Inžinerija (5)

1651 dokumentas
Pjovimo procesai ir įrankiai namų darbas
Pjovimo procesai ir įrankiai. Tekinimo įrankių ir apdirbimo režimų parinkimas duota. Tekinimo peilio tipo ir jo parametrų parinkimas. Pjovimo gylio t parinkimas. Išilginės pastūmos parinkimas. Pjovimo greičio nustatymas. Pjovimo jėgų ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 01 18
Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos Mikroprocesorių klasifikacija, sandara, veikimas ir savybės
Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos. Mikroprocesorių klasifikacija , sandara , veikimas ir savybės. CISC ir RISC savybių palyginimas. CISC - pilno komandų rinkinio. Vidinė mikroprocesoriaus struktūra , elementų paskirtis ir ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2017 03 04
Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas laboratorinis darbas
Žmonių saugos pirmas laboratorinis. Betarpiško prisilietimo prie įtampą turinčių dalių tyrimas. Prisilietimas prie dviejų fazių (linijinės įtampos).
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 03 23
BMW grandinės keitimo technologija
Įvadas. Teorinė dalis. Grandinės tipinių defektų analizė. Grandininio mechanizmo konstrukcinės ir technologinės charakteristikos. Grandinės keitimo technologija. Grandininio mechanizmo remonto techninės charakteristikos. Remonto ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 02 26
Briaunotojų TT skerspjūvio perdangos plokščių montavimo technologine kortele
Perdangų montavimo technologinė kortelė. Stropo parinkimas. Saičiuojame reikiamą krano kablio pakelimo aukštį. Skaičiuojame reikiamą krano strėlės siekį. Skaičiuojame reikiamą krano kelimo galią. Perskaičiuoju šio krano strėlės ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2015 05 21
Geležinkelio ruožo vidutinis remontas
Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį I remontą. Medžiagų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Atliktinų darbų apimtys. Mechanizmų bei darbininkų parinkimas. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 05 16
Geoterminis šildymas referatas
Geoterminis šildymas įvadas. Geoterminė energija neišsenkantis energijos šaltinis. Ekolokiškas veikimo pagrindas. Istorinė problemos raida. Geoterminės energijos paplitimo Lietuvoje geologinės sąlygos ir ištekliai. Geoterminės energijos ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 01 12
Kelio rekonstrukcija Pilviškiai – Vilkaviškis
Kelio rekonstrukcija Pilviškiai – Vilkaviškis.
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 98 puslapiai
2016 04 28
Kokybės valdymo referatas „Autokrautuvai“
Krautuvas ir jo eksploatacija. Elektrinio ir automobilinio krautuvo skirtumai. Krautuvų vairuotojo mokymo programa. Krautuvų panaudojimo sritys. Generaliniu krovinių rūšys. Autokrautuvų eksplotaciniai reikalavimai. Krautuvų tipai. Elektriniai ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 04 07
Mašinų elementų kursinis darbas (3)
Užduotis. Variklio galingumas. Variklio parinkimas. Pavarų perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno esančio projektuojamo konstrukcijos veleno apsisukimo skaičiaus nustatymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Trapecinio diržo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 05 04
Matavimai kursinis
Matavimų teorija ir praktika. Suleidimas su įvarža. Dalis. Pereinamasis suleidimas. Dalis. Riedėjimo guolių suleidimai. Dalis. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Dalis. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Dalis. Srieginio ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 01 15
Mechaninių sistemų projektavimo kursinis darbas
Variklio parinkimas ir kinematiniai skaičiavimai. Tiesiakrumplės cilindrinės perdavos projektavimas. Įstrižakrumplės cilindrinės perdavos projektavimas. Movos parinkimas. Velenų projektavimas. Apmatinis komponavimas. Atraminių reakcijų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2016 11 14
Metalinės konstrukcijos skaičiavimas
Įvadas. Sijyno komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. Pakloto ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 12 29
Padangų raida referatas techninių sprendimų raida
Istorija. Padangos dalys, konstrukcija ir žymėjimas. Padangos dalys. Padangos konstrukcija. Žymėjimas. Aplinkosauga. Keli padangos gyvenimai. Protektoriaus gilinimas. Naujos kartos padangos. Qtires. Beorės padangos.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 03 02
Riedmenų ūkis, keleivinės ir krovininės transporto priemonės
Riedmenų ūkis. Riedmenų samprata. Lokomotyvų ūkis. Vagonų ūkis. Techninė riedmenų priežiūra ir remontas. Keleivinės ir krovininės transporto priemonės. Vagonų klasifikacija. Keleivinių vagonų sandara. Prekinių vagonų sandara. ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2017 02 07
Skirtingų televizorių gamintojų kokybės palyginimas
Įvadas. Šiuolaikiniai televizoriai. Technologinių savybių paaiškinimas. Televizorių pristatymas. Televizorių kokybės palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2014 06 08
Informacinių sistemų inžinerija Mokyklos internetinė sistema
Įvadas. Verslo sistemos analizė. Įmonės raiškusis paveikslėlis (pilnas vaizdas). Organizacijos veiklos aprašas. Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis. Įmonės tikslų modelis. Verslo procesų modeliai. Informacinių ir programų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 12 31
Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
Normaliojo gylio kanale skaičiavimas (prieš pralaidą). Kelio sankasos keteros pločio nustatymas ir pralaidos parametrų skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio Bkel parinkimas. Kritinio gylio hk ir pralaidos vamzdžio skersmens dp ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 09
IŠPRESAVIMO ĮTAISAS Įrangos projenktavimo kursinis
Įvadas. Įrangos schemos ir veikimo principo nagrinėjimas. Projektuojamos įrangos analizė. Įrangos jėgų skaičiavimas. Presavimo jėgos skaičiavimas. Suleidimo tolerancijų parinkimas. Jungiamų paviršių suleidimo didžiausias ir ...
