Istorija (3)

7599 dokumentai
Lietuvos statutai
Lietuvos statutai, jų atsiradimas, reikšmė. Pirmasis lietuvos statutas. Teisės kodifikacijos poreikis. Ldk teisės kodifikavimo istorinės sąlygos ir priežastys. Lietuvos statuto teisės šaltiniai. Lietuvos statuto autoriai. Antrasis lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 90 puslapių
2010 12 13
Partizaninis karas Lietuvoje skaidrės
Partizaninis karas Lietuvoje. 1944. Partizaninio karo Lietuvoje etapai. Etapas. 1944 m. pab. -1946 m. pab. Etapas. 1946 m. pab. -1948 m. pab. Etapas. 1949 m. -1953 m. Partizano Priesaika. Partizanų skaičius Lietuvoje 1944-1953 metais. Žymiausi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 04
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis.
Partizanų gyvenimas ir laisvalaikis. Įvadas. Partizanų gyvenamoji vieta. Patogiausia slėptuvę būdavo įsirengti pas kaimo gyventojus. Gyvenimo sąlygos bunkeriuose. Ir vis dėlto gyvenimo sąlygos bunkeriuose būdavo labai sunkios. Partizanų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 10
Viduramžių mokyklos ir universitetas
Viduramžių mokyklos ir universitetai. Viduramžiais visas mokslas buvo pagrystas tikėjimu. Bažnyčios tėvai net sukūrė moksla apie Dievą – teologija. Viduramžių mąstytojai domėjosi astrologija ir alchemija. Alchemikai padėjo chemijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 07
Liublino unija. Abiejų tautų respublika. Unijos priežastys. Nesėkmės karuose. Lenkijos feodalai. Žygimantas augustas. Lietuvos bajorai. Liublino unijos aktas. Liublino unijos akte buvo skelbiama. Prieš liublino uniją. Unijos padariniai. Po ...
Istorijos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 12 13
Komunizmo sistemos žlugimas
SSRS Padėtis devintame dešimtmetyje. Gorbačiovas. Gorbačiovo valdymo laikotarpiui būdinga. Michailas Gorbačiovas - paskutinis SSRS vadovas. Ekonomikos srityje. Politikos srityje. Visuomeninio gyvenimo srityje. Tarptautiniai santykiai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Lietuvos respublikos konstitucija pristatymas
Lietuvos konstitucinės teisės istorija. Laikinosios konstitucijos. Svarbiausia steigiamojo seimo pareiga buvo parengti ir priimti nuolatinę konstituciją. Nuolatinės konstitucijos. Lietuvos respublikos prezidentė dalia grybauskaitė. Lr ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 02 18
Mikalojus Daukša skaidrės
Mikalojus daukša. Kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas. Biografija. Mokėsi viename iš vakarų europos universitetų. Vu krakių klebonas. Mokėjo kelias kalbas. Betygala. Kūryba. Kūriniai pasižymi savitu stiliumi, turtinga kalba. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 11
Lietuvos partizanai skaidrės
Lietuvos partizanai. Uždaviniai. Lietuvos partizanai. Priežastys ir siekiai. Žymiausi Lietuvos partizanai. Patriotinis jausmas. Partizanų judėjimas. Partizaninių kovų etapai. Partizanų kovų raida. Antisovietinis pasipriešinimas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Lietuvos prezidentai skaidrės
Lietuvos respublikos prezidentai. Istorija. Valstybės taryba įsteigė prezidento instituciją. Prezidentai skirstomi. Antanas smetona. Pirmasis ir ketvirtasis. Aleksandras stulginskis. Kazys grinius. Jonas staugaitis. Antanas merkys. Justas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 12 11
Viduramžių menas ir architektūra
Viduramžių menas ir architektūra. Įvadas. Viduramžių menas. Pėmė įvairias meno šakas. Meno istorikai viduramžių meną skirsto į kelis periodus. Romanika. Pirmoji po antikos. Rchitektūra. Pastatams būdinga. Svarbiausia romanikos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 01 22
19 amžiaus apranga
Vyrų apranga. Vyrai dėvėjo. Moterų apranga. Moterys dabinosi. Sunkiai užrišomas korsetas. Korseto reklama amerikoje. Aprangos skirtumai tarp moterų. Valstietė. Turtinga dama. Aprangos skirtumai tarp vyrų. Turtingasis vyras. Skurdesnis ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 02 07
Antrasis pasaulinis karas referatas
Antrasis pasaulinis karas. Tikslas. Įvadas. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Karo pradžia lenkijoje. Karo eiga. Sovietų sąjunga, jav ir japonija stoja į karą. Ssrs užsienio politika antrojo pasaulinio karo pradžioje. Sovietų sąjunga ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 09 08
ATR žlugimas
9( 2 atsiliepimai )
Abiejų tautų respublikos žlugimas. Atr politinis smukimas ir žlugimas xvii-xviii a. Valstybės silpnumo priežastys. Ūkinės. Politinės. Karai su rusija ir švedija. Jonas karolis chodkevičius. Nebylusis seimas. Bandymai daryti reformas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 01 16
Jonas Basanavičius prezentacija
Jonas basanavičius. Vienas žymiausių lietuvių visuomenės veikėjų. Ugdytojas ir puoselėtojas, žymus pasaulietinės dvasinės kultūros kūrėjas. J. Basanavičiaus asmenybė. Didelio intelektualinio aktyvumo. Veikė ties daugybe įvairių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 18
Kovo 11-oji
KOVO 11-toji. Lietuva – vėl laisva. Lietuvos okupacija ir sovietizacija. Sovietų valdžios pertvarkymai. Tautos pasipriešinimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tautinio atgimimo žingsniai (1988-1989). Baltijos kelias. Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 23
Naujųjų amžių istorijos testas
2 testo variantai. Renesanso ir reformacijos tėvynė. Naujiesiems amžiams yra būdinga. Viena iš šių asmenybių nesiderina prie kitų trijų. Kuri? Kėdainių unija buvo sudaryta su. Vilniaus vyskupo valerijono protasevičiaus amžininkas buvo. ...
Istorijos testai, Testas, 5 puslapiai
2012 05 24
Pristatymas apie Rusiją
Rusijos geografinė padėtis;. Rusijos įkūrimo data, vėliava ir herbas;. Rusijos gyventojai;. Rusijos valdymas;. Rusijos ekonomika ir žemės ūkis;. Rusijos šventės, papročiai, tradicijos;. Tikėjimas;. Tautiniai rūbai;. Kuo garsi Rusija;. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 12 08
Rusijos caras Petras 1 skaidrės
Trumpa biografija. Rusijos caras. Pirmasis rusijos imperatorius. Valdymas ir politika (reformos). Petras i keliavo po europą ir kaip galėdamas daugiau sužinojo apie vakarų kultūrą. Atsivežė į rusiją daug specialistų. Skatino pramonės bei ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 03 23
Skaidrės apie šventes
Lietuvos valstybinės šventės. Valstybinių švenčių datų sąrašas. Pirmoji naujųjų metų diena. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Vėlykos. Krikščionių šventė,. Simbolizuojanti. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 04 11
Vaskas Da Gama skaidrės
Vaskas Da Gama. Biografija. Jūrų kelionės. Kelionių svarba. Išvados. Naudota literatūra.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 10 01
Žalgirio mūšis esė rašinys
Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšis – didžiausias ir reikšmingiausias mūšis viduramžių lietuvos, lenkijos ir vokiečių ordino istorijoje. Žalgirio mūšio pergalė ir pasekmės yra neeilinės svarbos istorinis įvykis. Toliau šiame darbe ...
Istorijos esės, Esė, 2 puslapiai
2013 04 17
Istorijos datos 6-7 kl.
Čia surinktos 6-7 kl. Istorijos kurso datos, kurios apima senovės ir viduramžių istoriją. Dėl aiškumo čia įtrauktą ir daugiau, kitų laikotarpių datų(pvz. Naujausiųsų laikų), nes istorijos kursas gan padrikai šokinėja iš vieno ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 03 03
Lietuva 1918 - 1938 m. skaidrės
8( 2 atsiliepimai )
Skaidrės apie Lietuvą 1918 - 1938 metais. Nepriklausomybės paskelbimas. Pirmoji vyriausybė. Augustinas Voldemaras. Vladas Stašinskas. Petras Leonas. Martynas Yčas. Juozas Tūbelis. Jonas Yčas. Demarkacijos linijos, nustatytos 1919-1923 m. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2012 10 10
Permainos Lietuvos ūkyje
10( 2 atsiliepimai )
Permainos Lietuvos ūkyje. Pokyčiai žemės ūkyje. Panaikinus baudžiavą, Lietuvos ūkyje nyko feodalizmas. Pavėlavusi pramonės revoliucija. Tik XIXa. pab. Lietuva įžengė į pramonės revoliucijos laikotarpį. Transportas. Viena iš ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 20
Politologijos konspektas
Politikos mokslo objektas ir politikos samprata. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymo visuomenėje modeliai. Totalitarizmas ir autoritarizmas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2010 10 20
Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje
Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso miestas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – reformacijos ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2010 03 03
Antika mūsų kasdieniame gyvenime
Antika, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia senovinis. Tai laikotarpis, trukęs maždaug nuo 1250 m. pr. m. e. iki 476 metų. Antika „apima“ beveik visą Viduržemio jūros pakrantę- Senovės Graikiją, Senovės Romą ir Romos imperiją. ...
Istorijos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2012 05 13
Istorijos konspektas 9 klasei
9 klasės istorijos konspektas. 117 paslapių. Absoliutizmo krizė. Prancūzija xviii a. Antroje pusėje. Revoliucijos pradžia. Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Jakobinų diktatūra. Prancūzija direktorijos metais. Švietimo ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 117 puslapių
2012 01 18
Vokietijos suvienijimas
Skaidrės apie Vokietijos suvienijimą powerpoint pristatymas. Vokietijos suvienijimas. Priežastys. Galutinai vokietija buvo suvienyta. Vokietijos karai. Vokietijos susivienijimą lemia prūsija. Otas fon bismarkas – geležinis kancleris. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 01 16
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo