Inžinerija (5)

1355 dokumentai
Pjovimo procesai ir įrankiai namų darbas
Pjovimo procesai ir įrankiai. Tekinimo įrankių ir apdirbimo režimų parinkimas duota. Tekinimo peilio tipo ir jo parametrų parinkimas. Pjovimo gylio t parinkimas. Išilginės pastūmos parinkimas. Pjovimo greičio nustatymas. Pjovimo jėgų ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2017 01 18
Pramonės pastato vėdinimo skaičiavimai
Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto). Sąžiningumo deklaracija. Bendroji užduotis. Individualūs duomenys. Įvadas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys. Oro judėjimo schemos patalpose parinkimas. Vėdinimo oro srautų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 02 06
Šildymo sistemų projektavimas gyvenamajame name
Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Atitvarų savitieji šilumos nuostoliai. Pastato šildymo sistemos šaltinio projektinė galia. Hidraulinis šildymo sistemų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 10 30
Skaitiniai inžinerijos metodai 2 namų darbas
Mechanikos inžinerijos katedra. P r a d i n i a d u o m e n y. Tiesioginės paieškos arba negradientiniai metodai. Gradientiniai arba greičiausio nusileidimo metodai. Optimizavimo uždavinio matematinis modelis.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2017 11 23
UAB Šakių šilumos tinklai praktikos ataskaita
Įmonės veiklos charakteristika. Praktikos objekto charakteristika. Inžinerinių sistemų montavimas. Įsigijamos medžiagos ir gaminiai (medžiagų specifikacija). Atliekamų objekte montavimo darbų sąrašas, darbo vietos parengimas. ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 11 05
Vilniaus baldai praktikos ataskaita
Įvadas. Apie įmonę. Įmonėje gaminama produkcija. Gaminio gamyba. Pagalbinės gamybos organizavimas įmonėje. Įrankių ūkio organizavimas. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Medžiagų paskirstymas ir logistika. Medžiagų ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2016 11 08
BMW grandinės keitimo technologija
Įvadas. Teorinė dalis. Grandinės tipinių defektų analizė. Grandininio mechanizmo konstrukcinės ir technologinės charakteristikos. Grandinės keitimo technologija. Grandininio mechanizmo remonto techninės charakteristikos. Remonto ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 02 26
Hidrotechnikos statiniai
Įvadas. Žemių užtvanka. Žemių užtvankos vieta. Žemės užtvankos tipas. Žemių užtvankos skersinis profilis. Žemės užtvankos ketera. Žemės užtvankos keteros aukštis. Žemių užtvankos šlaitai. Žemių užtvankos bermos. Žemių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 11 28
Inovacija „šventinis dronas“
Įvadas. Naujo produkto aprašymas. Informacija apie planuojamas teikti paslaugą. Paslaugos išskirtinės savybės. Kodėl tai svarbu vartotojams? Rinka ir konkurentai. Pagrindiniai konkurentai. Pranašumai konkurentų atžvilgiu. Kaip ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 11 08
KE-jetronic
Įpurškimo sistemų klasifikavimas. KE-jetronic. Degalų tiekimas. Difirencinio vožtuvo veikimo schema. Elektrohidraulinis slėgio reguliatorius. Elektrohidraulinio slėgio reguliatoriaus schema. Elektrohidraulinio slėgio reguliatoriaus veikimo ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 28
Kokybės valdymo referatas „Autokrautuvai“
Krautuvas ir jo eksploatacija. Elektrinio ir automobilinio krautuvo skirtumai. Krautuvų vairuotojo mokymo programa. Krautuvų panaudojimo sritys. Generaliniu krovinių rūšys. Autokrautuvų eksplotaciniai reikalavimai. Krautuvų tipai. Elektriniai ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 04 07
Mašinų elementų kursinis darbas (3)
Užduotis. Variklio galingumas. Variklio parinkimas. Pavarų perdavimo skaičiaus nustatymas. Kiekvieno esančio projektuojamo konstrukcijos veleno apsisukimo skaičiaus nustatymas. Diržinės pavaros skaičiavimas. Trapecinio diržo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 05 04
Skirtingų televizorių gamintojų kokybės palyginimas
Įvadas. Šiuolaikiniai televizoriai. Technologinių savybių paaiškinimas. Televizorių pristatymas. Televizorių kokybės palyginimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2014 06 08
Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas
Laboratorinis darbas Nr. Atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 12 12
D ruožo stoties veiklos technologijos projektavimas
Įvadas. Aprašymo dalis. Stoties techninė ir eksploatacinė charakteristikos. Stoties valdymas ir operatyvus darbo planavimas. Stoties kompiuterinių informacinių sistemų aprašymas. Technologijos skyrius. Komercinės apžiūros punkto darbo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2016 11 30
Grandiklinis transporteris
Transporterio pagrindinių parametrų nustatymas. Grandiklinio transporterio lovio matmenų parinkimas. Traukos elemento skaičiavimas. Žvaigždutės skaičiavimas. Lyginamųjų apkrovų skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgų skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 03 21
Informacinių sistemų inžinerija Mokyklos internetinė sistema
Įvadas. Verslo sistemos analizė. Įmonės raiškusis paveikslėlis (pilnas vaizdas). Organizacijos veiklos aprašas. Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis. Įmonės tikslų modelis. Verslo procesų modeliai. Informacinių ir programų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 12 31
Kelio rekonstrukcija Pilviškiai – Vilkaviškis
Kelio rekonstrukcija Pilviškiai – Vilkaviškis.
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 98 puslapiai
2016 04 28
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas gyvenvietėje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymas ir skirstymas. Nuotekų užterštumas. Nuotekų valymo būdai ir įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Nuotekų valymas gyvenvietėje, kurioje ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 04 18
Tekinimo įrankių parinkimas
Įvadas. Išorinis tekinimas. Išilginis tekinimas. Profilinis tekinimas. Galinis tekinimas. Vidinis tekinimas. Išilginis tekinimas. Profilinis tekinimas. Tekinimo pavyzdys. Pirmas žingsnis. Antras žingsnis. Trečias žingsnis. Ketvirtas ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 08 05
Vandens minkštinimas
Vandens minkštinimas. Vandens minkštinimo metodų klasifikavimas ir taikymo sritys. Katijonitinis vandens minkštinimo metodas. Reagentinis vandens minkštinimas. Reagentinio vandens minkštinimo technologija. Vandens minkštinimo kalkėmis ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 23
Cilindrinių detalių (velenų) matmenų ir geometrinės formos matavimas
Laboratorinio darbo Nr. 1 ataskaita Cilindrinių detalių velenų matmenų ir geometrinės formos matavimas. Mikrometro tikslumo tikrinimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 10 11
Detalės gamybos technologijos kelias
Detalės gamybos technologijos kelias. Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė, kokybiniai reikalavimai. Metalo žymėjimas kituose standartuose. Technologiškumas. Mažiausias detalės šiurkštumas. Detalės technologiškumo analizė. ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 09 12
Elektriniai matavimai 14 variantas
Ampermetro tikslumo klasė 2,0 , o matuojant maksimalią galimą srovę gauta 200mA absoliutinė paklaida. Kokia jo maksimali matavimo riba?Imax – maksimali matuojamojo dydžio vertė, kurią galima išmatuoti prietaisu. 200mA=0,2A ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 06 02
Energijos transformavimo mašinų kursinis darbas
Energijos transformavimo mašinų. Išnagrinėkite fotocheminės energijos naudojimo galimybes. Kas yra fotochemija ? Kur naudojami fotochemijos reiškiniai Fotochemija .
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2016 11 08
FTTH Optinio tinklo projektavimas (2)
Įvadas. projekto tikslai. Analitinė apžvalga. Optinių ryšio technologijų analizė. Vartotojų poreikių analizė. Techninis projektas. Projektuojamo optinio tinklo kabelio ir informacijos perdavimo sistemos parinkimas ir pagrindimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 10 01
Geležinkelio ruožo vidutinis remontas
Aiškinamasis raštas. Darbų apimtys vykdant vidutinį I remontą. Medžiagų parinkimas remontuojamo kelio ruožui. Atliktinų darbų apimtys. Mechanizmų bei darbininkų parinkimas. Technologinės kortelės sudarymas remontuojamam kelio ruožui. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2014 05 16
Įtaiso dangtelio skylių gręžimui projektavimas
Įtaiso dangtelio 138/030032 4skylių ø 4,5 H14 gręžimui projektavimas. Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė. Staklių modelio, pjovimo įrankio ir pagalbinio įrankio parinkimas. Gręžimo staklių modelio parinkimas. Pjovimo įrankio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2014 12 06
Katalizatorių konstrukcijos ir jų veikimas
Įvadas. Katalizatorius. Katalizatorių tipai. Keramikinis katalizatorius. Metalinis katalizatorius. DFP / FAP suodžių filtrai. FAP sistema. DPF sistema. Toyota D-CAT sistema. DPF regeneracija. Pasyvi. Aktyvi. Žala automobilio varikliui. ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 12 11
Kokybės aspektų vertinimas, projektuojant tarptautinius krovinių vežimus
Įvadas. Kokybės aspektų teorinė analizė. Kokybės samprata transporte. Iso. Iso 14000 serija. Kokybės siekimas. Kokybės sistemos kūrimas. Procesinis požiūris. Procesai transporte. Kokybiško darbo procedūrų organizavimas. Personalo ...
Inžinerijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 67 puslapiai
2014 05 09
×
Namų darbų pagalba 24/7