Įrodymai baudžiamajame procese


Tema. Įrodinėjimo procesas. Įrodymų rinkimas , tikrinimas , vertinimas ir naudojimas 4 val. Reikšmingų tyrimui ir bylos nagrinėjimui duomenų rinkmas ar pateikimas bei šių duomenų fiksavimas. ( ikiteisminio tyrimo stadijoje ). Surinktų ar pateiktų dokumentų išankstinis patikrinimas. Duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas. Įrodynėjimo dalykas , ribos , įrodymų pakankamumas. Kol surenkami duomenys apie visas toje byloje įrodinėtas aplinkybes. Įrodymų kvalifikavimas ir rūšys. Įtariamojo parodymai Liudytojų parodymai. Liudytojo teisės numatytos BPK 81 83str. Nukentėjusiojo parodymai ir jų vertinimas. Ekspertizės aktas. Eksperto teisės , pareigos ir atsakomybė. Ekspertizės akto vertinimas. Specialisto išvada. Daiktai kaip įrodymai. Daiktų kaip įrodymų , sąvoka rūšys.

Taisyklės , pagal kurias yra nusprendžiama, kokie BP metu surinkti duomenys laikyti įrodymais, numato BPK 20str.1-4d. nurodytos BPK nuostatos nurodo : 1) subjektą, kuris sprendžia, ar duomenys pripažinti įrodymais 2) kriterijus, pagal kuriuos yra sprendžiama dėl duomenų pripažinimo įrodymais.

BPK 20str.2d. yra numatyta, kad šį klausimą sprendžiantis subjektas yra teisėjas ar teismas, turintys bylą savo žinioje : BPK 20str.1,3 ir 4d, numatyta, kokius duomenis teismas gali pripažinti įrodymais. Apibendrinant šias nuostatas turi būti daroma išvada, kad teismas įrodymais gali pripažinti tik : 1) leistinus 2) susijusius su sprendžiama byla duomenis. Leistinumas ir sąsajumas ( liečiamumas) yra būtinos duomenų savybės duomenų pripažinimui įrodymais.

Įrodymai atsiranda tik tuo atveju ir tik nuo to momento, kai teismas nusprendžia, kad teisme ištirti duomenys laikytini įrodymais. Gali būti ikiteisminiame procese tik duomenys, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Duomenys ne visada gali būti pripažinti įrodymais.

Tik rungimosi principu vykstančio teismo proceso metu galima nustatyti, kad tam tikra informacija yra patikima ir reikšminga sprendžiant bylą. Kiekviena iš šalių gali kritikuoti duomenis. Vadovaujantis rungimosi principu vykstantis teismo posėdis sudaro prielaidas teismui nuspręsti , kurie iš teisme tirtų duomenų turi įrodymų kokybę.dalis duomenų, kurios ikiteisminio tyrimo pareigūnai ar prokuroras laikė reikšmingais nusikalstamai veikai tirti, dėl neatitikimo sąsajumo ir leistinumo reikalavimams gali būti teisme nepripažinti įrodymais. Dėl tų pačių priežasčių įrodymai gali būti nepripažinti ir proceso dalyvių iniciatyva gauta informacija.

Duomenys dažniausiai yra gaunami atliekant BPK numatytus proceso veiksmus. Tačiau jie gali būti gaunami ir kitų įstatymų pagrindų pvz: gynėjas gali reikalingus gynybai dokumentus gauti naudodamasis Advokatūros įstatyme numatytomis teisėmis.

Dalį reikšmingos informacijos ikiteisminio tyrimo įstaigos gali surinkti vadovaudamosi jų statusą reglamentuojančiais įstatymais. Ikiteisminio tyrimo įstaigos dažnai atlieka ir pagal operatyvinės veiklos įstatymą. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad taikant kitus įstatymus ne BPK, reikšmingi baudžiamajai bylai duomenys gali būti gaunami tik pradedant ikiteisminį tyrimą. Pradėjus baudžiamąjį procesą t.y. nusprendus pradėti ikiteisminį tyrimą duomenys turi būti renkami tik taikant BPK nuostatas.

Įrodymas gali būti laikomi ir užsienio valstybėse surinkti duomenys. Tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka iš užsienio valstybės gauti duomenys gali būti nepripažįstami įrodymais dėl to, kad užsienio valstybių įstatymai nustato kitokią nei LR BPK duomenų rinkimo ir fiksavimo tvarką, jei jie užsienio valstybėje buvo gauti nepažeidžiant visuotinai pripažintų žmogaus teisių apsaugos standartų.

Būtų nepagrįstai suvaržytos žmogaus teisės , pažeisti proceso principai pvz : proporcingumo ar pan;

Proceso veiksmams būtų atliktas nepakankamai tiksliai laikantis tam tikrų veiksmui atlikti nustatytų pagrindinių taisyklių pvz: veiksmą atliko nekompetentingas asmuo, neturinti reikiamo tam veiksmui atlikti sankcijos, arba atliekant veiksmą buvo iš esmės varžomos įtariamojo teisės

Neleistinu įrodymu negalima pripažinti vien dėl to, kad buvo jie gauti neteisėtu būdu. Užnuodyto medžio vaisių problema – tai reiškia, kad negal būti elgiamasi kaip JAV, kur teismų praktikoje gausu pavydžių, kai dėl vieno neleistino įrodymo neleistina buvo pripažįstama visa įrodymų grandinė, tai motyvuojant tuo, kad jeigu pirminis įrodymas yra neleistinas, tai ir kiti įrodymai, gauti naudojantis pirminio įrodymo informacija yra neleistini – užnuodyto medžio vaisiai yra irgi nuodingi. Pvz: taikant neteisėtus metodus atlikti apklausą, gauti parodymai be jokios abejonės, negali būti pripažinti turintys įrodomąją reikšmę, tačiau jei tokios apklausos metu būtų sužinota apie kitus įrodymų šaltinius, iš šių šaltinių gauti duomenys LR gali būti naudojami įrodinėjimo procese.

Įrodymų liečiamumo ir leistinumo savybės įrodymų sąvokoje jungia informacijos turinį ir formą. Informacijos sąsajumas ir reikšmingumas yra turinio, o tos informacijos gavimo ir fiksavimo tvarka – formos reikalavimas. Įrodymu gali būti pripažinta tik informacija, kurios nei turinys nei forma neturi esminių trūkumų – BB išspręsti reikšminga informacija turi būti tinkamai gauta ir užfiksuota.

BPK normos nėra išskirtos į atskirą dalį ar skyrių. Įrodymų teisės priskirtinų normų yra visose BPK dalyse. Kai kurios normos BPK gali būti ne tik įrodymų instituto dalimi, bet gali priklausyti ir kitam BP teisės institutui. Įrodymų teisei priskirtini BPK 20str, V ir VI skyriai, didelė dalis III ir IV dalių straipsnių ( BPK III dalis kartu yra ir procesinių prievartos priemonių, o IV dalis – ikiteisminio tyrimo institutas).

  • Microsoft Word 58 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (9160 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Įrodymai baudžiamajame procese
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įrodymai baudžiamajame procese. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/irodymai-baudziamajame-procese.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 21:39
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo