Įsa rekomendacijos


Ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. Įsa teikiama nauda. Įmonė „Gudobelė“. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas įmonėje „Gudobelė“. Įsa rekomendacijos įmonei “Gudobelė”. Literatūros sąrašas.


Kiekviena socialiai atsakinga įmonė iš savo vykdomų veiklų gauna naudas, viršijančias kaštus. Priešingu atveju tokios veiklos tiesiog nebūtų vykdomos. ĮSA veiklos prisideda prie įmonės žinomumo didinimo ir padeda kurti įmonės kaip atsakingo rinkos dalyvio įvaizdį. Įmonės, tiekiančios produktus, kurių saugumui, patikimumui keliami ypatingi reikalavimai , socialiai atsakinga veikla formuoja savo, kaip patikimo partnerio reputaciją. Tokiu būdu yra kuriamas konkurencinis pranašumas. Socialinės atskirties mažinimas, padedant mažiau pasiturintiems, prisideda prie saugios, sąmoningos, ekonomiškai pajėgios visuomenės kūrimo. Veiklos, ugdančios visuomenę, pavyzdžiui supažindinant su naujomis technologijomis, prisideda prie būsimo kliento ar darbuotojo ugdymo.

Įmonės SA veikla yra smarkiai įtakojama įmonės aplinkos. Žinia apie socialinę įmonės atsakomybę, jos esamiems ir būsimiems darbuotojams yra žinia ir apie įmonės elgesį su darbuotojais. Dažnai siūlomas atlyginimas yra tik dalis darbuotojo pageidaujamo atlyginimo paketo ir svarbią vietą jame užima nematerialinis atlygis. Pagarba, savirealizacija, pripažinimas – tai naudos, kartais svarbesnės už pinigines naudas, kurių tikisi ir kurias gauna socialiai atsakingą įmonę pasirinkęs darbuotojas.

ĮSA veiklos, tokios kaip spausdinimas ant abiejų popieriaus lapų pusių, mažesnės sąnaudos apšvietimui, telekonferencijos vietoje ilgų varginančių kelionių lėktuvu ne tik saugo gamtą, bet tuo pačiu yra būdas mažinti kaštus.

1994-2011 m. – UAB „Gudobelė“ augo ir vystėsi

2012 m. sausis – UAB „Gudobelė“ pradėjo nuolatinį eksportą

2012 m. vasaris – pradėtos gaminti plokščios duonelės „Duočiai“.

Skatinti ir populiarinti lietuviškos duonos ir produktų vartojimą

Vystyti ir plėtoti ilgo galiojimo produktų, pagamintų lietuviškos duonos pagrindu, eksportą

Rinkodara šioje įmonėje nėra visiškai socialiai atsakinga, todėl, kad įmonėje riboti gamybiniai pajėgumai, lėtas tvirtinimasis į užsienio šalių rinką ir pernelyg didelės gamybos išlaidos. Visos šios problemos kenkia įmonės ekonomikai, todėl įmonė negali gauti didžiausio galimo pelno. Tačiau UAB „Gudobelė“ nepiktnaudžiauja jokių socialinių grupių silpnybėmis.

UAB „Gudobelė“ darbuotojo šeimyniniai ir profesiniai įsipareigojimai nėra derinami su darbu. Šioje įmonėje nebūtų palanku dirbti mažamečių vaikų tėvams ar nuolatinių studijų studentams, bei žmonėms, kurių pareigos šioje įmonėje būtų antraeilės, jie negalėtų suderinti darbo „Gudobelėje“ su asmeniniu gyvenimu ar kita profesine veikla, kadangi įmonėje nėra sudarytos sąlygos dirbti laisvu grafiku, taip pat yra per ilgos darbo valandos.

Įsa rekomendacijos. (2016 m. Sausio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/isa-rekomendacijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 10:32