Įstaigos rengiamų dokumentų bendrieji reikalavimai


Įvadas. Įstaigų rengiami dokumentai. Dokumentų rengimo bendrieji reikalavimai. Dokumentų spauzdinimas. Dokumentų rekvizitai. Įstaigos vidaus dokumentų registracija. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Rekvizitų išdėstymo schemos. Dokumentų pavyzdžiai.

Darbo objektas:įstaigos rengiamų dokumentų bendrieji reikalavimai.

Darbo tikslas: išanalizuoti įstaigos rengiamų dokumentų bendruosius reikalavimus.Darbo uždaviniai:

Apibrėžti įstaigos rengiamų dokumentų sąvoką.

Pateikti įstaigos rengiamų dokumentų bendruosius reikalavimus.

Paanalizuoti, kaip registruojami įstaigos vidaus dokumentai.

Pateikti įstaigos rengiamų dokumentų pavyzdžių.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.

Dokumentų analizė.

LR dokumentų ir archyvų įstatymas pateikia tokius apibrėžimus:

Pateikiame pagrindines dokumentų rūšis, kurios rengiamos įstaigose:

Ypač svarbi dokumento dalis yra tekstas. Jis turi būti tikslus, trumpas ir aiškus. Trumpą dokumentą galima greičiau parengti, lengviau atsakyti ir registruoti.

Dokumentai susideda iš atskirų elementų vadinamų rekvizitais. Rekvizitas tai, dokumento sudedamoji dalis, reiškiantis nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turintis nustatytą vietą.

Įmonės vidaus dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai:

3. SPECIALIOJI ŽYMA. Rašoma pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje mažosiomis paryškintomis raidėmis, arba dedamas spaudas (išrašas, kopija, projektas ir kt.):

Priklausomai nuo dokumento rūšies, kai data rašoma mišriuoju būdu (visuose teisės aktuose), mėnuo rašomas žodžiu be santrumpos, o vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio priekyje (pvz.: 2013 m. gruodžio 9 d., ne gruodžio 09 d.). trumpuoju būdu data rašoma taip: 2013-12-09 (santrumpa d. nerašoma). prieš vienaženklius skaičius rašomas nulis.

10. ADRESATAS. Rekvizitas gali būti rašomas informaciniuose vidaus ir siunčiamuosiuose dokumentuose. Adresatą būtina rašyti raštuose, prašymuose, pasiūlymuose, asmenų pranešimuose, tarnybiniuose pranešimuose, pasiaiškinimuose ir pan. dokumentuose. Adresatas rašomas po įstaigos duomenų rekvizitu, o kai duomenys rašomi dokumento apatinėje paraštėje – po dokumento sudarytojo pavadinimu. Rašomas mažosiomis raidėmis kampiniu vėliaviniu būdu nuo kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo aukščiau parašyto rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Jei nurodomi keli adresatai, jie išdėstomi vienas po kitu ir skiriami kableliais arba atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu. Jei dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksnyje. Kai dokumentas adresuojamas įmonės struktūriniam padaliniui, įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu:

Kai dokumentas rašomas konkrečiam tarnautojui rašomas visas tarnautojo pareigų pavadinimas, vardas (ar tik pirma raidė) ir pavardė naudininko linksniu:

Adresato rekvizite būtina tiksliai nurodyti vardus pavardes ir pareigas. Užsienietiškos pavardės rašomos su etiketo žodeliais ar jų santrumpomis (angl.: Mr, Mrs, Ms).

12. DOKUMENTO TVIRTINIMO ŽYMA. Tam tikras įrašas dokumente skirtas patvirtinti dokumento juridinę galią. Nuostatai, instrukcijos, taisyklės, ataskaitos, darbo planai, dauguma aktų juridinę galią įgyja tik patvirtinti. Rašoma dešinėje lapo pusėje, kampiniu vėliaviniu būdu. Tvirtinimo žyma rašoma dviem būdais: 1. kai dokumentą tvirtina su lyg savo kompetencija įstaigos vadovas tvirtinimo žymą sudaro: žodis TVIRTINU, įstaigos vadovo pareigų pavadinimas arba pilnas pareigų pavadinimas, parašas, tvirtinančio asmens vardas ir pavardė, antspaudas:

13. DOKUMENTO TEKSTAS. Tai svarbiausia dokumento dalis išreiškianti veiksmą ar situaciją. Tekstas turi būti parašytas taisyklinga kalba, trumpas, nuoseklus ir aiškus.

15. DOKUMENTO SUDERINIMO ŽYMA įforminamos teisės aktų nustatytos dokumentų suderinimo tarp įstaigų procedūros. Suderinimo žymos rekvizitas išdėstomas po parašo rekvizitu arba po baigiamuoju brūkšniu kampiniu vėliaviniu būdu nuo dokumento kairiosios paraštės. Rekvizitą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis „SUDERINTA“, įstaigos, su kuria dokumentas derinamas, vadovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data. Kai dokumente yra dvi ar daugiau suderinimo žymos, jos išdėstomos greta:

  • Microsoft Word 671 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (3308 žodžiai)
  • Kolegija
  • Giedrė
  • Įstaigos rengiamų dokumentų bendrieji reikalavimai
    9 - 1 balsai (-ų)
Įstaigos rengiamų dokumentų bendrieji reikalavimai. (2015 m. Rugsėjo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/istaigos-rengiamu-dokumentu-bendrieji-reikalavimai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 04 d. 22:45
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo