Istatinio kapitalo apskaita


Įvadas. Teorinė dalis. Įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo didinimas. Įstatinio kapitalo mažinimo teisiniai aspektai ir apskaita. Praktinė dalis. Įmonė „Kosmelita“. Uab ,,Kosmelita“ balansas gegužės 31 d. Bendrasis žurnalas įmonės „Kosmelita“. Lėktuvėliai. Uab ,,Kosmelita” Pelno (nuostolių) ataskaita. Uab ,,Kosmelita” balansas. Išvados. Literatūros sąrašas.


6. Teorinį bei praktinį temos dėstymą sieti su vadybininkams reikalinga informacija sprendimams priimti.

Kursinio darbo užbaigimo terminas 201 m. mėn. d.

Kursinio darbo dėstytojas: Prof. dr. Jonas Žaptorius

Apskaita – tai įmonės finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo ir kaupimo procesas, kuris taikomas finansinei informacijai perduoti ir leidžia informacijos vartotojams daryti apgalvotus vadybinius sprendimus.

Įstatinis kapitalas – tai bendrovės įstatuose nurodytas ir LR įmonių rejestre įregistruotas kapitalas, kurį sudaro akcijų nominaliųjų verčių suma.

Darbo tikslas: Remiantis apskaitos supratimu, įgytu studijuojant apskaitos literatūrą ir dalyvaujant apskaitos paskaitose ir pratybose, išanalizuoti pasirinktos įmonės įstatinio kapitalo apskaitą.

Darbo uždaviniai: 1) išsiaiškinti kas yra įstatinis kapitalas; 2) išanalizuoti kokiais būdais gali būti didinamas arba mažinimas įstatinis kapitalas; 3) pateikti pasirinktą įmonę, bei jos veiklą; 4) užfiksuoti bendrajame žurnale pasirinktos įmonės ūkines operacijas; 5) pateikti pasirinktos įmonės sąskaitų korespondencijas; 6) sudaryti įmonės balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą.

Įmonės gali išleisti paprastąsias ir privilegijuotąsias akcijas. Jeigu numatyta įmonės įstatuose, gali būti išleidžiamos paprastosios akcijos, turinčios darbuotojų akcijų statusą. Jeigu įmonė išleidžia įvairių klasių akcijas, registruojant apskaitose įmonės įstatinį kapitalą, atskiros klasės akcijos registruojamos atskirose sąskaitose.

Visais atvejais, sudarant naujai steigiamos bendrovės įstatinį kapitalą ar didinant (mažinant) veikiančios bendrovės įstatinį kapitalą turi išlikti ši lygybė:

Įst. k. = (PVAsk × PVAnv) + (PrVAsk × PrVAnv), čia:

Įst. k. – bendrovės įstatinis kapitalas,

PrVAsk – privilegijuotųjų vardinių akcijų skaičius,

piniginiai (sumokami litais ar valiuta į atsiskaitomąją ar valiutinę sąskaitas banke ar į bendrovės kasą);

turtiniai – pastatai, įrengimai, transporto priemonės, mašinos, staklės, jėgainės ir kitas ilgalaikis bei trumpalaikis turtas, žaliavos, pagrindinės ir pagalbinės medžiagos, kuras, degalai, tepalai, įvairios paskirties prekės ir kitos apyvartinio pobūdžio lėšos.

nematerialūs įnašai – teisė atitinkamą laiką naudotis turtine, intelektualine, informacine nuosavybe.[1,365]

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo problema gali iškilti, kai bendrovei trūksta apyvartinių lėšų arba kai reikia lėšų kapitalinėms investicijoms. Tokiu atveju, akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą, didinti įstatinį kapitalą papildomais akcininkų ar kitų asmenų (jeigu bendrovė nemoki - tik akcininkų ir darbuotojų) įnašais, išleidžiant naujas akcijas. Įstatinio kapitalo didinimas, taip pat, gali būti sprendžiamas, kai bendrovės nuosavame kapitale susikaupė rezervinių lėšų: nepaskirstyto pelno, akcijų priedų, ilgalaikio turto perkainojimo ar kitų rezervų, tada susirinkimas gali priimti sprendimą, didinti įstatinį kapitalą, išleidžiant naujas akcijas, nemokamai perduodant jas akcininkams arba padidinti anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. Įstatinį kapitalą didinti iš bendrovės lėšų galima tik su sąlyga, jei bendrovės balanse nėra nepadengtų nuostolių.[1,371]

Didinti bendrovės įstatinį kapitalą turi teisę tik visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų. Be to, naujos klasės privilegijuotosioms akcijoms išleisti kaip papildoma sąlyga būtinas privilegijuotųjų akcijų savininkų pritarimas, priimtas 2/3 susirinkime dalyvavusių šios rūšies akcijų savininkų balsų. Šiuo atveju, balsavime dalyvauja visų privilegijuotųjų akcijų, tarp jų ir nesuteikiančių balsavimo teisės, savininkai. Tai grindžiama tuo, kad išleidus naujos klasės privilegijuotąsias akcijas gali keistis jau turinčių šios rūšies kitų klasių akcijas akcininkų galimybės įgyvendinti turtines teises. [1,371]

Bendriausias ribojimas bendrovės įstatiniam kapitalui didinti yra tas, kad tai leidžiama tik tuo atveju, kai visiškai apmokėtos ankstesnės laidos akcijos. Kiti reikalavimai diferencijuojami atsižvelgiant į įstatinio kapitalo didinimo būdą. [1,371]

Bendrovės akcininkai, didinant įstatinį kapitalą, turi pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų proporcingai pagal savo turimų akcijų vertę. Tuo atveju, jei bendrovė turi skirtingų klasių akcijų ir įstatinis kapitalas didinimas tik išleidžiant vienos klasės akcijų emisiją, pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų turi tos klasės, kurios akcijos yra išleidžiamos, akcijų savininkai. Kitos klasės akcijų savininkai pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų įgyja, pasinaudojus savo teise anksčiau minėtiems akcininkams. [1,372]

  • Microsoft Word 122 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (5779 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Istatinio kapitalo apskaita
    9 - 1 balsai (-ų)
Istatinio kapitalo apskaita. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/istatinio-kapitalo-apskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 12:38
×