Istorijos esė

121 dokumentas
Žalgirio mūšis esė rašinys
Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšis – didžiausias ir reikšmingiausias mūšis viduramžių lietuvos, lenkijos ir vokiečių ordino istorijoje. Žalgirio mūšio pergalė ir pasekmės yra neeilinės svarbos istorinis įvykis. Toliau šiame darbe ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2013 04 17
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Vyriausybės, šios konvencijos signatarės, Europos tarybos narės, atsižvelgdamos į jungtinių tautų generalinės asamblėjos 1948 metų gruodžio 10 dieną paskelbtą ...
Istorijos esė, Esė, 9 puslapiai
2010 03 03
Istorinė esė XIX amžius progresas
Devynioliktasis amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1801 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1900 metų gruodžio 31 dieną. Šis amžius turi neišdildomą įtaką tolimesnei žmonijos raidai ir dažnai yra vadinamas “-izmų ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2015 01 11
Kas yra geras mokytojas?
Esė kas yra geras mokytojas. ESĖ Kas yra geras mokytojas.
Istorijos esė, Esė, 6 puslapiai
2016 09 28
Žmogaus likimas koncentracijos stovykloje
Štuthofo koncentracijos stovykla. Vokietija, kadaise garsėjusi puošniu baroko stiliumi, xx a. Viduryje galėjo didžiuotis savo barakais. Jeigu mes šiandien norėtume suprasti koncentracijos lagerių gyventojų vidinę buseną, mums reikėtų ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 10 29
Apšvietos idėjų plėtra - progresas ar regresas?
Apšvietos idėjų plėtra - progresas ar regresas.
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2016 11 26
Liublino unija
Lietuvos ir Lenkijos 1569 m. (Liublino) unijos aktas. Visų pirma, kad ir buvo senieji draugystės, sąjungos pasižadėjimai, padėję plėsti bendrą valstybe, tiek Lenkijos karalyste, liek Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ir įvesti joje ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Pramonės perversmas
Pramonės perversmas. Tai xviii a. Vid. 8 dešimtm. Pasikeitimas pramonėje, kai nuo rankų darbo pereita prie mašinų ir nuo manufaktūrų prie fabrikų. Padidėja gamyba ir prekyba. Atsiranda nauji įrengimai, tiesiami geležinkeliai, auga ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Renesanso idėjos
Renesanso idėjos ir papročiai Lietuvoje ima plisti XVI amžiaus pradžioje. Pirmasis žymi galbūt patį renesansiškiausią reiškinį - spaudos atsiradimą Lietuvoje. Baltarusių kilmės humanistas P. Skorina, studijavęs įvairiuose ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Absoliutizmas Europoje
Pirmą kartą idėja, jog visa aukščiausia valdžia turėtų priklausyti vienam asmeniui kilo dar Viduramžiais, tačiau toks valdymo tipas, absoliutizmas, įsitvirtino XVIa. Prancūzijoje ir Ispanijoje, o XVII-XVIIIa. jau ir daugelyje Europos ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2013 10 09
Kodėl Vytautas vadinamas didžiuoju?
Kodėl Vytautas vadinamas Didžiuoju? Humanistas Enėjas Silvijus Piklominis (XV a. II pusė). Lenkų kronikininkas Janas Dlugošas (XV a. II pusė). Lietuvos poetas Mikalojus Husovianas (1523 m.). Vytautui Didžiajam minėti įstatymas (1929 m.): ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2011 01 17
Žiemos karas esė
Žiemos karas – 1939 metų lapkričio 30 dieną prasidėjęs karas tarp Suomijos ir Sovietų Sąjungos. Šis karąs atrodo nepelnytai pamirštas, juk apie ,,Žaibo karą“ ar ,,Keistąjį karą“ prirašytą begalė medžiagos, o žiemos ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2015 11 09
Baltoskandijos idėja I ir II Baltijos šalių Respublikose
Baltoskandijos idėja I ir II Baltijos šalių Respublikose.
Istorijos esė, Esė, 6 puslapiai
2014 09 16
Napoleonas - tai gėrio ar blogio demonas?
Napoleonas – tai gėrio ar blogio demonas ? Istorijos esė.
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2013 03 12
Vilsono taikos programa
Jav prezidento v. Vilsono “keturiolikos punktų” taikos programa. I. Atviros taikos derybos, po kurių neturi būti jokių slaptų tarptautinių susitarimų, o diplomatija ateityje turi veikti atvirai ir viešai. Ii. Absoliuti laivybos laisvė ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Atlanto chartija
Atlanto chartija. Jav ir didžioji Britanija nesiekia įsigyti teritorijų ar ko kito. 1941 m. rugpjūčio 14 d. anglų linijiniame laive “Velso princas” Ardžentijos (Niufaundlende) įlankoje JAV prezidentas Ruzveltas ir Didžiosios ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Čerčilio kalba
Iš V. Čerčilio kalbos, pasakytos Fultone 1946 m. Kovo 5 d. Būtų neteisinga ir neapdairu patikėti atominės bombos gamybos slaptus duomenis ar patirtį, kurią šiuo metu turi Jav, didžioji Britanija ir Kanada, tarptautinei organizacijai, kol ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Laisvalaikio kultūra Lietuvos respublikoje 1918-1940 m.
Laisvalaikio kultūra Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.
Istorijos esė, Esė, 5 puslapiai
2013 03 18
Pasaulio raida tarpukaryje
Pasaulio raida tarpukaryje. Tarpukaris. Demokratinės valdymo formos šalys. Autoritarinio valdymo šalys. Totalitarinis valdymas. Veimaro Respublika. Alaus pučas. Didžioji ekonominė krizė. Krizė pramoninėse šalyse. Krizė Lietuvoje ir ...
Istorijos esė, Esė, 4 puslapiai
2014 05 04
1990 03 11 nepriklausomybės aktas
Lietuvos respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia,kad yra atstatomas 1940 metais svetimos ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Frankų valstybė
V a., žlugus Romos imperijai, viena germanų tauta, frankai, įkūrė Frankų valstybę. Iš visų barbarų karalysčių, susikūrusių buvusios Romos imperijos teritorijoje, stambiausia ir stipriausia buvo Frankų karalystė (486 – 843 m.). ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2011 07 10
Molotovo Ribentropo paktas
Iš 1939 m. Rugpjocio 23 d. Vokietijos ir tarybų sąjungos nepuolimo sutarties. Si sutartis — tai dviejų agresorių sutartis, kuri leidžia veikti tam tikrose teritorijose, ir tai atsispindi slaptuose protokoluose-prieduose1. Iš tiesų ši ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Alfredas Nobelis
Alfredas nobelis gimė 1833 metų spalio 21d. Stokholme. Jo tėvas, Imanuelis nobelis buvo inžinierius ir išradėjas, pastatęs daug pastatų ir tiltų Stokholme. Ryšium su tuo, kad jo darbas buvo susijęs su statyba, jis eksperimentavo, bandė ...
Istorijos esė, Esė, 4 puslapiai
2010 03 03
Analų mokykla
Labiausiai priimtinu istorijos supratimo bei tyrimo būdu laikau-„Analų“ mokyklą.Šioje esė aptarsiu „Analų“ mokyklos atsiradimo aplinkybes, tris šios mokyklos atstovų kartas ir kiekvienos kartos inicijuotas bei mane sudominusias ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2013 02 02
Kas yra geras pilietis
Išgirdus sąvoką „geras pilietis“ aš įsivaizduoju žmogų, kuris laikosi įstatymų, rodo atsidavimą savo šaliai, gerbia kito teises ir t.t. Geras pilietis yra doras, sąžiningas, gerbiantis kitus, pareigingas, atsakingas, ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2015 05 19
Kauno Šv.Gertrūdos bažnyčios architektūra
Turbūt daugelis aplankę Kauną, gali pastebėti kokia įvairi bažnyčių meninė stilistika, tiek išorine architektūra, tiek vidiniu interjeru. Ypač ryškus kontrastas pastebimas tarp viduramžiais statytų gotikos stiliaus ir šiandieninių ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2011 01 07
Kodėl verta žinoti profesijos istoriją?
Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių šiandienos problemų, nes kiekvieno žmogaus individualus sprendimas tapti vienos ar kitos srities atstovu lemia tiek paties individo, tiek ir visuomenės progresavimą.Specialybių įvairovė yra ...
Istorijos esė, Esė, 4 puslapiai
2014 05 04
Miuncheno suokalbis
Vokietija, jungtinė karalystė, Prancūzija ir Italija, iš principo jau susitarusios dėl Sudetų vokiečių srities perleidimo Vokietijai, susitarė dėl tokių šio perleidimo sąlygų ir formų, taip pat dėl būtinų priemonių ir skelbia, kad ...
Istorijos esė, Esė, 1 puslapis
2010 03 03
Rygos automobilių muziejus
Rygos automobilių muziejus. Muziejaus ekspozicija. Rygos automobilių muziejus, be abejonės, yra vienas įdomiausių Latvijos muziejų. Šiame aukštos klasės muziejuje, esančiame už kelių kilometrų nuo miesto centro, eksponuojami ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
Šiaurės Atlanto sutartis
Šiaurės Atlanto sutartis. Šios sutarties šalys dar kartą patvirtina savo ištikimybę jungtinių tautų įstatų tikslams bei principams ir troškimą gyventi taikoje su visomis tautomis ir visomis vyriausybėmis. Jos yra pasiryžusios saugoti ...
Istorijos esė, Esė, 2 puslapiai
2010 03 03
×