Istorija (217)

7501 dokumentas
Powstanie styczniowe
Powstanie styczniowe wybuch powstania , przebieg i skutki dla Królestwa Polskiego. Rząd Narodowy. Włączenie się do powstania stronnictwa białych. Dyktatura. Traugutta. Upadek powstania. Zapobiec przygotowaniom do powstania i rozbić ...
Istorijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 12 29
Prakalbinti ąžuolai mena senus laikus. Tikslai. Suteikti žinių apie pirmąjį Lietuvos istorijos muziejų. Baublio istorija. Įdomiai istoriją apie. Pirmojo muziejaus Žemaitijoje ir Lietuvoje įkūrėjas (1812 m. Dionizas Poška "Čion ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 04 02
Pramonė tarpukario Lietuvoje skaidrės
Pramonė tarpukario Lietuvoje. Pramonė. Lietuvos ūkio bankas. Ūkio banko čekio blankas. Plytų ir čerpių gamykla „Palemonas“. Carinės Rusijos laikais Kauno metalo pramonės įmonės gamino didelei Rusijos rinkai. Metalo pramonė Kaune. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 01 20
Pramonės perversmas Anglijoje
Pramonės perversmas Anglijoje ir jo įtaka Europai. Anglijos industrializacijos prielaidos. Žemės ūkio raida. Kontinentinės blokados padariniai. Modernios kredito ir finansų sistemos kūrimas. Anglų inžinierių ir mašinų “Eksportas” į ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 10 15
Pramonės perversmas Anglijoje ir jo įtaka Europai
Kauno Simono Daukanto. Anglijos industrializacijos prielaidos. Naujausi istoriniai tyrinėjimai. XVIII a. pab. Net trečdalį visuomenės Anglijoje sudarė vadinamasis vidurinysis sluoksnis. Žemės ūkio raida. Nemažą reikšmę Anglijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 10 13
Pramonės perversmas aprašymas
Nauji visuomenės sluoksniai. Dėmesys žmonių sveikatai. Pradėjo keistis moterų padėtis. Pasikeitė šeimos sudėtis. Darbininkų kova už savo teises.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 02
Pramonės perversmas ir jo padariniai projektas
Pramonės perversmas ir jo padariniai. Pramonės perversmo priežastys išradimai padariniai. Pramonės perversmas. Tai perėjimas nuo rankų darbo prie mašinų, nuo manufaktūrų prie fabrikų. Pramonės perversmas prasidėjo didžiojoje ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 03 07
Pramonės perversmas ir jo padariniai Užduotys
Pramonės perversmas ir jo padariniai. Testas. Nuo kokio išradimo atsiradimo prasidėjo pramonės perversmas. Kas sukūrė garo. Kas yra manufaktūra? Rankų darbas, darbo pasidalijimas Mechanizmų darbas. Kaip vadinamos moterys kovojančios ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 05
Pramonės perversmas ir jo poveikis vandens transportui
Pramonės perversmas ir jo poveikis vandens transportui. Garlaivis. Pramonės perversmas Garlaivių išradimas Garo turbinos išradimas Garo mašinos išradimas Titanikas. Pramonės perversmas. Pramonės perversmas, arba industrinė revoliucija. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 05 15
Pramonės perversmas ir jo sukelti pokyčiai
Pramonės perversmas ir jo sukelti pokyčiai Pramonės perversmas. XVIII. Pab. Anglijoje. Pramonės perversmo priežastys. Pramonės perversmo sukelti gamybos organizavimo pokyčiai Industrializacija. Džeimso Vato išrastą garo mašiną. Vietoj ...
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2020 05 05
Pramonės perversmas ir jos sukelti pokyčiai pasaulyje
Pramonės perversmas ir jos sukelti pokyčiai pasaulyje.
Istorijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 04 20
Pramonės perversmas projektas
Pramonės perversmas. Pramonės perversmo pradžia. Pramonės perversmo priežastys. M. Džeimsas Vatas išrado garo mašiną. D. Vatas vaikystėje stebi garinį virdulį. Manufaktūros. Fabrikai. Pramonės perversmo sukelti gamybos organizavimo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2020 05 05
Pramonės perversmas: priežastys ir pasekmės
Pramonės perversmas. Kas tai? Pramonės perversmas, arba industrinė revoliucija. Priežastys. Pramonės perversmas prasidėjo Anglijoje XVIII a. Iš Anglijos pramonės perversmas plito į kitas Europos valstybes ir Šiaurės Ameriką. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 02 20
Pramonės perversmas: svarbiausi išradimai
Pramonės perversmas. Svarbiausi išradimai. Epochos ypatybės. Svarbiausi išradimai.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2019 02 03
Pramonės perversmas: Tauta, valstybė, politika
Tauta, valstybė, politika. Tautos ir valstybės sampratos kaita. Nacionalizmas – meilė savo tautai, jos išskirtinumo suvokimas, troškimas sukurti vieningą tautinę valstybę. Šovinizmas – kraštutinis nacionalizmas, reiškiamas aklu ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 02
Pramonės perversmo įtaka Lietuvos visuomenei skaidrės
Pramonės perversmo įtaka Lietuvos visuomenei. Pokyčiai žęmės ūkio srityje. Baudžiavos panaikinimas sudarė sąlygas atsirasti kapitalizmui. Promanė ir naujovės transporto srityje. Panaikinus baudžiavą ir gamybos pradėjus takyti ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 04 21
Pramonės perversmo naujovės
Pramonės perversmo naujovės. Pramonės perversmo naujovės. XIX amžius. Mokslo ir technikos naujovės. Pramonės perversmo padariniai.
Istorijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 04 13
Pramonės pokyčiai Lietuvoje XIX - XX a.
Lietuvos ūkio ir pramonės. pokyčiai XIX-XXa. Vilniaus amatininkų cechų antspaudai batsiuvių, katilių, balnių ir diržininkų bei žydų moterų siuvėjų. Popieriaus dirbtuvių, veikusių Vilniuje XIX a. Kučkuriškių popieriaus ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 12 11
Pramonės revoliucija - uždavinys
Būklė. Priežastys. Remdamiesi šaltiniais A ir B nurodykite dvi žmonių grupes, kurių darbas medvilnės fabrikuose atsispindi abiejuose šaltiniuose ir buvo plačiai naudojamas Remdamiesi šaltiniu B ir žiniomis, nurodykite du technikos ...
Istorijos uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2019 03 14
Darbininkų judėjimo už savo teises etapai. XIXa. Ir vėliau. Mažoji Lietuva. M. Trilypė Sąjunga Vok , Ital , Austr Vengr 1904m. Antantė Prancūz ,. Brit , Rusija 1915m. 08 01. 11 11. Manevrinis karas. Pozicinis karas apkasų karas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 04 06
Pramonės revoliucija projektas
Pramonės revoliucija. Pramonės revoliucija. Pokyčiai, išryškėję visuomenėje. Įsigalėjo nauji socialiniai sluoksniai kapitalistai perėmė pramonę. Džeimsas Vatas. Džeimsas Vatas  – britų inžinierius. Džeimso Vato garo mašina ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 11 05
Pranas Švilpa
Pranas Švilpa. Biografija. Barzdyla Ąžuolas. Tigro rinktinė. Lietuvos partizanų Tigro rinktinė buvo įsteigta 1944 m Spalio 22 d. Pranas Švilpa buvo. Pranas švilpa buvo užsispyręs ir patriotiškas. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 04 15
Pranciškus Skorina
Pranciškus Skorina. Pranciškus Skorina manoma, gimė 1485-1490 m. Biografija. Paskui jis atvyko į Prahą, žymų slavų kultūros centrą. Veikla. 1519 m. Skorina išvyko iš Prahos ir sugrįžo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. 1517 ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 01 31
Pranciškus Skorina skaidrės
Pranciškus skorina. Jis - rusėnų kilmės LDK visuomenės veikėjas. Skorina buvo vienas žymiausių to meto žmonių, vienas didžiųjų humanistų. Išsimokslinęs, apkeliavęs daug Europos šalių. Lapas iš Krokuvos universiteto Laisvųjų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 05 17
Prancūzija ES
Prancūzija ES. Įvadas. Kada Prancūzija įstojo į ES. Prancūzija į ES įstojo 1957 m. kovo 25 d. Prancūzijos svarba.  Didžiausia pagal plotą Antra pagal gyventojų skaičių Europos Sąjungos šalis. Narė. Įkūrėja. Prancūzija yra ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 25
Prancūzija ir Rusija XVII–XVIII a.
„Prancūzija ir Rusija XVII–XVIII a. “. Karaliai jautėsi „Pasaulio bambomis“, valdžia su niekuo nesidalino. Geriausias absoliutizmo pavyzdys – Prancūzijos karalius Liudvikas XIV. Liudvikas XIV mėgo šventes, linksmybes ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 05 10
Prancūzija VIII a.
Prancūzija. Prancūzija, oficialiai Prancūzijos Respublika– šalis Vakarų Europoje. Pietuose Prancūzija ribojasi su Ispanija. Neišsemiami kultūros lobynai ir meno kolekcijos šalies muziejuose. Paryžius – Prancūzijos sostinė. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 01 02
Prancūzija XVIII a pabaigoje - XIX a pradžioje
Prancūzijos didžioji buržuazinė revoliucija ir jos reikšmė prancūzija revoliucijos išvakarėse. revoliucijos priežastys. Revoliucijos pradžia ir jos eiga 1789 – 1791. Monarchistų konstitucionalistų valdžia. Respublikos įkūrimas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 11 23
Prancūzijos konstitucinės santvarkos ypatumai, konspektas
Prancūzijos konstitucinės santvarkos ypatumai. Italijos konstitucinės santvarkos ypatumai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. X tema. Rusijos konstitucinės santvarkos ypatumai.
Istorijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 06 28
Prancūzijos revoliucija (testas) skaidrės
Prancūzijos revoliucija. Kada prasidėjo Didžioji Prancūzijos revoliucija? Kokios yra revoliucijos priežastys? Kada paskelbta žmogaus ir piliečio teisių deklaracija? Kokia padėtis buvo su pajamomis ir išlaidomis? Kada įvyko Bastilijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2020 05 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo