Inžinerinės medžiagos 4 laboratoriniai


Medžiagų mokslo laboratorinis darbas.

Ištirti tempimo plieninio bandinio deformavimo procesą, nustatyti plieno mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Universalioji bandymo mašina. Plieninis tempimo bandinys. Matavimo įrankis – slankmatis. Darbo užduotis. Susipažinti su universaliosios bandymo mašinos veikimo principu. Išmatuoti bandinį ir nubraižyti jo brėžinį. Įdėti bandinį į bandymo mašiną. Atlikti plieninio bandinio tempimo bandymą. Stebėti tempimo diagramos brėžimą. Išimti nutrauktą bandinį iš bandymo mašinos. Išmatuoti bandinį po bandymo ir nubraižyti jo brėžinį. Nubraižyti tempimo diagramą. Apskaičiuoti bandinio plieno proporcingumo, takumo ir stiprumo ribas. Nustatyti plieno plastiškumo charakteristikas. Sudaryti darbo ataskaitą. Darbo rezultatai. Pagrindiniai bandinio matavimai. Eksperimentiniai ir skaičiavimo rezultatai. Darbo išvados. Literatūra. Teorinė dalis. Medžiagų gniuždymo bandymai. Darbo tikslas. Susipažinti su gniuždomų plastiškų, trapių ir anizotropiškų medžiagų deformavimo procesu, irimo ypatybėmis ir nustatyti jų mechaninių savybių rodiklius. Darbo priemonės. Universalioji bandymo mašina. Gniuždymo bandiniai. Plieno,. Ketaus,. Medžio. Matavimo įrankis – slankmatis. Darbo užduotis. Išmatuoti bandinių matmenis ir nubraižyti jų brėžinius. Įdėti bandinį į bandymo mašiną. Atlikti plieno, ketaus ir medžio bandinių gniuždymo bandymus. Stebėti gniuždymo diagramų brėžimą. Išmatuoti bandinius po bandymo ir nubraižyti jų brėžinius. Nubraižyti gniuždymo diagramas. Plieno,. Ketaus,. Medžio. Apskaičiuoti plieninio bandinio takumo ribą. Apskaičiuoti ketinio bandinio stiprumo ribą. Apskaičiuoti medinio bandinio stiprumo ribą. Sudaryti darbo ataskaitą.


Darbo tikslas:Susipažinti su metalų kietumo matavimo prietaisais ir išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio ir Rokvelio metodais.

Darbo išvados: Plieno bandinys Nr.2 yra kietesnis už bandinį Nr.1. Kietumas HRC 62 atitinka kietumą HB 658.

Literatūra: 1. Šniuolis. R Inžinerinės medžiagos. Sandara, savybės, panaudojimas. – Š.:Lucilijus, 2009, 19-21 psl.

2. Kulikauskas L. Medžiagotyra. Konstrukcinės medžiagos. – V.: Žara, 1997, 17-21 psl.

3. Pavaras A., Žvinys J. Plienai. – K.: Technologija, 1995, 10-25 psl.

4. Speičys V. Inžinerinės medžiagos. Paskaitų konspektas. – K.: Kauno technikos kolegija, 2013, 9-11 psl.

Fe-C diagramos plieno srityje sužymėti mikrostruktūras, charakteringas temperatūras ir anglies koncentracijas.

Nupiešti stebėto atkaitinto anglinio plieno mikrostruktūras ir sužymėti jose struktūrinius elementus.

Darbo išvados:Pro mikroskopą perlitas matomas tamsių grūdelių pavidale, feritas – sviesių, o cementitas - šviesaus tinklelio, aplink perlito grūdelius, pavidale.

1. Šniuolis. R Inžinerinės medžiagos. Sandara, savybės, panaudojimas. – Š.:Lucilijus, 2009, 40-47 psl.

4. Speičys V. Inžinerinės medžiagos. Paskaitų konspektas. – K.: Kauno technikos kolegija, 2013, 17-26 psl.

Darbo išvados: Pro mikroskopą ledeburitas matomas taškų sangrūdos pavidale. Pilkajame ketuje grafitas matomas plokštelių pavidale, kaliajame – dribsnių, sipriajame – rutuliukų.

Inžinerinės medžiagos 4 laboratoriniai. (2014 m. Rugsėjo 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/inzinerines-medziagos-4-laboratoriniai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 03:34