Istorija (7)

6554 dokumentai
Knygnešiai skaidrės
Knygnešiai. Knygnešių keliai. Knygnešių veikla. Lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už savo egzistenciją. Sunkus ir nepaprastai pavojingas knygnešio darbas. Lietuviškos spaudos gabenimui svarbiausia kliūtis buvo. Inteligentai ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 29
Krėvos sutartis referatas
Įvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės ...
Istorijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 03 09
Kunigaikščiai skaidrės
8,5( 2 atsiliepimai )
Kunigaikščiai skaidrės. Lietuvos didieji kunigaikščiai nuo 1235m. Iki 1572m. Mindaugas. Treniota. Vaišelga. Švarnas. Traidenis. Daumantas. Butigeidis. Butvydas. Vytenis. Gediminas. Jaunutis. Algirdas. Jogaila. Kęstutis. Vytautas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 10 14
Renesansas Europoje ir Lietuvoje
Renesansas europoje ir lietuvoje. Uždavinys. Gebėti nustatyti renesanso atsiradimo ir plitimo priežastis Europoje ir Lietuvoje; analizuoti renesanso sukeltus pokyčius moksle, mene, kultūroje ir kasdieniniame visuomenės gyvenime; daryti ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 09
Riterių gyvenimas
Viduramžių riterių gyvenimas. Gyvenimas karo vardan. Įšventinimas į riterius. Riterių ginkluotė. Kasdienybė ir pramogos. Riterių kovų turnyrai. Kaip atsirado pilys. Riterių pilys. Pilių nuotraukos.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 22
Roma - pasaulio sostinė
Roma – pasaulio sostinė. Forumas. Koliziejus. Gatvių sistema. Vandentiekio, kanalizacijos sistemos. Triumfo arkos. Svarbiausios sąvokos. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 21
Šaltasis karas pristatymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Šaltasis karas. Šaltojo karo priežastys. Šaltojo karo pasireiškimo formos. Karinių blokų įkūrimas. Šaltojo karo konfliktai. Šaltojo karo padariniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 12 11
Sovietų Sąjunga N Chruščiovo ir L Brežnevo laikais
Sovietų Sąjunga. N. Chruščiovo ir. L. Brežnevo laikais. Tikslas. Sąvokos. N. Chruščiovo atėjimas į valdžią. Lavrentijus Berija. Atšilimas. XX komunistų partijos suvažiavimas. Chruščiovo planas. N. Chruščiovas ir kukurūzai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 07 05
Spausdinta knyga keičia pasaulį
Spausdinta knyga keičia pasaulį (8 kl. ). Šimtmečius knygų centrai buvo vienuolynai. Perversmas knygų leidyboje įvyko xv a. viduryje, kai buvo išrastas spausdinimo aparatas. Johanas Gutenbergas – vokiečių metalo dirbinių gamintojas ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 30
Steigiamasis seimas skaidrės
Steigiamasis Seimas (1920-1922). Vilniaus konfederacija 1917 m. Rugsėjo 18-23 d. Lietuvos taryba. Lietuvos steigiamasis seimas. Steigiamojo seimo frakcijos. Moterų grupė. Pirmasis posėdis. Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdis 1920 m. Įgaliojimų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 48 puslapiai
2016 06 22
Vakarų civilizacija
Kas yra Vakarų civilizacija? Kiek yra Vakarų civilizacijos parapijų? Ar Monrealis ir Torontas priklauso skirtingos civilizacijoms/subcivilizacijoms? Kalbant perkeltine prasme, ka galėtu simboliziuoti šie miestai?
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 01 21
Vasario 16-oji
Vasario 16-oji - Lietuvos nepriklausomybės aktas. Lietuvos kelias į nepriklausomybę. Pirmą kartą Lietuvos nepriklausomybės idėja iškelta 1902 m. 1917m. rugsėjo 18-22 d. Vilniuje surengta konferencija. 1917m. gruodžio 11d. Lietuvos Taryba ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 05 13
Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji
Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji. Dienos kurios pakeitė Lietuvos istoriją. Vasario 16 – oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Akto tekstas. Paskelbimas „Lietuvos aide“ ir vokiečių administracijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Vienuolynai viduramžiais
Įvadas. Vienuoliškojo gyvenimo pradžia. Vienuoliai. Vienuolių ordinai. Dominikonai. Pranciškonai. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 09 03
Gedimino laikų Lietuva
Skaidrės apie Gedimino laikų Lietuvą. Kunigaikštis Gediminas. Svarbios datos. Gedimino valdymo reikšmė. Gedimino užsienio politika.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 10 02
Istorijos konspektas egzaminui
Istorijos datos. Istorinės asmenybės. Krikščionybė. Katalikų bažnyčios skilimas. Kryžiaus žygiai. Katalikų bažnyčios įtaka. Feodalizmas. Miestų savivalda. Vienuolynai. Universitetai. Romanika (x-xiiaGotika (xii-xvia. Lietuvos ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 81 puslapis
2016 04 20
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis
Lietuvos kelias į nepriklausomybę -. pirmieji politiniai žingsniai. Lietuvos Sąjūdžio kūrimosi politinės prielaidos. Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įsisteigimas. Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įsisteigimas ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 01
Mikalojus Kopernikas skaidrės
Mikalojus Kopernikas skaidrės. Biografija. Išvaizda. Paminklas. Astroliabija. Astronomija. Koperniko veikla. Mažasis komentaras. „dangaus sferų sukimasis“ knyga.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 22
Nacistinė Vokietija
10( 2 atsiliepimai )
Nacistinė Vokietija. Įvade pateiksime bendrą. Planas. Planas Įvadas Demokratinės Vokietijos respublikos krizė (požymiai). 1918 m. nuvertus kaizerį Vilhelmą 2-ąjį Vokietijoje pasikeitė valdžia. Įvadas. Vokietija išgyveno ekonominę. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 29
Ponų valdžioje, LDK visuomenė, valstiečiai tampa baudžiauninkais
Ponų valdžioje. Tikslai. Kodėl po Vytauto mirties kilo vidaus karas? Svarbiausi ldk pareigūnai, bei jų pareigos. Sufleriukas. Dar valdant Kazimierui, sustiprėjo pavojingas LDK priešas – Maskva. Oršos mūšis. Žinok. Ldk visuomenė xiv – ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2016 07 01
Reformacija ir kontreformacija skaidrės
Reformacija ir kontreformacija XVI a. Reformacija. Reformacija davė pradžią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms. Reformacijos pradžia sietina su Vitenbergo universiteto profesoriumi, vienuoliu Martynu Liuteriu. Reformacijos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 11 22
Renesansas Lietuvoje ir pasaulyje
Renesansas. Europoje ir Lietuvoje. Tikslas. Renesansas xiv – xvi a. Renesanso laikotarpiai. Renesanso susiformavimo prielaidos. Renesanso bruožai. Architektūra. Europoje. Lietuvoje. Dailė. Europoje. Lietuvoje. Literatūra. Frančeskas Petrarka. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 29
Sausio 13 scenarijus
Mokymosi sritis. MINĖJIMO EIGA Trumpas pasakojimas apie Sausio 13 - osios įvykius. Power point pristatymas vaizdai apie sausio 13 - osios įvykius . Priedas Mokiniai iš paveikslėlių gamina vėliavą. Priedas Laisvės balandžiai. Lietuvoje ...
Istorijos scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2016 01 29
Sunki valstiečio dalia ir kasdienybė viduramžiais, 8 kl
Kl. sunki valstiečio dalia ir kasdienybė viduramžiais. Sąvokos. Baudžiauninkai – netekę žemės, nuo feodalo priklausomi valstiečiai. Duoklė – dalis baudžiauninko pajamų (grūdais. Lažas – privalomas baudžiauninko darbas dvare. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 02
Tolerancijos dvasia nekrikščionys LDK
10( 2 atsiliepimai )
Tolerancijos dvasia: nekrikščionys ldk. Daugiatautė valsybė. Judaizmo išpažinėjai žydai. Tauta iš krymo – karaimai. Totoriai. Apibendrinimas. Šaltiniai. Šalyje prieglobstį rado nekrikščionys: žydai, karaimai, totoriai. Aleksandras ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 21
Fašizmas skaidrės
Fašistinio judėjimo atsiradimas ir fašistų idėjos. Italijos vėliava. Italijos fašistų veikla. Jauna italijos fašistė rodo pagarbą valstybės vėliavai. Benitas musolinis. Diktatūra. Fašistų socialinė politika.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2012 05 01
Globalizacija ir jos pasekmės
Globalizacija – kas tai?. Globalizacijos formos. Ekonominė globalizacija. Kultūrinė globalizacija. Politinė globalizacija. Technologinė globalizacija. Išvados.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 10 01
Gyvenimas tarpukariu mokslas, menas ir žmogus
Gyvenimas tarpukariu mokslas , menas, žmogus. Totalitarinis menas. Kinas. “Valios triumfas”. Šarvuotis Potiomkinas .  „Spalis Dešimt dienų, sukrėtusių pasaulį“. Peliukas Mikis. Sportas. 1936m. Olimpinė pakyla. Džesis Ovensas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 27
Istorijos kontrolinis 11 klasei
1377 m. Gegužės mėn. , LDK valdovo sostą perėmė vyriausias Algirdo ir Julijonos sūnus Jogaila. 1377 m. Žiemą, Andrius pasitraukė į Pskovą, iš jo į Maskvą. 1380 m. Gegužę, Dovydiškėse Jogaila slapta nuo Kęstučio pasirašė ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2010 03 03
Kolonijinės sistemos suirimas
Kolonijinės sistemos suirimas. Kas tai ir kada tai vyko?. Priežastys. Padariniai. Indijos dekolonizacija.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 10 29
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema