Istorija (4)

6729 dokumentai
Komunizmo sistemos žlugimas
SSRS Padėtis devintame dešimtmetyje. Gorbačiovas. Gorbačiovo valdymo laikotarpiui būdinga. Michailas Gorbačiovas - paskutinis SSRS vadovas. Ekonomikos srityje. Politikos srityje. Visuomeninio gyvenimo srityje. Tarptautiniai santykiai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas
Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas. Krikšto priežastys. Krikšto problema. Sutarties pasirašymo tikslai. Krėvos sutarties (1385 m. ) sąlygos. Krėvos sutarties reikšmė. Lietuvos krikštas (1387 m. ). Paskelbti trys teisiniai dokumentai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos žmonės džiaugiasi paskelbtu1990-03-11 aktu (A. Varankos fotografija). 1987-08-23 mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje ,slaptajam Molotovo-Ribentropo protokolui pasmerkti. Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 56 puslapiai
2013 05 31
Nacionalizmas Europoje
Nacionalizmas, bei jo poveikies Europos raidai. Svarbu išsiaiškinti. Potemės. Prieštaravimai tarp Vienos sistemos ir naujų idėjų. Revoliucijos. Laiko juosta. Nacionalizmas ir jo poveikis. Tautų pavasaris. 1848-1849 m. Politiniai įvykiai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2013 10 14
Permainos Lietuvos ūkyje
10( 2 atsiliepimai )
Permainos Lietuvos ūkyje. Pokyčiai žemės ūkyje. Panaikinus baudžiavą, Lietuvos ūkyje nyko feodalizmas. Pavėlavusi pramonės revoliucija. Tik XIXa. pab. Lietuva įžengė į pramonės revoliucijos laikotarpį. Transportas. Viena iš ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 20
Antras pasaulinis karas
Antras pasaulinis karas. Ašis. Sąjungininkės. Prieškario laikotarpis. Karo pradžia. Karo veiksmai Europoje. Karo veiksmai Azijoje. Karas Lietuvoje. Holokaustas. Antrojo pasaulinio karo ginkluotė. Tankai. Lėktuvai. Antrojo pasaulinio karo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2015 01 19
Karalius Mindaugas skaidrės
Karalius mindaugas. Lietuvos didysis kunigaikštis. Pirmasis lietuvos karalius. Mindaugo įsitvirtinimas valdžioje. Įsitvirtinimo valdžioje būdai buvo labai įvairūs. Varžovų žudymas ar išvarymas. Taikingų ir silpnesnių kunigaikščių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 21
Lietuvos konstitucija skaidrės
Lietuvos respublikos Konstitucija. Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas. Lietuvos Respublikos Konstitucija reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Lietuvos Respublikos Konstitucija priimta ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 09 18
Nacistinė okupacija
Nacistinė okupacija. Darbo tikslas. Lietuvių aktyvistų frontas (LAF). 1941 m. birželio sukilimas. Vokiečių atėjimas į valdžią. Nacistų okupacinis režimas. Priešinimasis nacistams. Lietuvos Vietinė rinktinė. Ginčas dėl Vilniaus. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2014 05 20
1830-1831 m. sukilimas
1830-1831 m. sukilimas. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Vadai. 1863-1864 m. sukilimas. Sukilimui rengti susikūrė slapta organizacija, kurioje išryškėjo dvi srovės. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 21
Antika pristatymas
Antika (lot. antiquus – senovinis) – senovės istorijos laikotarpis, trukęs apytikriai nuo 1250 m. pr. m. e. iki Vakarų Romos imperijos žlugimo 476 m. Geografiškai apima Viduržemio jūros kraštus: senovės Graikiją, Romos imperiją. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 01 15
Pabėgėliai Lietuvoje
Skaidrės apie pabėgelius. Pabėgėliai Lietuvoje. Lietuva- laikina pabėgėlių stotelė. Šie pabėgeliai yra apgyvendinti.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 22
Rusų velykų skaidrės
Проект. Пасха в литве. Пасха. Пасху в литве отмечают по католическому календарю. Что это праздник? Как празднуем в литве. Традиционные ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 06 07
Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje
9( 2 atsiliepimai )
Skurdo ir socialinės atskirties problema. Socialinės atskirties samprata ir esmė. Socialinės atskirties elementai ir socialiai atskirtos grupės. Socialinės atskirties kriterijai. Socialinės atskirties struktūra lietuvoje. Socialinės ...
Istorijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 20
Vilniaus universiteto įkūrimas
Šio darbo tikslas – išnagrinėti vilniaus universiteto įkūrimo aplinkybes ir reikšmę lietuvos kultūrai. Nuo ko viskas prasidėjo? Katalikai nepasidave. Vilniaus universiteto įkūrimo reikšmė. Išvada. Literatūra. Lietuvoje nebuvo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 08 27
Afganistano karas skaidrės
Karo priežastys. Afganistano karo eiga. Pakistano, TSRS ir JAV susitarimas. Lietuvos ,,afganai. Lietuvos ,,afganų” padėtis. Visi tuo metu pulke tarnavę lietuviai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 03 29
Ar įmanoma užtikrinti taiką visame pasaulyje?
Ar įmanoma užtikrinti taiką visame pasaulyje?. Jungtinių Tautų veikla. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. Kitos svarbios organizacijos. Terorizmas. Teroristų grupuotės ir jų teroro aktai. Žydų ir arabų kovos. Jugoslavijos tragedija. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 22
Lietuvos prezidentai skaidrės
Lietuvos respublikos prezidentai. Istorija. Valstybės taryba įsteigė prezidento instituciją. Prezidentai skirstomi. Antanas smetona. Pirmasis ir ketvirtasis. Aleksandras stulginskis. Kazys grinius. Jonas staugaitis. Antanas merkys. Justas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 12 11
Mokslo ir technikos revoliucija skaidrės
Mokslo ir technikos revoliucija. XX amžiaus kultūrai būdinga. Pasaulio politinis žemėlapis, pagal raštingų žmonių procentą. XX a. išradimai. 1943 m. JAV fizikas Edvardas Teleris sukūrė termobranduolinę bombą. Kiti išradimai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 22
Ona Šimaitė skaidrės pristatymas
Ona Šimaitė. Įvadas. Šiose skaidrėse sužinosite, kas buvo ona šimatė, jos biografiją ir kitą įdomią informaciją apie ją. Kas buvo ona šimaitė? Vilniaus universiteto bibliotekininkė, pasinaudojusi savo tarnyba ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2013 03 28
Partizaninis karas Lietuvoje skaidrės
Partizaninis karas Lietuvoje. 1944. Partizaninio karo Lietuvoje etapai. Etapas. 1944 m. pab. -1946 m. pab. Etapas. 1946 m. pab. -1948 m. pab. Etapas. 1949 m. -1953 m. Partizano Priesaika. Partizanų skaičius Lietuvoje 1944-1953 metais. Žymiausi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 04
Reformacija skaidrės
Reformacija. Pamokos tikslas. REFORMACIJA- Vokietijoje prasidėjęs ir didesnėje Europos dalyje XVIa. Reformatų bažnyčia. Nepasitenkinimas Bažnyčios viešpatavimu daugelyje gyvenimo sričių. Reformacijos priežastys. Reformacijos pradininkai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 23
Senoves Graikijos mokslo pasiekimai
Senovės graikijos mokslo pasiekimai. Kas lėmė senovės graikų pasiekimus? Gyvenimas savarankiškame mieste. Noras įamžinti savo vardą. Didelis laisvųjų piliečių sluoksnis. Filosofija atsirado graikijoje. Vienas pirmųjų filosofų. Talis ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 04 17
Senovės romos kultūra
Senovės roma. Vadinama senovės civilizacija, išsivysčiusi iš mažos žemdirbių bendruomenės, įsikūrusios apeninų pusiasalyje x amžiuje pr. E. Išsidėsčiusi palei viduržemio jūrą, senovės roma tapo viena iš didžiausių senovės ...
Istorijos projektai, Projektas, 34 puslapiai
2016 06 19
Bakalauro darbo recenzija
Bakalauro darbo “ Rusai Kaune etnokonfesiniai ir socialiniai ryšiai bei nacionaliniai tapatumai 1843 1863. “ recenzija.
Istorijos recenzijos, Recenzija, 2 puslapiai
2015 03 26
Gyvenimas sovietų Lietuvoje
Gyvenimas sovietų lietuvoje (būstai ir transportas). Transportas. Šiuolaikinis transportas žymiai kitoks nei buvo tada. Būstai sovietų lietuvoje. Štai tokie buvo jų tvartai. Jų paskirtis. Šiais laikais
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 05 12
Islamo kultūros sritis
9,5( 2 atsiliepimai )
Islamo kultūros sritis. Aprėpia šiaurės afrikos ir pietvakarių azijos atogrąžų ir subtropikų dykumų klimato juostą. Kūrėsi pirmieji afrikos ir azijos miestai. Kalba. Semitų kalbų grupės kalba. Arabų kalba buvo daugiau literatūrinė ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 03 11
Kovo 11-oji
KOVO 11-toji. Lietuva – vėl laisva. Lietuvos okupacija ir sovietizacija. Sovietų valdžios pertvarkymai. Tautos pasipriešinimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Tautinio atgimimo žingsniai (1988-1989). Baltijos kelias. Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 23
Lietuvos krikštas skaidrės
Lietuvos krikštas. Paveikslo “Palaimintasis Vitas” fragmentas su karaliaus Mindaugo krikšto scena. Mindaugo karūnavimas. Jogaila, Kęstutis ir Vytautas Krėvos pilyje. Žemaičių krikštui, vyskupystės įsteigimui ir pirmosioms bažnyčioms ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 11 29
Liudvikas XIV skaidrės
Liudviko xiv laikų prancūzija. Liudvikas xiv, karalius saulė. Iš burbonų dinastijos. Suklestėjo absoliutizmas. Prancūzija tapo stipriausia europos valstybe. Troško absoliučios galios. Norėjo būti išskirtiniu. Liudvikas valdydamas daug ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 21
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!