Išlaidų analizė įmonėje AB „Sanitas“


Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Išlaidų analizė teoriniu aspektu. Išlaidų klasifikavimas. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Išlaidų apskaitos įmonėje ab „Sanitas“ rezultatų vertinimas. AB „Sanitas“ veiklos apžvalga. Veiklos išlaidų analizė AB „Sanitas“. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Priedai.


Darbe pateikta išlaidų analizės tiek teorinė, tiek praktinė, paremta įmonės AB „Sanitas“ veikla, medžiaga. Įmonės išlaidos buvo ir lieka aktuali tema. Daugumoje įmonių beveik visi ūkiniai sprendimai yra susiję su išlaidų skaičiavimu, todėl išlaidų skaičiavimas bet kurioje įmonėje yra labai svarbus.

Darbo problema - įmonės AB „Sanitas“ išlaidų klasifikavimas, apžvalga ir atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti išlaidų sistemą įmonėje AB „Sanitas“.

Darbo struktūra. Teorinėje dalyje pagrįstas išlaidų klasifikavimas, sąnaudų pripažinimas apskaitoje bei pagrindinės sąvokos. Praktinėje darbo dalyje pateikiama AB „Sanitas“ veiklos apžvalga, išlaidų 2010-2012 metų tyrimo rezultatai.

Darbo rezultatai. Įmonės, norėdamos sukurti kokybišką produktą, įgija išteklių, kurie naudojami veikloje, todėl taip įmonėje patiriamos išlaidos, kurios dažnai prilyginamos sąnaudoms. Išlaidų klasifikavimas taip pat svarbus įmonei procesas. Teisingai jas suklasifikavus galima apskaičiuoti, kiek teks įmonėje gaminančiam vienai produktui tenkančias išlaidas pagaminti. AB „Sanitas“ pastaraisiais metais patiria daug išlaidų. Per didelės gamybos apimtys įmonę verčia patirti įsiskolinimų kitoms įmonėms.

Darbo problema. Įmonės AB „Sanitas“ išlaidų klasifikavimas, apžvalga ir atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje.

Darbo uždaviniai:

2. Parengti AB „Sanitas“ veiklos apžvalgą bei išlaidų analizę;

3. Išanalizuoti įmonės AB„Sanitas“ išlaidų struktūrą ir dinamiką.

Darbo objektas. Įmonės finansinių ataskaitų duomenys.

Vis tik dažniausiai naudojamas toks: Išlaidos - tai piniginė išraiška išteklių sunaudotų kuriam nors tikslui pasiekti.

Anot Gronsko V., (2006, p. 114-115) Daugelis įmonių išlaidas skirsto pagal jų elgesį arba priklausomybę nuo veiklos apimties, t.y į kintamąsias ir pastoviąsias. Ši kvalifikacija svarbi nustatant išlaidų, veiklos apimties ir pelno santykį. Vis daugiau dėmesio skiriama pastoviosioms išlaidoms (FC). Pradėtos skirti šios jų grupės:

Ilgalaikės pastoviosios išlaidos (pvz., pastatų nusidėvėjimas);

Einamosios pastoviosios išlaidos, neišvengiamos įmonės veiklai (pvz., draudimo išlaidos);

Vadinamosios užprogramuotos pastoviosios išlaidos (pvz., reklamos, tyrimų ir plėtotės išlaidos.

Pagal įskaitymą į produkcijos savikainą išlaidos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines.

Tiesiogines medžiagų išlaidas (visos medžiagos, paskirtos konkrečiam produktui);

Tiesiogines darbo išlaidas (darbuotojų, kurie gamina tą produktą darbo užmokestis).

Labai svarbu kiekvienai įmonei žinoti, kiek kainuoja pagaminti konkretų gaminį. Tos pačios išlaidos, gaminant vieną gaminį, gali būti panaudotos labai racionaliai, o gaminant kitą gaminį gali „kainuoti“ labai brangiai.

Pavyzdžiui, vieno padalinio vadovai, siekdami sumažinti savo padalinio išlaidas, gali naudoti kuo pigesnes medžiagas, tačiau toliau tuos gaminius apdorojant kituose padaliniuose, gali tekti sunaudoti daugiau darbo, pagalbinių medžiagų dėl to, kad tų gaminių pagrindas yra pigios medžiagos, galiausiai jos įmonei taps labai brangios. Be to, prastesnės kokybės produkciją yra sunkiau parduoti, o tai vėl susiję su papildomomis išlaidomis. Kaip matome, kiekvienai įmonei yra būtina kuo tiksliau apskaičiuoti gaminamos produkcijos savikainą, įskaičiuojant visas tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas.

Kaštai – tai visų gamyboje sunaudotų gamybos veiksnių vertė, t.y. sąnaudų vertė faktinėmis kainomis. Tai pinigai, kuriuos išleidžiama siekiant tam tikro tikslo.

Lietuvos Respublikoje kaip akcinė bendrovė „Sanitas" registruota 1994 m., jos akcijos pradėtos kotiruoti Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje. Nuo 2013 m. liepos mėnesio „Valeant Pharmaceuticals International", Inc. yra vienintelis AB „Sanitas" akcininkas. 

AB „Sanitas“ yra privatus, neribotam laikui įsteigtas juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, teisinį ir organizacinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiais įstatais. Bendrovės teisinė forma - akcinė bendrovė.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 238 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4374 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Išlaidų analizė įmonėje AB „Sanitas“
    10 - 8 balsai (-ų)
Išlaidų analizė įmonėje AB „Sanitas“. (2016 m. Kovo 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/islaidu-analize-imoneje-ab-sanitas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 15:15
×