Išoriniai efektai ir visuomeninės gerybės


Išoriniai efektai ir jų tvarkymo būdai. Visuomeninės gėrybės referatas. Visuomenines gerybes budai. Išoriniai efektai, referatai. "išorinai efektai ekonomikoje". Visuomenine gerybe. "išoriniai efektai ekonomikoje". Isorinii efektai. Išoriniai efektai ekonomikoje.

I. Įvadas. Ii. Dėstymas. Išoriniai efektai:. Išorinių efektų samprata. Išorinių efektų pasiskirstymo neefektyvumas. Išorinių efektų tvarkymas. Nuosavybės teisių perdavimas. Apmokestinimas arba subsidijavimas. Visuomeninės gėrybės:. Visuomeninių gėrybių samprata. Visuomeninų gėrybių ypatybės. Visuomeninių gėrybių paklausa. Individualus ir visuomenis ribinis naudingumas. Visuomeninių gėrybių teikiamos naudos įvertinimas. Visuomeninės gėrybės aplinka. Zuikiavimo problema. Iii. Išvados. Referato tikslas kaip tik ir aptarti šių problemų, išorinių efektų ir visuomeninių gėrybių, sampratą bei jų funkcionavimą.

Pailiustruokime šiuos teiginius pavyzdžiais. Įsivaizduokime popieriaus fabriką, savo nutekamaisiais vandenimis teršiantį upę. Tiek žmonės, gyvenantys prie upės, tiek ir tie, kurie norėtų čia atostogauti, negali naudotis upės vandeniu buityje, maudytis, žvejoti; žūva žuvys, vandens augalai ir pan. Akivaizdu, kad dėl fabriko veiklos visuomenė patiria nuostolių ir turi papildomų išlaidų, juos padengdama. Todėl, visuomenės požiūriu, į popieriaus gaminimo išlaidas būtina įtraukti ne tik fabriko gamybos išlaidas (žemės nuomos mokestį, darbo užmokestį, išlaidas įrenginiams ir medžiagoms), bet ir išorės efekto sąlygojamas išlaidas (vandens filtravimo įrenginių, važiavimo kitur maudytis išlaidas, žalą gamtai ir pan.).

Gaminant Qj kiekį produkcijos, visuomeninė ribinė nauda viršija ribinius kaštus, todėl šios produkcijos turėtų būti gaminama daugiau.

Stengiantis efektyviau paskirstyti ribotus išteklius, kad būtų pagaminama tiek įvairių prekių ir paslaugų, kiek reikia visos visuomenės požiūriu, būtina, kad išorės kaštai ir išorės nauda dalyvautų prekių ir paslaugų pasiūlos bei paklausos formavime, atsispindėtų rinkos kainoje ir turėtų įtakos gamintojų bei vartotojų daromiems sprendimams.

Pavyzdžiui, jei teršiantis aplinką fabrikas įsigytų oro arba vandens valymo įrenginius, tai šių įrenginių kaina būtų įskaityta į fabriko gamybos kaštus, jo produkcijos pasiūlos kreivė pasislinktų į kairę ir būtų gaminama mažiau produkcijos, o kartu ir mažiau teršiama aplinka. Tačiau akivaizdu, kad pats fabrikas nėra suinteresuotas taip didinti savo gamybos kaštus, o konkurencinė rinka neturi būdų, kaip priversti fabriką atsižvelgti į išorės efektą. Todėl išorės efektų tvarkymas tampa labai svarbia valstybės funkcija. Esama įvairių išorės efektų tvarkymo būdų, iš kurių plačiau aptarsime nuosavybės teisių perdavimą, neigiamų išorės efektų apmokestinimą ir teigiamųjų subsidijavimą, administracinę kontrolę.

Konkurencinė rinka gali efektyviai veikti, tik esant aiškiai apibrėžtoms gamybos išteklių nuosavybės teisėms. Svarbu ne tik, kas yra konkretaus gamybos ištekliaus savininkas, bet ir tai, kokiose teisiškai apibrėžtose ribose jis gali disponuoti savo nuosavybe. Nuosavybės teisių nustatymas ir gynimas yra viena svarbiausių valstybės funkcijų rinkos sistemoje.

Nuosavybės teisių neapibrėžtumas dažnai tampa problemų, susijusių su gamybos arba vartojimo išorės efektais, priežastimi. Pavyzdžiui, ar turi teisę vienas kaimynas sodinti kiek nori medžių savo sode, net jei tie medžiai užstoja saulę kito kaimyno darže augančioms daržovėms? Kadangi neįmanoma iš anksto numatyti visų galimų naudojimosi nuosavybe pasekmių aplinkiniams ir įstatymais jas skatinti arba drausti, nuosavybės teisės tikslinama nuolat. Jeigu suinteresuotosioms šalims nepavyksta tarpusavyje susitarti, arbitro vaidmens imasi valstybė. Valstybinės įstaigos kasdien sprendžia tokio pobūdžio problemas, tikslindamos gamybos išteklių naudojimo teises.

Kai gamybos ištekliaus, kurio naudojimas sąlygoja išorės efektą, nuosavybės teisės yra aiškiai apibrėžtos, suinteresuotos šalys turi tvirtą teisinį pagrindą derėtis dėl žalos atlyginimo arba apmokėjimo už išorės naudą. Be to, šiuo atveju nuosavybės teisės gali būti nesunkiai perduodamos vieno savininko kitam, perkamos arba parduodamos. Pavyzdžiui, minėti kaimynai gali susitarti tarpusavyje, kaip pirmasis kompensuos žalą antrajam, arba pirmasis kaimynas tiesiog gali nusipirkti tą gabalą žemės, kurį nuo saulės užstoja jo vaismedžiai, iš antrojo ir pan. Tokiu būdu išorės efektai tampa atsakingo už juos asmens arba firmos ūkinės veiklos rezultatų dalimi ir atsispindi rinkos paklausoje bei pasiūloje.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 659 KB
  • 2011 m.
  • 26 puslapiai (7381 žodžiai)
  • Universitetas
  • Zivile
  • Išoriniai efektai ir visuomeninės gerybės
    8 - 1 balsai (-ų)
Išoriniai efektai ir visuomeninės gerybės. (2011 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/isoriniai-efektai-ir-visuomenines-gerybes.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 09:30
×