Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės


Įvadas. Viešojo sektoriaus institucijų veiklos organizavimas. Viešojo sektoriaus samprata. Viešojo sektoriaus funkcijos. Viešosios įstaigos finansavimas. Viešosios įstaigos strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Viešosio įstaigos „Ukmergės vaikų lopšelis – darželis „Žiogelis““ pristatymas. Organizacinė valdymo struktūra. Pedagogų kvalifikacija. Įstaigos produktas ir jo pagrindinės savybės. Įstaigos ugdymo programa. Ugdomosios aplinkos sukūrimas. Viešosios įstaigos veiklos analizė. Išorės aplinkos (PEST) analizė. Išteklių (vidaus) analizė. Ssgg analizė. Viešosios įstaigos pagrindinės problemos sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Šiais laikais, viešosioms įstaigoms didelę įtaką daro atsiveriančios naujos rinkos, spartėjanti informacinių technologijų plėtra, globalizacija bei vis didėjanti konkurencija iš užsienio. Tam, kad vyktų socialiniai, kultūriniai, politiniai ir ekonominiai pokyčiai reikia, jog visuomenė būtų išsivysčiusi, o tam įtakos turi viešųjų įstaigų veikla. Todėl yra didinamas VŠĮ veiklos efektyvumas ir siekiama išspręsti viešojo valdymo problemas, surasti tinkamus veiklos organizavimo būdus.

Problema - nesaugi lopšelio - darželio lauko ugdomoji aplinka, nefunkcionalios lauko ugdymo erdvės. Pasenęs lauko aikštynas netenkina vaikų poreikių, stiprinant ir saugant jų sveikatą.

Problemos sprendimo aktualumas - išsprendus šią problemą, pagerėtų viešosios įstaigos veiklos organizavimo efektyvumas, kurio dėka pagerėtų ugdymo kokybė.

Tyrimo objektas – Ukmergės lopšelis – darželis „Žiogelis“

Hipotezė – atnaujinama lopšelio – darželio lauko aplinka, tobulinamos ir įkuriamos naujos lauko ugdymo erdvės.

Darbo tikslas - pateikti Ukmergės lopšeliui – darželiui „Žiogelis“ veiklos organizavimo gerinimo pasiūlymus.

Šią viešąją įstaigą pasirinkau todėl, nes ikimokyklinis ugdymas ir jo įtaka vaiko raidai yra aktuali tema šiuolaikinėje, skubančioje visuomenėje. Įsisenėję stereotipai šiais laikais neretai atbaido tėvus, ieškančius tinkamo darželio savo vaikui. Vis dažniau yra samdomos auklės ar vaikai paliekami senelių priežiūrai. Visgi, nagrinėjant šio darželio funkcijas, galima teigti, jog darželis vaikui gali suteikti daugiau privalumų nei alternatyvus auklėjimas.

Darželio lankymas yra unikali ir svarbi vaikui patirtis, ugdanti bendravimo įgūdžius, savarankiškumą bei pasitikėjimą savimi, kuris padeda įveikti netikėtumus. Darželis teigiamai veikia vaiko gebėjimą atsiskirti nuo tėvų, prisitaikyti prie naujų taisyklių bei pasikeitusios aplinkos, veikti kartu su bendraamžiais. Tėvams tai yra galimybė dirbti, paliekant savo vaikus saugiai priežiūrai, o vaikams darželis leidžia tenkinti bendravimo, pažintinius, kūrybiškumo, saviraiškos poreikius. Žinoma, vaikas augdamas namuose daug laiko leidžia su tėvais, seneliais, aukle. Taip formuojasi vaiko bendravimo įgūdžiai su suaugusiaisiais. Tačiau ne mažiau svarbus yra bendravimas su bendraamžiais. Socializuodamasis bendraamžių rate vaikas tampa savarankiškesnis bei drąsesnis, greičiau susiranda draugų.

