Inžinerinė geodinamika


Technogeniniai procesai. Geologiniai tyrimai referatas. Upiu krantu plovimas. Inzinerines ekonomikos kursinis darbas. Kokie veiksniai lemia vandens erozija upiu sleniuose. Referatas inzinerine tema. Technogeninių procesų pavojų klasifikacija. Dribsmėlio pavojus. Dribsmėliu. Dribsmėlis.

Inžinerinė geodinamika. Inžinerinės geodinamikos teoriniai pagrindai. Ribinių būvių dėsniai žemės plutoje. Geologinių procesų ir reiškinių klasifikacija. Technogeninių procesų ir reiškinių klasifikacija. Žemės drebėjimai. Žemės drebėjimų zonos, žemės drebėjimų priežastys. Seisminės bangos. Cunamis. Technogeniniai žemės drebėjimai. Inžinierinių geologinių sąlygų įtaka žemės drebėjimų intensyvumui. Seisminis mikro rajonavimas. Statyba seisminiuose rajonuose. Eroziniai procesai. Upių krantų plovimas ir ardymas. Upių slėnių sandara. Upių erozinę veiklą lemiantys veiksniai. Vandens srovių cirkuliacija upių vagose. Vaginiai procesai. Upių krantų erozijos prognozė ir apsauga. Griovos. Griovų susidarymo stadijos. Griovų erozija. Žmogaus ūkinė veikla griovų atsiradimas ir vystymasis. Prieš erozinės priemonės. Vandens baseinų krantų plovimas ir ardymas(abrazija). Krantų morfologija. Horizontai gali būti. Vėjo bangos. Krantų plovimą ir ardymą lemiantys veiksniai. (bangų jėga). Krantų plovimo ir ardymo pavojaus įvertinimas. Vandens saugyklų krantų performavimas. Vandens baseinų krantų apsaugos priemonės. Vandens saugyklų klasifikacija. Vandens saugyklų krantų performavimo prognozė. Pelkėjimo procesai ir reiškiniai. Pelkių susidarymas. Svarbiausi pelkių gruntai, jų sudėtis ir fizikinės mechaninės savybės. (pelkių nuogulų sudėtis ir savybes). Inžineriniai ir geologiniai tyrimai. Statyba pelkėse ir užpelkėjusiose žemėse. Dribsmėlis. Dirbsmėlių paplitimas. Dribsmėlio būdingi bruožai. Dribsmėlio sudėtis ir fizikinės mechaninės savybės. Dribsmėlio tiksotropiškumo priežastys. Statybos sąlygos dribsmėliu išplitimo plotuose. Purvo srautai. Purvo srautų paplitimas ir jų įtaka žmogaus ūkinei veiklai. Purvo srautų susidarymas. Purvo srautų dinamika. Apsaugos nuo purvo srauto priemonės. Karstas. Karstiniai procesai ir reiškiniai. Karsto reikšmė įvertinant teritorijos inžinerines geologines sąlygas ir pastatų pastovumui. Karsto išplitimas. Paviršinės ir giluminės karsto formos. Karsto vystym

Inžinerinė geodinamika tiria geologinius ir technogeninius procesus vykstančius viršutinėje žemės plutos dalyje, sukeliamas inžinerinės ūkinės ir pirmiausia inžinerinės statybinės žmogaus veiklos. Morfologiją, mechanizmą, inžinerinės geologijos priežastis ir formavimosi veiksnių dėsningumus laike ir erdvėje. Kitaip tariant inžinerinė geodinamika tiria sistemą virš viršutinės žemės dalies, geologiniai procesai, inžineriniai statiniai.

Geologiniai procesai – tai procesai suformuojantys ir sudarantys uolienas, keičiantys jų būklę ir slūgsojimo sąlygas formuojantys ir keičiantys žemės paviršių reljefą. Formuojantys ir keičiantys žemės plutą ir visą vidinę žemės struktūra.

Geologiniai reiškiniai – tai vykusių arba dabar vykstančių geologinių procesų, pasekmės kitaip tariant vivisi geologiniai procesai labai svarbūs tuo, kad jie dažnai lemia teritorijų ir statinių pastovumą. Teritorijose, kuriose vyksta geologiniai procesai ir išplitę geologiniai reiškiniai. Statinių išsidėstymas jų statybos sąlygos pastovumas ir saugi naudojimas susiję su tam tikrais sunkumais ir sudėtingumais. Todėl yra problemos, kur išplitę liosai, pelkėse ir užpelkėjusiose teritorijose, nuošliaužų ir karto išplitimo, seisminiuose rajonuose, daugiausia įšalo išplitimo zonoje. Statybą tokiuose rajonuose reglamentuoja specialūs dokumentai. Būtina laikytis atsargumo, taikyti tam tikrus apribojimus bei priemones statinių pastovumui ir saugiai naudojimui užtikrinti, tokiose teritorijose gamtinė aplinka, žmonių gyvybės ir ūkinė veikla turi būti apsaugota nuo pavojingų reiškinių ir geologinių procesų. Inžinerinė geodinamika sprendžia uždavinius susijusius su naujų statinių statyba, esamų statinių sauga ir teritorijų planavimu ypatingose geologinėse sąlygose. Yra sukūrusi geologinių procesų grėsmės įvertinimo pagrindus. Geologinių procesų ir reiškinių valdyme galutinis tikslas parengti racionalaus teritorijų panaudojimo ir apsaugos teorinius pagrindus, bei metodus. Tokiu būdu visa žmogaus ūkinė veikla statinių statyba ir kiti darbai turi būti pagrįsti geologinių procesų vyksmo ir reiškinių atsiradimo ypatumų ir dėsningumų žinojimu. Geologiniai procesai ir reiškiniai atsiranda esant neatitikimams ir prieštaravimams geologinėje aplinkoje. Prieštaravimai yra jų vyksmo varomoji jėga. Todėl inžinerinėje geodinamikoje teorinis pagrindas yra gamtoje objekto egzistuojantys ryšiai tarp pvz; tarp uolienų mineralinės sudėties ir sandaros atitikimo aplinkos geocheminės ir termodinaminės sąlygos dėsniai.

  • Microsoft Word 2769 KB
  • 2012 m.
  • 49 puslapiai (19433 žodžiai)
  • Slider
  • Inžinerinė geodinamika
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Inžinerinė geodinamika. (2011 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/inzinerine-geodinamika.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 23 d. 05:26
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo