Įsa kriterijai ir matavimas pagal lr socialinės apsaugos ministerijos nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatus


Įvadas. Įmonių socialinė atsakomybė. ĮSA sąvokos. ĮSA skatinimo priemonės. Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimai. Nacionalinio atsakingo verslo ĮSA vertinimo kriterijai. Įmonių socialinės atsakomybės matavimas. Apdovanotų įmonių apžvalga. „Metų darbovietė“ laimėtojai. „Metų bendruomeniškiausia įmonė“ laimėtojai. „Metų aplinkosaugos įmonė“ laimėtojai. „Socialiai atsakinga įmonė“ laimėtojai. Išvados. Literatūra.

Darbo objektas. ĮSA kriterijai ir matavimas pagal LR Socialinės apsaugos ministerijos nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatus.

Darbo tikslas. Išnagrinėti ĮSA kriterijus ir matavimus pagal LR Socialinės apsaugos ministerijos nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatus.

Darbo uždaviniai.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė.

ĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Laikytis įstatymų: minimalus požiūris būti socialiai atsakingu, tai pilnai atitikti tos šalies įstatymus, kurioje įmonė veikia.

Apibrėžimų, apibūdinančių ĮSA yra daug. Todėl šiame skyriuje pateikiamos ĮSA pagrindinės sąvokos.

R. Kovaliov, V. Snieška, A. Simanavičius (2009) teigia, kad įmonių socialinė atsakomybė yra neišvengiama šiandienos būtinybė. Įmonių socialinė atsakomybė yra darnaus vystymosi principų taikymas.

J. Čepinskis ir E. Sakalauskaitė (2009) teigia, kad įmonių socialinė atsakomybė apibūdina organizacijų rūpinimąsi visuomene, prisiimdama atsakomybę už jos veiksmų poveikį klientams, tiekėjams, tarnautojams, akcininkams, bendruomenėms ir aplinkai. Šio įsipareigojimo yra reikalaujama iš organizacijų daugiau nei teisiškai ir jis apima savanorišką veiklą, siekiant gerinti darbuotojų ir jų šeimos gyvenimo kokybę bei visos bendruomenės ir visuomenės gyvenimo sąlygas.

Nacionalinėje ĮSA plėtros programoje 2009-2013 metams (2010) apibrėžta:

Kaip teigia M. Potašinskaitė, A. Draugelytė (2013) teigia, kad išanalizavus ĮSA sampratą pastebėta, kad ĮSA apibrėžimai skiriasi, tačiau pagrindine šios sąvokos ašimi lieka atsakomybė. Kokią atsakomybę įmonė vykdys, dažnai priklauso nuo jos veiklos speciškumo, sektoriaus standartų, valstybinės reguliavimo sistemos ir, žinoma, išreiškiamų visuomenės lūkesčių.

Apibendrinant galima teigti, kad mokslinėje literatūroje pateikiama daug ĮSA apibrėžimų. Tačiau apibendrinant juos visus ĮSA tai savanoriškas įmonių įsipareigojimas įtraukti socialinius ir aplinkosaugos principus į savo veiklą bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis. Tai įmonių rūpinimasis visuomene, gerinant visuomenės gyvenimo sąlygas ir mažinant neigiamą įtaką daugiau nei to reikalauja įstatymai. Įmonių socialinė atsakomybė tai tarsi grandinė veiksmų: vykdomi įstatymai, siekiama pelno, įsipareigojant elgtis sąžiningai ir dorai, bei savanoriškai gerinama gyvenimo kokybė.

Pasak Ž. Simonavičienės, R. Kovaliovo, J. Šubonytės (2011) Lietuvoje priimta nemažai teisinių dokumentų ir įstatymų, skirtų ĮSA iniciatyvoms skatinti. Be to, plečiasi ĮSA įdiegusių įmonių tinklas Lietuvoje.

Įmonių socialinę atsakomybę 2009-2014 metais skatinančios priemonės yra šios:

1. kurti teisinę ir institucinę aplinką, palankią įmonių socialinei atsakomybei plėtoti;

2. skatinti geresnį įmonių socialinės atsakomybės suvokimą, socialinį ir aplinkosauginį sąmoningumą.

3. didinti įmonių ir suinteresuotųjų šalių kompetenciją įmonių socialinės atsakomybės klausimais.

Viena iš socialinę atsakomybę skatinančių priemonių yra Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimai. Šiame skyriuje plačiau bus nagrinėjami Nacionaliniai atsakingo verslo apdovanojimo nuostatai ir apdovanojimai.

Astromskienė, R. Adamonienė (2009) teigia, kad pirmaisiais konkurso Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimui buvo įsteigtos trys Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimo nominacijos: Metų darbovietės nominacija, Socialiai atsakingos įmonės ir Metų partnerio nominacija. 2008 metais iš dalies pakeistos nominacijos: Metų darbovietės, Socialiai atsakingos įmonės, Metų bendruomeniškiausia įmonė bei Metų aplinkosaugos įmonė.

Kiekviena iš Apdovanojimo nominacijų skirstoma į 3 apdovanojamas kategorijas:

Labai mažas ar vidutines įmones

„Metų Darbovietė“ - apdovanojamos įmonės, kuriančios saugias, sveikas, kokybiškas bei patrauklias darbo sąlygas (vertinamas darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis, premijų/paskatinimų tvarka, sveikatingumo ir tobulėjimo skatinimas, verslo etika; ir t.t.).

„Metų bendruomeniškiausia įmonė“ - apdovanojamos įmonės, daugiausiai prisidėjusios prie partnerystės su bendruomene ir visuomenės organizacijomis kūrimo (vertinamos atsakingo vartotojo ugdymo programos; investicijos vietos bendruomenės gerbūvio kūrimui ir t.t.).

„Metų aplinkosaugos įmonė“ - apdovanojamos įmonės, skiriančios daugiausiai dėmesio aplinkosaugos klausimams veikloje (įvertinusios aplinkosaugos problemas ir integravusios jas į įmonės strateginius dokumentus; naudojusios aplinką tausojančias technologijas ir t.t.).

  • Microsoft Word 32 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (4206 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jurgita
  • Įsa kriterijai ir matavimas pagal lr socialinės apsaugos ministerijos nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatus
    10 - 7 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įsa kriterijai ir matavimas pagal lr socialinės apsaugos ministerijos nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatus. (2015 m. Kovo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/isa-kriterijai-ir-matavimas-pagal-lr-socialines-apsaugos-ministerijos-nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimo-nuostatus.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 13:17
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo