Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka imonės strateginių veiklos krypčių formavimui


Vidine marketingo aplinka. Rezultatų naujumas ir praktinis reikšmingumas pvz. Strategine aplinkos analize pdf. Strategine vidines aplinkos analize. Viesbucio vidinės aplinkos analizė. Išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai skaidres.

Išorinės ir vidinės aplinkos itaka imonės “joring” strateginiu veiklos krypciu formavimui. Ivadas. Strateginio valdymo pagrindiniu nuostatu analizė strateginio valdymo sampratos vertinimas skirtingais laikotarpiais. Strateginio valdymo procesas. Strateginio valdymo metodologijos. Strategin analiz. Išorin aplinka ir strategija. Strategin analiz. Vidiniai ištekliai ir strategija. Ssgg analizs technika. Vizija, misija, tikslai. Strateginiu sprendimu alternatyvos. Imons “joring” tyrimo metodologija. Imonės “joring” išoriniu ir vidiniu aplinkos faktoriuitakos analiz imonės “joring” technnins ir ukins veiklos charakteristika. Imonės “joring” ssgg tyrimo analizs rezultatai. Imonės “joring” išorins aplinkos analizs rezultatai. Imonės veikla itakojantys politiniai- teisiniai veiksniai. Imonės veikla itakojantys ekonominiai veiksniai. Imonės veikla itakojantys socialiniai veiksniai. Imonės veikla itakojantys technologiniai veiksniai. Imonės konkurencin aplinka. Imonės partneriai. Imons klientai. Imonės “joring” vidinės aplinkos analizės rezultatai. Žmogiškieji ištekliai. Finansiniai ištekliai. Operaciju ištekliai. Imonės “joring” strateginiu vystymo krypciu alternatyvos. Imonės “joring” ukins veiklos strategin vystymo kryptis. Išvados ir rekomendacijos. Literatura. Priedai.

Tyrimo rezultatu naujumas ir praktinis reikšmingumas. Šiame darbe žinomi moksliniai tyrimo metodai pritaikomi gaunant duomenis apie mažai tyrinta apsaugos imoniu išorine ir vidine aplinka. Pirma karta atlikta ir apibendrinta imonės “Joring” aplinkos ir vidiniu ištekliu analizė. Tai padės geriau suprasti esama situacija imonje, bei leis geriau panaudoti turimus išteklius. Darbe gauti rezultatai, pateikta metodika gali buti naudinga kitoms saugos imonėms.

Tyrimo objektas - išorinės ir vidinės aplinkos itaka imonės strategijai.

Tyrimo dalykas - stiprybiu, silpnybiu, galimybiu ir grsmiu itaka imonės “Joring” strateginės veiklos krypciu formavimui.

Tyrimo tikslas - Ivertinti imonės “Joring” SSGG analizės rezultatus ir suformuoti strateginės veiklos kryptis.

Tyrimo uždaviniai:

1. Atlikti mokslinės literaturos apžvalga strateginio valdymo tematika.

2. Atlikti imonės “Joring” išorinės ir vidinės aplinkos strategine analize.

3. Ivertinti aplinkos veiksniu itakos lygi imonės veiklai.

4. Remiantis strateginės analizės rezultatais sumodeliuoti imonei “Joring” tinkamiausias strategines veiklos kryptis. Hipotezė. Pagal esamus aplinkos veiksnius imons “Joring” veikla turi buti nukreipta konkurencijos strategiju kurimo ir vykdymo kryptimi.

  • Marketingas Magistro darbas
  • Adobe PDF 1060 KB
  • 2013 m.
  • 123 puslapiai
  • Inga
  • Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka imonės strateginių veiklos krypčių formavimui
    10 - 3 balsai (-ų)
Išorinės ir vidinės aplinkos įtaka imonės strateginių veiklos krypčių formavimui. (2013 m. Kovo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/isorines-ir-vidines-aplinkos-itaka-imones-strateginiu-veiklos-krypciu-formavimui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 12:05
×