Istorijos konspektai

494 dokumentai
Istorijos konspektas
Viso istorijos kurso 110 lapų konspektas abiturientams. Sudėtos visų mokslo metų istorijos temos. Labai tinka ruošiantis egzaminams ar kontroliniams. Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 110 psl.
2010 10 11
Konspektas pasiruošti istorijos egzaminui
Viskas, ko reikia egzaminui, pradedant senosiomis civilizacijomis baigiant šiomis dienomis. Egipto: balzamavimas-mirusiojo paruošimas laidojimui taip, kad kuo ilgiau išsilaikytų kūnas; derlingasis pusmėnulis – derlingi žemės plotai ties Eufrato ir Tigro upėmis (Artimuosiuose Rytuose); egiptologija – mokslas apie senovės Egiptą, ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 78 psl.
2011 01 27
Istorijos egzaminas. Viskas ko reikia pasiruošti
Senosios civilizacijos. B. Artimųjų rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Antika. Senovės roma. Pr. Kr. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Baltų gentys ir jų visuomeninės santvarkos bei kultūros bruožai ikivalstybiniu laikotarpiu. Europos viduramžių ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 88 psl.
2011 05 12
Civilizacijų istorijos konspektas
Konspektas civilizacijų istorija paskaitų, dėstytų VU.
Istorijos konspektai, Konspektas, 81 psl.
2012 09 12
Politologijos konspektas
Politikos mokslo objektas ir politikos samprata. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymo visuomenėje modeliai. Totalitarizmas ir autoritarizmas. Autoritarizmas pagrindiniai bruožai ir tipai. Antikinės ir šiuolaikinės demokratijos skirtumai. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 15 psl.
2010 10 20
Istorijos datos 6-7 kl.
Čia surinktos 6-7 kl. Istorijos kurso datos, kurios apima senovės ir viduramžių istoriją. Dėl aiškumo čia įtrauktą ir daugiau, kitų laikotarpių datų(pvz. Naujausiųsų laikų), nes istorijos kursas gan padrikai šokinėja iš vieno laikotarpio į kitą. Šali karų, kovų, mūšių ir sukilimų parašytos kovojusios pusės(“ir” ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 03 03
Istorija 11 klasei
Istorijos mokslas. Istorijos šaltiniai. Istorija matuojama laiku. Istoriją galime matuoti erdve. Istoriją galime matuoti temomis. Istorijos šaltiniai pagal pobūdį skirstomi. Pagalbiniai istorijos mokslai. Žymiausi pasaulio ir lietuvos istorikai ir jų darbai. Senovė. Viduramžiai. Renesansas. Apšvietos amžius. Lietuvos istorikai ir jų ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 67 psl.
2013 02 28
ATR žlugimas
Abiejų tautų respublikos žlugimas. Atr politinis smukimas ir žlugimas xvii-xviii a. Valstybės silpnumo priežastys. Ūkinės. Politinės. Karai su rusija ir švedija. Jonas karolis chodkevičius. Nebylusis seimas. Bandymai daryti reformas. Radomo konfederacija. Nuolatinė taryba. Ketverių metų seimas. Torgovicos konfederacija. Atr ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 01 12
Istorijos konspektas 9 klasei
9 klasės istorijos konspektas. 117 paslapių. Absoliutizmo krizė. Prancūzija xviii a. Antroje pusėje. Revoliucijos pradžia. Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Jakobinų diktatūra. Prancūzija direktorijos metais. Švietimo kultūra lietuvoje. Lenkijos-lietuvos valstybės likvidavimas. Konsulatas ir imperija prancūzijoje. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 117 psl.
2010 10 14
Istorija 11 klasės kurso konspektas
Florencijos katedra. Leonardas da Vinčis „Paskutinė vakarienė“. Renesanso laikotarpiu skulptūroje paplito biustas, raitelio statula, domėtasi žmogaus anatomija, vaizduotas apnuogintas kūnas. Renesanso laikotarpiu tapytojai vėl grįžo į gamtą, išmokta tiksliai perteikti natūralias pozas, įvairius žmonių jausmus, erdvę. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2016 01 26
Istorijos konspektas egzaminui
Istorijos datos. Istorinės asmenybės. Krikščionybė. Katalikų bažnyčios skilimas. Kryžiaus žygiai. Katalikų bažnyčios įtaka. Feodalizmas. Miestų savivalda. Vienuolynai. Universitetai. Romanika (x-xiiaGotika (xii-xvia. Lietuvos valstybės formavimasis XIII a. Krėvos sutartis. Jogailos privilegijos krikšto proga. Lietuvos ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 81 psl.
2016 04 19
Vakarų civilizacija
Kas yra Vakarų civilizacija? Kiek yra Vakarų civilizacijos parapijų? Ar Monrealis ir Torontas priklauso skirtingos civilizacijoms/subcivilizacijoms? Kalbant perkeltine prasme, ka galėtu simboliziuoti šie miestai?
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 01 20
Viduramžių kultūra
Viduramžių kultūra. Viduramžių procesai (pokyčiai). Krikščionybės pergalės europojepriežastys. Krikščioniškoji pasaulėžiūra: kultūros ir gamtos santykis. Žmogus. Būties, erdvės ir laiko samprata. Gamta. Dievo suvokimas. Viduramžių menas: samprata, bruožai, stiliai. Visi “menai” buvo vadinami dieviškojo kūrybinio akto ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2012 11 06
Datų knyga. Lietuvos istorija įvykiai ir datos.
Lietuvos istorija: įvykiai ir datos. Visos istorijos datos.
Istorijos konspektai, Konspektas, 132 psl.
2012 05 30
Svarbiausi senovės istorijos įvykiai
Svarbiausi senovės istorijos įvykiai. Svarbiausi viduramžių įvykiai. Svarbiausi naujųjų amžių įvykiai. IV tūkst. Pr. Kr. pabaiga. Apie 3000m. Pr. Kr. Apie 2600m. Pr. Kr. 1792-1750m. Pr. Kr. Apie 1750m. Pr. Kr. Apie 1500m. Pr. Kr. Apie 1200m. Pr. Kr. II tūkst. Pr. Kr. pabaiga. 776m. Pr. Kr. 753m. Pr. Kr. 594m. Pr. Kr. 588m. Pr. Kr. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Antrasis pasaulinis karas konspektas
Vokietijos agresija. Ssrs agresija. Vokietijos ir ssrs sutartys. Žiemos karas. Lietuvos ir ssrs savitarpio pagalbos sutartis. Birželio ultimatumas. Liaudies seimo darbai. Lietuvos sovietizacija. Vokietija užpuola ssrs. (planas, puolimo linija, svarbiausi mūšiai). Antihitlerinės koalicijos. Nacių valdymas okupuotose teritorijose. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 03 11
Viduramžiai konspektas
Viduriniai amžiai. Ankstyvieji viduramžiai. Karolingųjų renesansas. Vidurinieji viduramžiai. Vėlyviejl viduramžiai.
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2012 12 04
Chruščiovo valdymas 1953. Brežnevas 1965-1985. Afganistano karas 1979-1989 m.
Chruščiovo valdymas. Chruščiovo reformos. Reformos buvo dalinės. Užsienio politika. Socialistinėse šalyse. Santykiai su europos ir pasaulio šalimis. L. Brežnevas. Politinis gyvenimas. Ekonimika. Užsienio politika. Socialistinės šalys. Įvykiai lenkijoje. Afganistano karas.
Istorijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2013 02 18
Kultūros istorija.
Kultūros istorijos egzamino klausimai. Graikai. Helenistinės kultūros pradžia XI-VIII a. Pr. K. Archainių graikų kultūros laikotarpis VIII-V a. Pr. K. Graikų kultūros “Hukso amžiai” V-IV a. Pr. K. Heleneitinė graikų kultūra ir jos reikšmė IV-I a. Pr. K. Vakarų civilizacija ankstyviausiais viduramžiais. Tamsiųjų amžių ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2010 03 03
Lietuva II pasaulinio karo metais
Kol pirmojoje II Pasaulinio karo dalyje, Vakarų Europoje, Vokietija kariniais veiksmais okupavo vieną po kitos valstybes, SSRS Rytų Europoje nesulaukė pasipriešinimo ir vykdė sėkmingą okupaciją pabaltyje.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 03 29
Lietuva tarpukario laikotarpiu konspektas
Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. Žemės reforma. Klaipėdos kraštas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais. Ekonomika. Švietimas. Kultūra. Visuomenė. Sąsiuvinys. Krizės požymiai. Lietuvos nepriklausomybė. Steigiamasis seimas. Pirmasis seimas. Antrasis seimas. Iii seimas. Perversmas. Diktatūros ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 05 19
Senovės šukuosenos ir papuošalai
Graikija. Šukuosenos. Kosmetika. Galvos dangalai. Papuošalai. Roma. Kosmetika, papuošalai. Šukuosenos, galvos apdangalai. Apavas. Moterų apranga. Galvos apdangalai. Bizantija. Moterų drabužiai. Šukuosenos, galvos apdangalai. Apavas. Papuošalai, kosmetika. Kinija. Šukuosenos. Galvos apdangalai. Papuošalai. Kosmetika. Ankstyvieji ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 21 psl.
2011 07 10
Užsienio istorija
Konspektas užsienio istorijos egzaminui. Antikos teisė. Barbarų (genčių) teisė. Kanonų teisė. Romėnų teisės atgimimas (renesansas) ir teisės mokymas pirmuosiuose universitetuose. Miestų ir prekybos teisė. Prancūzijos viduramžių teisė. Vokietijos imperinė teisė. Anglijos ir viduramžių teisė. Viduramžių rusijos teisė. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 36 psl.
2012 06 18
Europos istorija
Europa po pirmojo pasaulinio karo. Europa po antrojo pasaulinio karo. Vakarų europos integracijos pradžia. Europos sąjunga šiandien. Europos sąjungos institucijos. Europos taryba. Kuo skiriasi europos taryba ir europos sąjunga. Europos simboliai. Europos jaunimo forumas. Lietuvos integracija į europos sąjungą. Europos sąjungos programos, ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2012 05 17
Senovės Graikija konspektas ir testas
Konspektas apie senovės Graikiją. Pagrindiniai įvykiai ir datos. Testas apie senovės graikiją. Kretos-mikėnų civilizacija. Senovės graikija. Heleninės civilizacijos periodo laikotarpiai. Sparta. Atėnų valstybė. Reformos. Klasikinis laikotarpis. Graikų-persų karų pagrindiniai mūšiai. Religija. Helenizmo laikotarpis. Aleksandro ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2012 06 08
Stalino diktatūra
Stalino diktatūra. SSRS įkūrimas (1922 m. Gruodžio 31 d. ). Į SSRS sudėtį įėjo. Komunizmas. Kominternas. Po Lenino mirties SSRS lyderiu tapo Josifas Stalinas. Jo įsigalėjimo prielaidos. Politinės. Ekonominės. Socialinės. Kultūrinės. Stalino charakterio savybės. Nacionalizacija. Karinio komunizmo politika. Požymiai. Pasekmės. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2013 10 08
Antano smetonos valdymas Nepriklausomos Lietuvos visuomenė ir ūkis Tarpukario Lietuvos kultūros laimėjimai
Antano smetonos autoritarinis (prezidentinis) valdymas. „aksominė“ diktatūra. Tautos vienybės idėja. Užsienio politikos padėties blogėjimas. Ssrs ir vokietijai kėlė grėsmę lietuvai. Nepriklausomos lietuvos visuomenė ir ūkis. Pokyčiai visuomenėje. Tautinių mažumų padėtis. Žemės ūkio pažanga. Valstybės ekonominė ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 04 24
Istorijos konspektas VBE (pagal programą)
Europa ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenės formavimasis iki xv. Pab. Krikščionių padėties romos imperijoje kaita. Imperatorius Dioklecianas 284 Imperatorius Konstantinas 306 Imperatorius Teodosijus 379 Fankų krikštas. Krikščionybės skilimas XI. Į Vakarų ir Rytų bažnyčias Didžioji bažnyčios schizma Priežastys. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 34 psl.
2015 01 10
Vokietijos ir Italijos suvienijimai
Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pramonės perversmas. Suskilus Frankų imperijai, susikūrė trys valstybės: Vokietija, Italija, Prancūzija. XV-XVI a. pr. Vokietija buvo vadinama Šventąja Romos imperija. Tai buvo feodalinių valdų sąjunga. Iš 300 valstybių stipriausia buvo Austrijos imperija.
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 07 10
Atr konspektas
Ldk, liublino unija, atr ir jos žlugimas. Valdant žygimantui senajam. Valdant žygimantui augustui. Atr valdovas henrikas valua. Atr valdovas steponas batoras. Atr valdovas zigmantas vaza. Atr valdovas vladislovas vaza. Atr valdovas jonas kazimieras vaza. Atr valdovas mykolas kaributas vyšnioveckis. Atr valdovas jonas sobieskis. Atr valdovas ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 03 12