Išlaidų samprata ir reikšmė


Marketingo referatas.

Įvadas. Išlaidų samprata ir reikšmė. Išlaidų klasifikacija. Išlaidų klasifikacijos įvairovė. Išlaidų klasifikacija pagal gamybos apimties įtaką. Išlaidų klasifikacija pagal įskaitymą į produkcijos savikainą. Išlaidų klasifikacija pagal ryšį su gamybos procesu. Išlaidų klasifikacija pagal vaidmenį gamybos ir pardavimo procesuose. Išvados. Literatūros sąrašas.


Gamybos išlaidos yra svarbiausios produkcijos savikainos elementas.

Tyrimo objektas – įmonės išlaidos.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti gamybos išlaidų klasifikaciją ir gamybos išlaidų apskaitos ypatumus įmonės veikloje.

Apibrėžti išlaidų sąvoką ir svarbą įmonės apskaitos procese.

Darbe naudojamas teorinis tyrimo metodas - literatūros lyginamosios analizės metodas. Šis metodas buvo pasirinktas todėl, kad analizuojant įvairių autorių mintis, galima gerai atskleisti pasirinktą temą.

Apskaita yra viena svarbiausių valdymo funkcijų. Nuo jos rezultatų priklauso visos veiklos efektyvumas. Remiantis apskaitos rezultatais, galima nustatyti, ar teisingi priimami sprendimai. Apskaita registruoja, kaupia, apdoroja ir apibendrina konkrečių laikotarpių duomenis, teikia informaciją apie valdymo objektų būklę, ūkinius procesus. Išlaidų apskaita yra valdymo apskaitos dalis. Pagrindinis išlaidų apskaitos tikslas – apskaičiuoti produkcijos savikainą, kontroliuoti tiesiogines darbo, medžiagų ir pridėtines išlaidas. Ši apskaita parodo praeities, faktines išlaidas. Išlaidų apskaitos rodikliai padeda išspręsti valdymo problemas. Rinkos ekonomikos sąlygomis ne tiek svarbu, kas pagaminta ir kiek kainuoja, o kas gali būti parduota ir už kiek. Tam reikia ne tiek tikslios išlaidų apskaitos, kiek apskaitos, kuri padėtų priimti optimalius sprendimus.

Viskas, kas yra daroma įmonėje, yra susiję su atitinkamomis išlaidomis. Todėl labai svarbu jas nustatyti ir įvertinti. Nors ne visada įmanoma tai padaryti, nes dar ne visi vadovai išmano, kas yra išlaidos ir kaip jos susidaro. Išlaidų skaičiavimas yra svarbus visų nuosavybės formų įmonėse.

Išlaidų apibūdinimui yra vartojami įvairūs terminai.

Nors A. Jurkštienė išskiria kaštus kaip pagrindines įmones išlaidas:

Tačiau apibrėžiant išlaidų sąvoką visuose literatūros šaltiniuose akcentuojami trys aspektai:

Vakarų autorių buhalterinės apskaitos darbuose dažniausiai cituojamas R. Anthony ir J. Reese (Acoccounting: Test and Cases, 1983) pateikiamas apibrėžimas: išlaidos yra piniginė išraiška išteklių, sunaudotų kuriam nors tikslui pasiekti. Būtent šiame apibrėžime ir akcentuojami trys minėti aspektai:

Išlaidos daromos konkretiems tikslams pasiekti. [5, p. 132]

Išlaidų termino tikroji reikšmė priklauso nuo to, kokiame kontekste jis vartojamas. Informacija apie tai, kad įmonė turi 1 mln. Lt išlaidų, mažai vertinga. Reikia žinoti, per kokį laikotarpį šios išlaidos susikaupė, kokios tai išlaidos (gamybos, darbo, materialinės ar pan.), kokiems įmonės padaliniams priklauso ir kt.

Išlaidos yra neatsiejamos nuo gamybos ir jų reikšmė priklauso nuo situacijos, nuo gamybos tipo, nuo keliamų uždavinių planavimui ir kontrolei. Įmonės padarytos išlaidos turi būti priskirtos prie turto arba sąnaudų. Išlaidos, kurios skirtos ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti, laikomos sąnaudomis, o tos išlaidos, kurios duos pajamų ateityje, priskiriamos prie turto.

Kontrolei, reguliavimui ir prognozavimui.[5, p. 134]

Dabar trumpai aptarsiu dažniausiai naudojamas išlaidų klasifikacijas.

Įmonei labai svarbi gamybos išlaidų klasifikacija pagal gamybos apimties įtaką (pastovios, kintamos, mišrios). Toks išlaidų paskirstymas padeda vadovams išspręsti daug svarbių klausimų, pvz.: kokią gamybos ar pardavimų apimtį planuoti tam tikrais laikotarpiais, ar tikslinga pirkti gamybinius pajėgumus, tobulinti technologinius procesus, kokias nustatyti kainas, norint padidinti pardavimus, kokias išlaidas reikėtų ypatingai sumažinti? Toks išlaidų klasifikavimas svarbus produkcijos savikainos kalkuliavimui, atliekant įmonės veiklos analizę, skaičiuojant kritinio pelningumo tašką ir kt.

  • Marketingas Referatai
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • Ana
  • 15 puslapių (3198 žodžiai)
  • Marketingo referatai
  • Microsoft Word 29 KB
  • Išlaidų samprata ir reikšmė
    10 - 5 balsai (-ų)
Išlaidų samprata ir reikšmė. (2016 m. Kovo 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/islaidu-samprata-ir-reiksme.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 15:31