Darželyje suformuoti bendravimo, prisitaikymo ir įvairūs kiti įgūdžiai, padeda geriau ir greičiau integruotis tolesniame vaiko vystymosi etape – mokykloje.

Viešasis sektorius – tai Vyriausybės vartojimas, investicijos ir išmokos.[2]

Viešasis sektorius turi du požiūrius:

Tradicinis – tai visos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios institucijos;

Grįstas teikiamomis gėrybėmis, dėl kurių nėra konkuruojama ir kurios prieinamos kiekvienam. [1]

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti, kurios apima prieš tai punkte nenurodytas finansavimo sumas.

Strategija – tai mąstymas apie ateitį ir veiksmų krypties išplėtojimą, kad būtų galima pasiekti tikslus ir uždavinius. [6]

Viešojo sektoriaus strateginį valdymą galima laikyti valstybės įgyvendinama nepertraukiama strateginės analizės, strateginio formavimo ir įgyvendinimo funkcija, leidžiančia laiku prisitaikyti prie vidinės ir išorinės situacijų pokyčių.

Strateginė analizė – ji parodo įmonės situaciją, susideda iš vidinės ir išorinės aplinkos analizių. Vidinė analizė – stipriųjų ir silpnųjų ypatybių analizė, išorinė analizė – galimybių ir grėsmių analize remiasi SSGG analizė. Išorinė organizacijos aplinka analizuojama taikant PEST ir Porterio modelius. Šios abi analizės leidžia įmonei užsiimti strateginių sprendimų rengimu. [6]

Pagal Strateginio planavimo metodiką aplinkos analizė (PEST analizė)

Pasak M. Arimavičiūtės viešųjų institucijų strategijos kūrimo procesas turi kelias tarpusavyje susijusias dimensijas. Jos neprieštarauja viena kitai, nes atskirai institucijai kiekvienas bruožas gali būti individualiai būdingas. Išskiriamos šios dimensijos:

Planavimo. Apibūdina analitinių, loginių ir racionalių procedūrų seka, kurių rezultatas – parengta strategija.

Kultūros. Susijusi su bendromis institucijos prielaidomis bei įsitikinimais apie instituciją, jos paskirtį ir vaidmenį.

Augimo. Strategijų raidos institucijose analizė rodo, kad paprastai strategijos keičiasi laipsniškai, t.y. palyginti mažais etapais.

Priverstinio pasirinkimo. Apibūdina išorinė aplinka, kuri riboja strategines alternatyvas. [1]

Atlieka motyvacinį vaidmenį, nes suvokus tikslus atsiranda motyvacija. Dirbantieji, žinodami organizacijos tikslus, supranta jos veiklos prasmę, jie susitapatina su organizacija, tampa motyvuotais;

Priimant sprendimus atlieka pagrindo, kriterijaus vaidmenį;

Traktuojamas kaip organizacijos veiklos standartai. Pagal numatytus tikslus ir planus vykdoma valdymo proceso kontrolė, t.y. nustatomi pasiekti rezultatai. [7]

Viešojo sektoriaus institucijos strateginis planavimas – viena iš esminių institucijos veiklos efektyvumo sąlygų. Strateginio planavimo principais pagrįsta institucijos veikla – efektyviai veikiančios viešojo administravimo sistemos pagrindas.

Strategijos formulavimas. Apima vizijos ir misijos kūrimą, organizacijos išorinių galimybių ir grėsmių, vidinių organizacijos silpnybių ir stiprybių nustatymą, ilgalaikių tikslų nustatymą, alternatyvių strategijų kūrimą ir atitinkamos strategijos, kuri bus įgyvendinama, parinkimą. Strateginiai sprendimai turi ilgalaikį poveikį organizacijai.

  • Microsoft Word 303 KB
  • 2015 m.
  • 31 puslapis (5768 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įstaigos veiklos organizavimo ypatybės. (2015 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/istaigos-veiklos-organizavimo-ypatybes.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:12
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo