Islamas referatas


Įvadas. Islamo istorija. Islamo plitimas. Į rytus. Europos įtaka Islamui. Vienovė ir skirtingumai islame. Sunitai – bendruomenė pagal susitarimą. Šiitai – autoritetas ir vadovavimas. Dvi sampratos. Šventieji raštai Koranas. Korano struktūra. Korano temos. Korano teksto surinkimas. Tora , Psalmės ir Evangelijos. Dievo vienumas. Angelai tarnai. Pasiuntiniai ir Pranašai. Prisikėlimas ir Paskutinysis teismas. Garbinimas ir šventės. Paklusimas Dievui. Penki Korane nurodyti musulmonų priesakai. Tikėjimo išpažinimas. Bendra malda. Dvigubas dosnumo vaisius. Mieliausia pareiga – garbinti Dievą. Į Meką. Šventės Ed al Fitr. Ed al Adcha. Šeima ir bendruomenė.

Mahometo sekėjai kentė kuo pikčiausius persekiojimus, juos ujo priešininkai, su kuriais jie neretai būdavo įsisiję giminystės ryšiais. Galop Mahometas nebeįstengė toliau tęsti savo religinės veiklos Mekoje ir 622 metais kartu su septyniomis dešimtimis vyrų bei jų šeimomis persikėlė į Mediną. Šis persikėlimas, hidžra, paženklino islamo eros pradžią.

Mirdamas Mahometas jau paliko ir religiją ir valstybę. Pradžioje valstybė buvo genčių ar bendruomenių sąjunga, tačiau plėtodamasi ji pasidarė geriau organizuota. Valstybės galva buvo vadinamas kalifu – Mahometo „sekėjas“ arba „atstovas“ Klajoklės arabų gentys buvo įpratusios puldinėti kaimynus, todėl Mahometas ir pirmieji Kalifai susivokė, kad sąjungoje niekuomet neįsivyraus taika, jeigu genčių vyrai neturės kur išlieti energijos. Todėl jie ėmė organizuoti raitelių žygius, razijas, Sirijos bei Irako kryptimi. Šių žygių tikslas buvo prisiplėšti grobio, ypač naminių gyvulių.

Pirmuosius žygius iš Medinos lydėjo sėkmė. Tiesą sakant, tuo laikotarpiu minėtame regione buvo atsiradęs tam tikras valdžios vakuumas, nes dvi galingiausios to meto valstybės Bizantija ir Persijos imperija amžinai bekariaudamos nusilpo. Keliais lemiamais mūšiais musulmonai įveikė pasipriešinimą, kurį šios imperijos dar įstengė parodyti. Tačiau užuot grįžę į Mediną, po kiekvieno žygio jie įsirengdavo stovyklas, iš kurių galėdavo pulti toliau. Laikydamiesi tokios strategijos, per dvylika metų nuo Mahometo mirties jie užėmė Egiptą, Siriją, Iraką, tada jau patraukė į vakarus, į Libiją, ir į rytus, į dabartinį Iraną.

Su pertrūkiais, kol musulmonai kariaudavo tarpusavyje, jų ekspansija truko ištisą amžių. Į vakarus musulmonai užėmė Afrikos šiaurę iki pat Atlanto, persikėlė į Ispaniją, keletą metų išlaikė Narbono apylinkes pietų Prancūzijoje. Garsiajame Tūro mūšyje 732 metais prancūzų kariuomenė sumušė raitąją musulmonų ekspediciją, tačiau Ispanijos tai neišlaisvino. Į šiaurę jie nušuoliavo iki Konstantinopolio, tačiau užgrobti Mažosios Azijos (Turkijos) jiems nepavyko. Rytuose, užgrobę visą Persiją ir Afganistaną, jie skverbėsi į Centrinę Aziją ir per Indo upę veržėsi į dabartinį Pakistaną. Iki 750-ų metų ši didžiulė teritorija išliko kaip vieninga valstybė, valdoma Omejadų dinastijos kalifų.

750-ais metais baigėsi Omejadų kalifų dinastija, kuri buvo įsitvirtinusi Damaske. Po jos 500 metų iš Bagdado valdė Abasidų dinastijos atstovai. Tačiau islamiškoje Ispanijoje jie valdžios neperėmė, prarado įtaką ir kai kurioms kitoms tolimesnėms provincijoms. Valdytojai, turėdami galingą ir patikimą kariuomenę, patys parinkdavo sau įpėdinius, o su kalifu palaikydavo palyginti silpnus ryšius. 945-ais metais Abasidų kalifas buvo priverstas net Bagdade bei centrinėse provincijose aukščiausiąją politinę bei karinę valdžią perleisti paskirtam atstovui. Tačiau ir praradę politinę valdžią Abasidų kalifai išsilaikė Bagdade iki pražūtingo mongolų antpuolio 1258m.

Omejadų dinastijos valdymo laikotarpiu islamas išplito arabų kraštuose bei įleido šaknis, o du pirmieji Abasidų dinastijos valdymo amžiai buvo islamo konsolidacijos metas. Klestėjo visos kultūros formos, liudydamos didžios imperijos gyvybingumą. Daugiausia dėmesio buvo skiriama islamo įstatymų, šariato, kūrimui ir tobulinimui, nes jo pagrindu formavosi visuomenės struktūra. Šariatas buvo kuriamas iš dalies vadovaujantis Korano pamokymais ir priesakais, tačiau daugiausia remiantis Mahometo pavyzdžiu. Mahometo veikla buvo žinoma iš Hadisų (kartais verčiama „tradicijos“) – pasakojimų apie jo darbus bei pasakų rinkinių.

Po 750-ų metų karinė ekspansija susilpnėjo ir toliau tepasistūmėta tik į Indiją. Čia musulmonų galybė pasiekė kulminaciją valdant Mongolų dinastijos imperatoriams, nuo 1556 iki 1707, kai jiems priklausė diduma Indijos pusiasalio. Hinduistus musulmonai laikė „rašto žmonėmis“, nes jų filosofai (bet ne paprasti hinduizmo išpažinėjai) buvo monoteistai. Nors pasitaikydavo atvejų, kai ištisos grupės hinduistų pereidavo į islamo tikėjimą, vis dėl to dauguma gyventojų išliko hinduistais.

  • Tikyba Referatas
  • Microsoft Word 58 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (5604 žodžiai)
  • Kolegija
  • Paulius
  • Islamas referatas
    10 - 8 balsai (-ų)
Islamas referatas. (2016 m. Sausio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/islamas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 13:01
×