Išsivysčiusių šalių eksportas


Isivysčiusių šalių eksporto esmė ir samprata. Tarptautinės prekybos samprata. Išsivysčiusių šalių eksporto esmė ir samprata. Tarptautinės prekybos samprata. Išsivysčiusių šalių eksporto prekinė struktūra. Iš visų eksportuojančių produktų, žemės ūkio produktai sudaro labai nedidelę dalį visų eksportuojamų produktų - tik apie 8 proc. Daugiausia žemės ūkio produktų eksportuojama į JAV, Japoniją, Šveicariją, Rusiją ir Lenkiją. Didž. Britanijos eksporto dinamika [8]. Išvados.

Šio kursinio darbo tikslas yra išsiaiškinti išsivysčiusių šalių eksporto politikos gaires, remiantis eksporto charakteristika, eksporto apribojimo ir skatinimo motyvais.

Šiame kursiniame darbe remiamasi A. Kirejevo, P. Krugmano.E.Henkelman, R.Epping, P.Lingės, V.sNieškos ir kt.knygomis, keliais internetiniais straipsniais, užsienio statistiniais darbais.

Kursinio darbo pradžioje supažindinama su tarptautinės prekybos susiformavimu, išsivysčiusių šalių samprata bei laisvosios prekybos ir protekcionizmo sąvokomis bei jų skirtumais, lemiančiais eksporto pobūdį.

Antrame kursinio darbo skyriuje pateikiami tarptautinės prekybos politikos instrumentai, apibūdinama PPO bei daugiausia dėmesio skiriama ES bei JAV eksporto skatinimo ir ribojimo politikai.

Paskutiniame skyriuje pateikta išsivysčiusių šalių eksporto prekinė struktūra, analizuojami JAV ir ES eksporto duomenys, pateikiama jų dinamika.

Daugiausia dėmesio visuose skyriuose skiriama ES, nes greitu laiku, t.y.2004 gegužės 1 d. ir mes tapsime jos dalimi.

importo (prekių įvežimas į šalies muitų teritoriją) [12].

Pasaulio šalių tipologinis grupavimas

Išsivysčiusioms pasaulio šalims dažnai priskiriamos valstybės, kuriose bendrasis vidaus produktas vienam šalies gyventojui (per capita) viršija 12 tūkst. JAV dol. Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) pažangiausių šalių grupei priskiria Vakarų Europos šalis, JAV, Kanadą, Japoniją, Australiją ir Naująją Zelandiją. 1997 m. į šių šalių sąrašą buvo įtrauktos "naujos industrinės" šalys - Taivanis, Pietų Korėja, Singapūras, Honkongas ir Izraelis. Tokios šalys kaip Meksika ir Turkija taip pat dažnai minimos kaip išsivysčiusios šalys, kadangi jos yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) narės. Tačiau pagal daugelį vertinimo kriterijų pastarosios valstybės priklauso besivystančių šalių grupei. XX a. pabaigoje išsivysčiusioms valstybėms priklausė 30 pasaulio šalių, kurios gamino 55 proc. pasaulinio bendrojo vidaus produkto, kontroliavo tarptautinės prekybos ir kapitalo investicijų srautus. Iš šių šalių išsiskiria septynios valstybės. Tai JAV, Japonija. Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Kanada. "Didysis septintukas" pasaulio mastu gamina maždaug 44 proc. bendrojo vidaus produkto ir de facto nustato tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo taisykles. [6]

Išsivysčiusios pasaulio šalys turi labai panašius ekonominius modelius, kuriems būdingi šie savitumai:

oligopolinė rinkos organizavimo forma, paremta efektyviakonkurencijos apsauga;

prioritetinis nacionalinės verslininkystės interesų gynimas;

transnacionalinių korporacijų dominavimas nacionalinėje ekonomikoje;

atvira pasauliui ir socialiai orientuota rinka;

aukštas prekių ir paslaugų vartojimo lygis;

valstybinis ekonominių santykių reguliavimas fiskalinės ir monetarinės politikos priemonėmis.[6]

Išsivysčiusiose pasaulio šalyse plačiai paplito ekonominio liberalizmo ir laisvosios prekybos idėjos. To priežastis - šių šalių pirmavimas visose tarptautinio darbo pasidalijimo srityse. Dėl aukšto darbo našumo jų gaminamos prekės ir paslaugos turi absoliutų pranašumą tarptautinėje rinkoje ir nesutinka rimtesnės konkurencijos iš mažiau pažengusių šalių pusės. Išsivysčiusių šalių liberalai tvirtina, kad tarptautiniai mainai daugiau naudos atneša besivystančioms šalims, o ne išsivysčiusių šalių ūkiams. Anot amerikiečių ekonomisto W.Rostow, užsienio prekyba skatina kapitalo, technologijų, žinių ir vadybos įgūdžių migraciją į besivystančias šalis, o tai sudaro sąlygas jų pažangai ir ekonomikos augimui. "Per ilgą laiką, -pabrėžia Rostow, - veikiant rinkos jėgoms, pasaulio valstybių ir regionų ekonominis lygis, realusis darbo užmokestis ir gamybos veiksnių kainos susivienodins" [14].

Išsivysčiusios pasaulio šalys, turėdamos tarptautinės prekybos pranašumų, aktyviai vysto produkciją eksportuojančias nacionalinio ūkio šakas. Tai patvirtina ir pastaraisiais dešimtmečiais išaugės eksporto kvotos rodiklis:

Eksporto kvota =Ekspotas/BVP x 100.[6]

Japonijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Italijos eksporto kvota artima 25 proc., o Vakarų Europos mažųjų valstybių - 40-50 proc. JAV eksporto kvota yra nedidelė ir sudaro 10 proc. Rusų ekonomistas A. Bulatovas pažymi, jog žema JAV eksporto kvota susiklostė dėl priimtos eksporto apskaitos metodikos.

Už JAV ribų funkcionuoja vadinamoji "antroji ekonomika", kurią sudaro tūkstančiai įmonių ir kompanijų, pavaldžių šios šalies transnacionalinėms kompanijoms. Prekių judėjimas tarp korporacijoms užsienyje priklausančių įmonių neįtraukiamas į JAV eksporto sudėtį.

Didžiausi prekių eksportuotojai ir importuotojai pasaulyje yra JAV, Vokietija ir Japonija. Charakteringa yra tai, jog jau tris dešimtmečius pagrindinė pasaulinės prekybos apyvartos dalis (=60 proc.) tenka mainams tarp pačių išsivysčiusių valstybių. 3/5 technologiškai pažangių gamybinės ir buitinės paskirties prekių juda trikampyje Europos Sąjunga - Šiaurės Amerika - Japonija. Pasaulio banko (World Bank) ekspertai mano, jog tik po 20-30 metų pasaulinėje gamyboje smarkiai išaugs Kinijos, Indijos, Brazilijos, Indonezijos, Rusijos vaidmuo ir išsivysčiusių šalių pozicijos tarptautinėje prekyboje gali susilpnėti.Industrinės šalys pirmauja ir paslaugų prekyboje. Joms tenka 4/5 pasaulio paslaugų eksporto. 1997 m. didžiausiais paslaugų eksportuotojai buvo JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija, o importuotojai - JAV, Japonija ir Vokietija. Šalia tradicinių turizmo ir transporto paslaugų vis reikšmingesnės tampa mokslinės techninės revoliucijos išugdytos paslaugos, tokios kaip informacinės, konsultacinės, inžinerinės.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 70 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (7593 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rūta
  • Išsivysčiusių šalių eksportas
    10 - 2 balsai (-ų)
Išsivysčiusių šalių eksportas. (2015 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/issivysciusiu-saliu-eksportas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 21:14
×