Istorija metodinės rekomendacijos


Istorijos trumpalaikiai planai. Ugdymo turini apibreziantys dokumentai. Istorijos pamok7 integravimas.

Įvadas. Kompetencijų ugdymas mokant istorijos. Istorijos programos naujovės ir esminiai pakeitimai. Ugdymo turinio planavimas. Ilgalaikis planavimas. Metodiniai patarimai ilgalaikiams planams parengti. Ilgalaikių planų pavyzdžiai. Planavimas atskiriems istorijos mokymo etapams. Metodiniai patarimai trumpalaikiams planams parengti. Trumpalaikio plano pavyzdys. Ugdymo procesas. Patarimai dalykinės kompetencijos ugdymui. Istorijos metodai padedantys siekti istorijos programoje apibrėžtų mokinių pasiekimų. SWOT analizė. Debatai „už ir prieš“. Sprendimų medis. Metaplano sudarymas. Portfolio rengimas. Pamokų planai padedantys įgyvendinti istorijos veiklos srityse apibrėžtą ugdymo turinį. Metodiniai patarimai pamokų planams parengti. Pamokų planų pavyzdžiai. Integravimo galimybės. Vertinimas ugdymo procese. Dokumentai. Pedagoginė literatūra. Kompiuterinės mokymo priemonės. Interneto tinklalapiai. Priedai.

Šio leidinio paskirtis - padėti istorijos mokytojams planuoti, organizuoti ir vertinti istorijos ugdymo procesą dirbant pagal 2008 m. rugpjūčio 26 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2433 patvirtintą Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąją programą (toliau – istorijos programa). Todėl jame pristatomi esminiai atnaujintos istorijos programos pasikeitimai, istorijos programos struktūra ir jos atskiros dalys, integracijos galimybės, aptariamas ugdymo proceso planavimas, organizavimas ir vertinimas. Leidinyje pateikiami ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo pavyzdžiai pagal atnaujintą istorijos programą, pamokų planai, o taip pat supažindinama su šiandien istorijos mokymui keliamais reikalavimais ir kai kuriais mokymo metodais, kurie galėtų padėti mokytojams siekti Bendrosiose programose apibrėžtų mokinių pasiekimų. Leidinio pabaigoje pateikiami istorijos ugdymo turinį apibrėžiantys ir reglamentuojantys dokumentai, pedagoginė literatūra, kompiuterinių mokymo priemonių ir istorijos mokymui naudingų internetinių svetainių nuorodos bei priedai.

Reikėtų pažymėti, kad leidinyje pateikti ilgalaikiai ir trumpalaikiai istorijos planai, pamokų planai bei užduotys yra tik pavyzdžiai. Mokytojas, atsižvelgdamas į šiandien ugdymo planavimui, organizavimui ir vertinimui keliamus reikalavimus, gali susikurti savo ugdymo planavimo modelius, savitas vertinimo sistemas bei pasirengti įvairias užduotis. Vis tik tikimės, kad pateikta metodinė medžiaga bus naudinga istorijos mokytojams įgyvendinant atnaujintą istorijos programą ir siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų.

  • Istorija Aprašymas
  • Microsoft Word 216 KB
  • 2013 m.
  • 118 puslapių
  • Samanta
  • Istorija metodinės rekomendacijos
    10 - 4 balsai (-ų)
Istorija metodinės rekomendacijos. (2013 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/istorija-metodines-rekomendacijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 15:55
×