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 45 puslapiai
2016 04 01
Krovos
Sraigtiniai aukštikelčiai. Krumpliastiebiniai aukštikelčiai. Hidrauliniai aukštikelčiai. Pneumatiniai aukštikelčiai. Stacionariniai keltuvai. Pervežamieji keltuvai. Skrysčiai. Skrysčių kartotinumo ir jėgų trauklėse (lynuose) ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 07
Mašinų elementai ir mechanizmai
Įvadas. Projektuojamos mechaninės perdavos paskirtis ir pritaikymas. Mechaninės perdavos kinematinės – dinaminis skaičiavimas. Reikalinga elektros variklio galia. Reikalingas elektros variklio sūkių dažnis. Elektros variklio parinkimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 05 17
Padangų slėgio kontrolės sistema
Įvadas. Padangų slėgio kontrolės sistema (tpms). Tiesioginė padangų slėgio kontrolės sistema. Netiesioginė padangų slėgio kontrolės sistema. Hibridinė padangų slėgio kontrolės sistema. Išorinė tpms sistema. Diagnostika ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 04
Pramonės pastato vėdinimo skaičiavimai
Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto). Sąžiningumo deklaracija. Bendroji užduotis. Individualūs duomenys. Įvadas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys. Oro judėjimo schemos patalpose parinkimas. Vėdinimo oro srautų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 02 06
UAB Šakių šilumos tinklai praktikos ataskaita
Įmonės veiklos charakteristika. Praktikos objekto charakteristika. Inžinerinių sistemų montavimas. Įsigijamos medžiagos ir gaminiai (medžiagų specifikacija). Atliekamų objekte montavimo darbų sąrašas, darbo vietos parengimas. ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 11 05
Aplinkos vertinimo informacinių technologijų kursinis darbas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo principai. Ilgalaikių lygių apskaičiavimas. Garso sklidimas nuo taškinio triukšmo šaltinio laisvame akustiniame lauke. Dirvožemio taršos modeliavimo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2015 10 23
Automobilių stovėjimo aikštelės logika
Įvadas. Sandaros schemos pasirinkimas ir sudarymas, veikomo principas. Šio kursinio projekto tikslas. Sudaryti elektrinės principinės schemą. Atlikti principinės schemos skaičiavimą. Aprašyti darbe panaudotus komponentus. Pritaikyti ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 05 18
Energijos transformavimo mašinų kursinis darbas
Energijos transformavimo mašinų. Išnagrinėkite fotocheminės energijos naudojimo galimybes. Kas yra fotochemija ? Kur naudojami fotochemijos reiškiniai Fotochemija .
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 11 08
FTTH Optinio tinklo projektavimas (2)
Įvadas. projekto tikslai. Analitinė apžvalga. Optinių ryšio technologijų analizė. Vartotojų poreikių analizė. Techninis projektas. Projektuojamo optinio tinklo kabelio ir informacijos perdavimo sistemos parinkimas ir pagrindimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 10 01
Geležinkeliai referatas
Įvadas. Pagrindinės mokomajame darbe vartojamos sąvokos. Geležinkeliai 1858–1918 m. Geležinkeliai po 1940 m. Urbanistiniai geležinkelio stočių kompleksų ypatumai. Geležinkelio infrastruktūros praeitis ir dabartis. Geležinkelio tiltų ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 26
Inovacija „šventinis dronas“
Įvadas. Naujo produkto aprašymas. Informacija apie planuojamas teikti paslaugą. Paslaugos išskirtinės savybės. Kodėl tai svarbu vartotojams? Rinka ir konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai konkurentų atžvilgiu. Kaip ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 08
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo