Inžinerija (4)

1651 dokumentas
Skysčių mechanika ir termodinamika
Skysčių mechanika ir termodinamika. Variantas Nr. 63, n=7,2. Apskaičiuoju hidraulinius kelio ir vietinių nuostolių koeficientus. Pagal tėkmės rėžimą apskaičiuoju hidraulinio pasipriešinimo koeficientą λ, vandens tekėjimo greičius, ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 04 16
Traukinių sankaba
Įvadas. Lokomotyvų sukabinimo ir smūgių slopinimo įrenginių paskirtis ir veikimo principas. Autosankabos paskirtis ir veikimo principas. Slopinimo įrenginių paskirtis ir veikimo principas. Lokomotyvų sukabinimo ir smūgių slopinimo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 09
Variklio cilindrų galvutė
Cilindrų galvutė. Cilindrų galvutės konstrukcija. Cilindrų galvutės gamyba. Cilindrų galvutės aušinimas. Suspaudimo kamera. Cilindrų galvutės tarpiklis. Tarpiklių tipai. Cilindrų galvutės gedimai ir defektai.
Inžinerijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 12 03
Litavimas
Saugos priemonės atliekant radiomontažo darbus. litavimo įrangos paruošimas darbui. Paviršinio montažo komponentų litavimas į mokomąsias plokštes.
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 01 22
Mašinų elementai kursinis darbas
Įvadas. Apmatinis projektavimas.Kinematiniai ir jėginiai parametrai ir elektros variklio parinkimas.Naudingumo koeficiento nustatymas.Elektros variklio parinkimas pagal galią. Elektros variklio parinkimas pagal sukimosi dažnį.Kiekvienos pavaros ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 10 07
Santvaros skaičiavimas baigtinių elementų metodu
Parodykite duotosios santvaros lokaliųjų ir globaliųjų poslinkių schemas. Paskirstytąją apkrovą konvertuokite į mazgines ir sudarykite apkrovos vektorių. Suprogramuokite globaliosios santvaros sudarymą ir pateikite galutinę K matricą ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2019 03 17
Vandens šildymo saulės kolektoriais sistemos
Įvadas. Saulės energija Lietuvoje. Saulės šiluminės energijos naudojimas Lietuvoje. Saulės energijos potencialas Lietuvoje. Saulės kolektorių sistemos. Plokščiasis saulės kolektorius. Vakuuminis saulės kolektorius. Tūrinis saulės ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 11 24
Automobilio apšvietimo valdymo sistema
Automobilio apšvietimo valdymo sistema. Įvadas. Užduotis. Techninė projektavimo užduotis. Analitinė projekto dalis. Struktūrinės schemos sudarymas. realaus laiko laikrodis. Aprašymas. Programos algoritmas. Aprašymas. Privalumai ir ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 01 26
Bendraašių linijų tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas. Bendraašių linijų tyrimas Atliko. Darbo tikslas. Darbo eiga Atviras bangolaidis. Su suderinta apkrova. Dangteliu užtrumpintu galu. Elektrinio , magnetinio , paviršinių srovių vaizdai. Atviro bangolaidžio elektrinis ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2015 04 08
Biokuro katilų įdiegimas daugiabučiuose mažinant šildymo išlaidas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodai. Biokuro katilų apžvalga mokslinėje literatūroje. Biokuro katilų samprata. Biokuro rūšys. Biokuro katilų technologijos. Biokuro katilų nauda ir įtaka šildymo išlaidomis. Pasirengimas tyrimui ...
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 15 puslapių
2014 04 01
Katalizatorių konstrukcijos ir jų veikimas
Įvadas. Katalizatorius. Katalizatorių tipai. Keramikinis katalizatorius. Metalinis katalizatorius. DFP / FAP suodžių filtrai. FAP sistema. DPF sistema. Toyota D-CAT sistema. DPF regeneracija. Pasyvi. Aktyvi. Žala automobilio varikliui. ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 12 11
Kelio rekonstrukcijos projektas
Įvadas. Analitinė dalis. Alternatyvių kelio dangos pagrindų įrengimo sprendimų analizė. Alternatyvių kelio dangos pagrindų sprendimų vertinimas. Projektinė dalis. Projektiniai sprendimai. Kelio padėtis, trasa ir planas. Žemės ...
Inžinerijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 81 puslapis
2016 05 11
Kelių inžineriniai tyrinėjimai Kelio trasos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos projektavimas. Tiesių ilgių ir rumbų skaičiavimas. Kreivių elementų parametrų skaičiavimas. Posūkio kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Trasos variantų palyginimas. Kelio trasos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 05 30
Skysčio slėgis į sienelę Skysčių mechanika ir termodinamika
Nustatome duomenis skaičiavimui. Skysčio aukštis. Sienelės aukštis. Sienelės storis. Manometrinis slėgis. Skysčio tankis. Sienelės pasvirimo kampas. Parašome pagrindinę hidrostatikos lygtį šiam uždavyniui. Nustatome, kad į sienelę AB ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 11 26
Variklinės alyvos ir jų priedai
Įvadas. Alyvų paskirtis. Alyvų tipai. Alyvų skirstymas į klampos (SAE) klases. Visasezoninės alyvos. Alyvų skirstymas į API klases. ACEA kokybinė klasifikacija. VW klasifikacija. Dažnai kylantys klausimai apie alyvas. Tepalų priedų ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2016 05 27
Automatizuotas kelių projektavimas
Turinys. Įvadas. , projektuojamo kelio kategorija. , trasos varianto parinkimas. , kelio trasos projektavimas. ,1 Kelio trasos elementų žiniaraščio sudarymas. , kelio trasos nužymėjimo ataskaita. , kelio išilginio profilio projektavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2019 05 12
Brinelio metodu kietumo matavimo būdų taikymas
Brinelio metodu kietumo matavimo būdų taikymas. S = πDh. Rokvelo metodu kietumo matavimo būdų taikymas. Vikerso kietumo matavimo būdų taikymas. Kietumo matavimo schemos. Išvada. Brinelio būdas.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 02 08
Dinamikos namų darbai 1 namų darbas (16var) ir 2 namų darbas (13var)
Lagranžo antro laipsnio lygtis. Kinetinė energija. Potencinė energija. Disipacinė energija. Judėjimo lygtys. Iš užrašytų lygčių sudarome vieną apibendrintą matricinės formos antro laipsnio Lagranžo lygtį. Sistemos judėjimo lygtis. ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2015 02 04
Laboratorinis darbas Apsaugos su atskiriančiaisiais apsaugos transformatoriais tyrimas
Žmonių saugos antras laboratorinis. Laboratorinis darbas Apsaugos su atskiriančiaisiais apsaugos transformatoriais tyrimas Darbo tikslas. Darbo eiga. Apkrova sujungta su neapsaugota srovei laidžia dalimi. Dvi apkrovos sujungtos su ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 03 23
Metalo konstrukcijų egzamino konspektas
Darbas ir skaičiavimas. Sujungimų tipai. Kniedytos sandūros. Bendra sijų charakteristika. Sijynai. Juostų prijungimas prie sienelės. Sijų pastovumas. Gniuždomos juostos pastovumas. Sienelės pastovumas. Strypų skerspjūvių parinkimas. ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2018 01 06
Nuotekų projektavimas
Vandenų apsaugos kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2014 05 27
Pirmosios techninės priežiūros zona ir dažymo baras
Įvadas. Aprašymo skyrius. Projaktuojamos zonos ir baro charakteristika. Baro charakteristika. Automobilių techninė charakteristika, pradiniai duomenys. Skaičiavimo skyrius. Gamybinės programos skaičiavimas. Techninės priežiūros ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 12 20
Serviso įmonių projektavimas
Įvadas. Projektinė dalis. Rinkos analizė. Technologinė dalis. Metinės darbo apimties skaičiavimas. Postų ir vietų automobiliams skaičiavimas. Darbininkų poreikio skaičiavimas. Gamybinių ir pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 04 01
Tekinimo įrankių parinkimas
Įvadas. Išorinis tekinimas. Išilginis tekinimas. Profilinis tekinimas. Galinis tekinimas. Vidinis tekinimas. Išilginis tekinimas. Profilinis tekinimas. Tekinimo pavyzdys. Pirmas žingsnis. Antras žingsnis. Trečias žingsnis. Ketvirtas ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 08 05
Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas
Laboratorinis darbas Nr. Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 12 12
Automobilių techninė priežiūra ir diagnostika inžinerijos kursinis darbas
Automobilių techninė priežiūra ir diagnostika inžinerijos kursinis darbas.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 01 02
Baigtinių elementų metodo vientisos terpės mechanikoje namų darbai
Baigtinių elementų metodo vientisos terpės mechanikoje namų darbai. Namų darbas. Skaičiavimai atliekami programa „ Maple ”. Užduoties sprendimas analitiniu tiksliuoju būdu. Nustatysime lenkimo momentus baigtinių elementų metodu. Sija ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2015 08 15
Detalės gamybos technologijos kelias
Detalės gamybos technologijos kelias. Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė, kokybiniai reikalavimai. Metalo žymėjimas kituose standartuose. Technologiškumas. Mažiausias detalės šiurkštumas. Detalės technologiškumo analizė. ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 09 12
Fotoelektra Saulės elementai
Įvadas. Saulės elementų istorinė apžvalga, jų panaudojimo sritys ir plėtros gairės. Saulės elemento veikimo principas ir konstrukcija. Saulės elemento charakteristikos. Saulės elemento efektyvumas. Išvaros. Naudota literatūra.
Inžinerijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 15
Inžinerinės eismo saugumo priemonės
Įvadas. Tiriamo kelio ruožo aplinkos analizė ir aprašymas. Eismo intensyvumo ir transporto srauto sudėties analizė. „Juodosios dėmės“ nustatymas. Avaringo ruožo skaičiavimas. Eismo saugumo problemų identifikavimas. Eismo saugumo ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2019 03 04
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo