Įrodymų teorija


Įrodinėjimo teorija. Irodymai ir irodinejimas. Irodinejimo etapai. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Įrodinėjimo teorijos. Irodymams keliami reikalavimai. Įrodymų teorijos samprata ir sistema. Įrodymų klasifikacija ir jos reikšmė.. Irodymams keliami reikalvimai. Irodymu teorijos konspektas.

Teisės konspektas. Įrodymų teorijos samprata ir dalykas. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Nusikalstamas įvykis. Kaltinamojo kaltumas n. V. Padarymu. Aplinkybės, turinčios įtakos kaltinamojo atsakomybės laipsniui ir pobūdžiui. N. V. Padarytos žalos pobūdis ir dydis. Įrodinėjimo ribos. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo bp ypatumai. Įrodymų teisė ir įrodymų teorija. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant operatyvinę veiklą, santykis. Įrodinėjimo etapai. Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga.


Pagal naująjį bpk (20str. ), įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys.

šie duomenys reikalingi tam, kad būtų kuo efektyviau įgyvendinti baudžiamojo proceso uždaviniia, Tiksliai atskleistos įvykio aplinkybės ir taip vykdomas teisingumas. Be abejo specifinis šių aplinkybių išaosškinimo sunkumas yra tai, kad tyrinėjami įvykiai vyko praeityje ir nei bylą tiriantys, nei ją teisme nagrinėjantys asmenys asmeniškai jų nestebėjo. Todėl čia didelį vaidmenį atlieka įrodymai, kuriais gali būti tik tokie duomenys, kurie paneigia arba patvirtina bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai isšspręsti teisingai (bpk 20 str. 3d. ).

Teorija – tai mokslo ar srities teiginių sistema; abstraktus tikrovės reiškinių, dalykų esmės, procesų, žmogaus pažinimo ribų ir kriterijų aiškinimas.

Taigi įrodymų teorija yra viena svarbiausių sudėtinių baudžiamojo proceso mokslo dalių. Ji tyrinėja įrodymų teisę ir jos pritaikymą baudžiamajame procese; nagrinėja objektyviosios tiesos baudžiamosiose bylose nustatymo dėsningumus, visų nustatytų faktų ir aplinkybių baudžiamajame procese panaudojimo principus ir normas, reguliuojančias įrodinėjimą. Tokiu būdu įrodymų teorija atskleidžia įrodymų teisės turinį bei padeda numatyti pastarosios vystymosi galimybes.

Taigi jei įrodymų teisė yra tam tikrų įrodinėjimą, jo tikslus, turinį ir ribas reglamentuojančių procesinių normų visuma, tai įrodymų teorija tiria pačią įrodymų teisę. Įrodymų teorija čia atlieka tiriamąją ir aiškinamąją funkcijas, Kaip kuo tiksliau atskleisti tikrąsias įvykių aplinkybes, kuo efektyviau pritaikyti baudžiamojo proceso principus įrodymams tirti.

Kadangi įrodymų teorija yra baudžiamojo proceso mokslo dalis, tai ji, kaip ir kiekvienas mokslas turi savo tiriamąjį dalyką. Kaip jau sakyta, tai yra įrodymų teisė, o svarbiausia, jos funkcionalumą garantuojantys procesiniai principai.

Iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos įrodymų teorija ir praktika buvo veikiama rusijos, vėliau tsrs teisinės minties ir praktikos. Sprendžiant pagal teorinių šaltinių gausą, nė vienoje vakarų europos šalyje, išskyrus galbūt šalis, turinčias anglosaksiškąją teisės sistemą, ir vokietiją, įrodymų klausimasis nebuvo tiek daug diskutuojama kaip rusijoje ir buvusioje tsrs. Naujasis lr bpk parengtas remiantis vakarų europos baudžiamojo proceso įstatymuose sukaupta ir šimtametes tradicijas turinčia patirtimi.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 9 puslapiai (5582 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 27 KB
  • Įrodymų teorija
    10 - 1 balsai (-ų)
Įrodymų teorija. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/irodymu-teorija.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:50