Įstatymai ir jų galiojimas


Įvadas. Norminio teisės akto samprata. Įstatymo samprata. Įstatymų galiojimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Darbo problema. Kaip vykdomi įstatymai ir koks jų galiojimas?

Darbo objektas. Įstatymai ir jų galiojimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti įstatymus ir jų galiojimą.

Darbo uždaviniai:

Atskleisti norminio teisės akto samprata

Pateikti įstatymų samprata.

Išanalizuoti įstatymų galiojimą.

Kad norminiuose aktuose įtvirtintos teisės normos būtų tinkamai :vizuojamos, svarbus yra norminių aktų galiojimas laiko, teritorijos ir asmenų (subjektų) atžvilgiu. Teisės norminio akto galiojimas laiko atžvilgiu paprastai prasideda : nuo jo priėmimo, bet nuo oficialaus paskelbimo momento, jeigu pačiame dekrete nenumatyta kitaip. Tai ypač pasakytina apie įstatymus. Įstatymai ir kiti teisės aktai oficialiai skelbiami “Valstybės žiniose”, taikantis Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl Lietuvos Respublikos varymų ir kitų teisės norminių aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos” matavimų (Žin., 1993, Nr. 12-296 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai, išskyrus įstatymus, respublikos Prezidento dekretai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo valstybės žiniose”, jeigu pačiuose aktuose nenumatoma kita jų įsigaliojimo vena. Beje, Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo per visuomenės informavimui priemones.

apie tai nurodyta pačiame akte (pavyzdžiui, įvairių išmokai indeksavimas);

kitą dieną po akto paskelbimo “Valstybės žiniose” (poįstatyminiai aktai);

baigiasi akto galiojimo laikas, jei nurodytas tame pačiame teisės akte;

  • Teisė Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2153 žodžiai)
  • Kristina
  • Įstatymai ir jų galiojimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Įstatymai ir jų galiojimas. (2016 m. Sausio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/istatymai-ir-ju-galiojimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 17:17
×