas oscilografu
Laiko intervalų ir dažnio matavimas oscilografu. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 03 10
Žinių inžinerija ir valdymas Ekspertinė sistema Jess
Įvadas. Dalykinės srities būsena. Windows 8 versijų skirtumai. Office 2013 versijos „Office Home & Business 2013“, „Office Home & Student 2013“, „Office Professional 2013“. Office 365 Personal. Office 365 Home. Office 365 University. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 26 puslapiai
2014 12 31
Mokomosios sistemos su aštuonių skilčių mikroprocesoriumi tyrimas
Mikroprocesoriu 1 darbas laboras. Mokomosios sistemos su aštuonių skilčių mikroprocesoriumi tyrimas Darbo tikslas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 03 23
Taikomosios termodinamikos ir hidromechanikos Laboratorinių darbų ataskaitos
Laboratorinio darbo tikslas. Srauto matavimo metodai Laboratorinio darbo tikslai. Diafragma ir matavimo tūta.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2016 11 28
Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai
Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. - susipažinti su labiausiai paplitusiomis statybinių mašinų bei automobilių hidromašinų konstrukcijomis ir jų veikimo principais. - rasti hidromašinų darbinius ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 07
Atspaudų bei leidinių kokybinis vertinimas
Mokslinio tyrimo ir kokybės kontrolės metodai. Laboratorinio darbo tikslas. Trumpai apie patį fototamprumo metodą. Bandymo eiga.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 10 30
Frezavimo proceso nagrinėjimas
Mechaninės , lazerinės ir kitokios gamybos technologijos Laboratorinis darbas Nr. Frezavimo proceso nagrinėjimas. Plokštumų frezavimas cilindrinėmis frezomis. Galinis plokštumų frezavimas. Galinio frezavimo , palyginti su cilindriniu , ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 11 08
Liejininkystė laboratorinis darbas
Kauno Technologijos Universitetas. Liejininkystė. Mokomosios praktikos ataskaita. Liejimo formos gamybos technologija.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 11 23
Mechanizmų struktūrinė analizė
Darbo tikslas. Išnagrinėti dėstytojo pateiktą mechanizmą ir jo grandžių judesius. Nubraižyti mechanizmo struktūrinę ir kinematinę schemas. Apibūdinti mechanizmo kinematines poras. Apskaičiuoti mechanizmo laisvės laipsnių skaičių ir ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 12 24
Metalo pjovimo peilių geometriniai elementai laboratorinis
Laboratorinis darbas Nr. Metalo pjovimo peilių geometriniai element. Darbo tikslas – susipažinti su metalo pjovimo peilių geometrija, jų kampų matavimo priemonėmis. Peilio sandara. Metalo pjovimo peilis susideda iš dviejų dalių - ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 06 15
Popieriaus struktūrinių savybių tyrimas ir mechaninių savybių matavimas
Popieriaus struktūrinių savybių tyrimas ir mechaninių savybių matavimas. Darbo tikslas susipažinti su popieriaus struktūrinių ir mechaninių savybių matavimo metodikomis ir išmokti šias savybes matuoti. Struktūrinės ir mechaninės ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2014 05 07
Stačiakampio bangolaidžio modeliavimas paketu microwave studio laboratorinis darbas
Stačiakampio bangolaidžio modeliavimas paketu microwave studio. Suformuluokite bangolaidžio apibrėžtį Bangolaidis. Paaškinkite , kokios bangos vadinamos , , H , HE bei EH tpo bangomis. Ką vadiname bangolaidžio kriziniu bangos ilgiu ? Nuo ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2017 03 05
Techninių matavimų laboratoriniai darbai
Techniniai matavimai laboratoriniai darbai. Kaunas , 2015 laboratorinis darbas nr. Matavimas slankmačiu ir mikrometru. Darbo tikslas. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Darbo išvados. Matavimas svirtine šakute ir indikatoriumi. – 140. Darbo ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 09 13
Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasės nustatymo bandymas
Laboratorinis darbas Nr. Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasės nustatymo bandymas. Darbo tikslas – nustatyti ortakių sistemos (žiūr. Pav. ) sandarumo klasę taikant LST EN 12237 standartą. Matavimo įranga. Matavimo metodika. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 04 27
Dyzelinio variklio apkrovos charakteristika
Išbandyti dyzelinį variklį, nustatant (išmatuojant) degalų sąnaudas kai: sukimosi dažnis n = 2300 , apkrova Ms, N ( m, kintama. Pagal gautus ir apskaičiuotus 4 duomenis (taškus) nubraižyti grafikus:, , C=f(pe %) .Variklis ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 11 15
Erdvinio (3d) deformuojamo kūno analizė
Erdvinio (3d) deformuojamo kūno analizė. Tikslas. Užduotis. Ataskaitoje pateikti. Duomenys. Uždavinio sąlygos sudarymas. Pav. Sudarytas trimatis (3D) modelio vaizdas. Pav. Baigtinių elementų tinklelis. Pav. Uždėtas nejudamas ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2019 02 24
Galios matavimas netiesioginiu metodu
Galios matavimas netiesioginiu metodu. Ataskaita. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Grafikai. Kontroliniai klausimai. Išvados.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 03 10
Įvadas į „Silvaco Technology Computer-Aided Design“ (TCAD) modeliavimo įrankius
Įvadas į „Silvaco Technology Computer-Aided Design“ (TCAD) modeliavimo įrankius. Darbo tikslas Šio laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su „Silvaco technology computer-aided design (TCAD)“ modeliavimo įrankiais ir išstudijuoti ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 12 09
Valdomas lygintuvas su filtru Energetinės elektronikos labaratorinis darbas Nr. 2
Valdomas lygintuvas su filtru. Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazių vienpusio ir dvipusio valdomų lygintuvų veikimu ir charakteristikomis. Darbo schema. Darbo užduotis. Maitinimo šaltinio ir grandinės parametrai. Išsiaiškinkite. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2016 08 08
VGTU hidraulikos laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Ašinės rotorinės stūmoklinės hidraulinės mašinos. Ašinė stūmoklinės hidraulinės mašinos konstrukcija ir veikimo principas. Pagrndiniai matmenys ir darbinio tūrio skaičiavimas. Hidromašinos charakteristikų suvestinė. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 10 06
Elektroninio verslo modeliai, veiklos rūšys
Elektronio verso modeliai , veiklos rūšys. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Darbo eiga ir rezultatai. Verslo veiklos sričių ir. verslo modelių analizės rezultatai Tinklapio adresas Verslo modelis. verslo veiklos rūšis.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 11 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema