Istorija (8)

6574 dokumentai
Kolonijinės sistemos suirimas
Kolonijinės sistemos suirimas. Kas tai ir kada tai vyko?. Priežastys. Padariniai. Indijos dekolonizacija.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 10 29
Kunigaikštis Gediminas skaidrės
Gediminas. (~1275-1341). Kunigaikštis Gediminas. Kas buvo Gediminas? Pirmasis Lietuvos didysis kunigaikštis iš Gediminaičių dinastijos. Trumpa biografija. Gimė apie 1275 metus valdžią paveldėjo iš brolio Vytenio. Diplomatija ir bandymai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 20
LDK Lietuva skaidrės
Ldk Algirdo ir Kęstučio laikais. Kovos dėl valdžios po gedimino mirties. Valdžios pasiskirstymas. Algirdas ir kęstutis valstybę valdė kartu. Algirdas – didysis lietuvos kunigaikštis. Įžymus karo vadas. Algirdo valdymas. Kęstutis – ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 01 21
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas istorijos skaidrės
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. Nepriklausomybės ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 19
Napoleono karai 1805-1815 m
Napoleono karai 1805-1815m. Darbo tikslas. Napoleonas Bonapartas. Napoleono Bonaparto vainikavimas Prancūzijos imperatoriumi. Austerlico mūšis. Trafalgaro mūšis. Tilžės taika. Borodino mūšis. Leipcigo (Tautų) mūšis. Vaterlo mūšis. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 27
Pirmasis pasaulinis karas skaidrės pristatymas
Pirmasis pasaulinis karas. (arba didysis karas, didžkaris). Karas prasidėjo tarp vidurio europos imperijų. Trilypė sąjunga. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui trilypė sąjunga suiro. Antantės sąjunga. Sąjungos įsipareigojimai buvo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 04 29
Reformacija
Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Skaidrės apie Hitlerį
Apie hitlerį. Gimė austrijoj,netoli vokietijos. Vokietijos fiureris ir reicho kancleris. Vaikystė. Metė realinę mokyklą. Vertėsi pardavinėdamas paveikslus, reklamas, atsitiktiniu uždarbiu. Svajojo tapti menininku. Politinė veikla. Įstojo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2013 01 19
Viduramžių kultūra
Viduramžių kultūra. Viduramžių procesai (pokyčiai). Krikščionybės pergalės europojepriežastys. Krikščioniškoji pasaulėžiūra: kultūros ir gamtos santykis. Žmogus. Būties, erdvės ir laiko samprata. Gamta. Dievo suvokimas. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 11 08
Vienos kongresas skaidrės
Vienos kongresas. Trumpai apie vienos kongresą. Kongrese dalyvavo visos europos valstybės. Lemiamas vaidmuo priklausė. Vienos kongreso tikslas. “šokantis kongresas”. Vienos kongresas buvo pramintas. Didžiųjų valstybių nesutarimai. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 04 02
Aleksandras Stulginskis skaidrės
Aleksandras stulginskis. Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas pirmininkas. Baigė kunigų seminariją Kaune. Aleksandro Stulginskio šeima. ...
Istorijos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2012 10 18
Ant Europos nusileidžia geležinė uždanga
Ant Europos nusileidžia „Geležinė uždanga“. Darbo tikslas. Šaltasis karas. Jav ir ssrs konfliktas. Komunizmo plitimas. Šaltojo karo pradžia. Trumeno doktrina. Maršalo planas. Berlyno blokada. Vfr. Vdr. Nato. Varšuvos paktas (VSO). ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 05 19
Antanas Smetona referatas
Referatas apie Antaną Smetoną. Lietuvos tarpukario prezidentas Antanas Smetona. Jaunystė. Leidybinė veikla. Politika. Atėjimas į valdžią perversmo ir apgaulės būdu. Autoritarinio rėžimo stiprinimas. Valdymas ir esminės klaidos. Mirtis.
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 02 06
Černobylis ir Černobylio avarija skaidrės
Černobylis. Černobylio avarija. Sustabdyti taršos sklaidą. Pasekmės. Po katastrofos. Lietuva jau kitą dieną po černobylio avarijos. Mokslininkai teigia. Po katastrofos mirė. Pradėjo mažėti gimstamumas. Černobylis šiandien. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 21
Feodalizmas Europoje
Feodalizmas ir luominė visuomenė. Feodalizmo susiformavimas. Vasaliniai santykiai. Sąvokos. Žemės valdų tipai. Feodalinė visuomenė. Valstiečių įbaudžiavinimas. Feodalinis susiskaldymas. Priežastys. Viduramžių valstybių raidos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 11 11
Graikijos olimpinės žaidynės
Senovės Graikijos Olimpinės Žaidynės. Pirmasis Olimpinių žaidynių laimėtojas. Nuo ko viskas prasidėjo. Olimpinis himnas. Olimpininių žaidynių rungtys. Laimėtojo šlovė. Dalyviai ir žiūrovai. Idomūs faktai. Ačiū už dėmesi.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 13
Kasdieninis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje
Kasdieninis gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje. Kintantis gyvenimas kaime. Šeima ir papročiai. Stiprūs bendruomenės ryšiai. Apranga ir mados. Gavę žemės paskolą ūkininkai stiprino savo ūkius, statėsi modernesnių trobų;. Tarpukario ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 02 25
Liberalizmas skaidrės
Liberalizmas. Pagrindiniai liberalizmo bruožai. Liberalizmo doktrinoje išskiriamos dvi idėjos. „Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas“. Tuo tarpu Lietuvoje. Populiariausios liberalinės politinės partijos Lietuvoje.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 20
Lietuvos kariuomenė skaidrės
Šiandienos lietuvos kariuomenė. Lietuvos kariuomenė istorijoje. Xii a. Pabaigoje. Saulės mūšyje. Durbės mūšyje. Žalgirio mūšis. Pabaisko mūšis. Salaspilio mūšis. Karai su švedais ir rusais. Lietuvos nepriklausomybės aktas. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 98 puslapiai
2012 12 12
Lietuvos nepriklausomybės aktas ir akto signatarai
1918 metų Vasario 16-oji. 1917 m. Dr. Lietuvos nepriklausomybės Aktas 1918 m. Vasario 16-oji. Memorialinio kambario , kuriame buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, fragmetas (Vilnius, Pilies g. “Lietuvos aidas” Nr. 27, Vilnius, ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2013 12 22
Modernizmas skaidrės apie modernizmą
Modernizmas. Kas yra modernizmas?. Bruožai. Modernizmo menininkai. Modernizmas Lietuvoje. Modernizmo šakos. Modernizmo reikšmė.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 10 03
Napaleonas testas
Napaleono epocha testas. Vienos kongresas. Išdieskite įvykius chronologiškai. Amnestija. Išdieskite įvykius chronologiškai. Rekvizicija. Blokada. Asmuo, pasisavinęs svetimą turtą ir teises, valdžią. Išdieskite įvykius chronologiškai. ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2012 07 01
Napoleono epocha skaidrės
Napoleono epocha 1796-1815 m. Napoleono asmenybė (1769-1821 m.). Napoleono veikla. Prancūzija prieš Napoleoną. Napoleono vidaus politika. Napoleono karai 1799-1815 m. (kitaip “Napoleono epocha”). Karų padariniai. CIVILINIS KODEKSAS (1804 ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 03 20
Šaltasis karas skaidrės (2)
Šaltasis karas. Karo padariniai. Teritoriniai pokyčiai. Vokietija padalinta į dvi dalis. Berlynas padalintas į du sektorius. Politiniai pokyčiai. Pokyčiai Europoje po Pasaulinių karų. Šaltasis karas - politinės, karinės, ideologinės, ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 64 puslapiai
2014 04 09
Socialinė parama ir labdaringa veikla viduramžiais
Įvadas. Socialinės paramos atsiradimas. Religinės labdaros pradžia. Socialinė pagalba Rytuose viduramžių laikotarpiu. Socialinės paramos sistemos pertvarka. Senovės Graikų filantropija. Socialinė pagalba vakaruose viduramžiuose. Nuo ...
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 02
Sovietų sajunga projektas
Sovietų sąjunga-milžinas molinėmis kojomis. Tragiškas pokaris. Sovietų sąjunga tapo viena iš didžiausią karinę galią turinčių valstybių. Atšilimas. Naujoji ssrs valdžia su chruščiovu. Mirus stalinui. Ėmėsi pertvarkyti šalies ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 07
Tarpukario Lietuvos kultūra: menas muzika literatūra dailė
Tarpukario Lietuvos kultūra. Tarpukario Lietuva. Menas. Svarbiausi įvykiai. Muzika. Muzikos mokyklos. Koncertinis gyvenimas. Muzika Vilniuje. Tarpukario Lietuvos žymiausi kompozitoriai. Literatūra. Žymiausi tarpukario rašytojai. Žymiausi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 03 30
Vasario 16
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Memorialinio kambario , kuriame buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas, fragmetas. Lietuvos nepriklausomybės signatarai. Paskelbimas „Lietuvos aide“. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2014 02 16
Vilniaus universitetas – Lietuvos kultūros centras
Vilniaus universitetas – Lietuvos kultūros centras. Švietimo reforma. 1803 m. Rusijos caras Aleksandras I visoje Rusijoje pradėjo švietimo reformą. Imperatoriškasis universitetas. Imperatoriškasis Vilniaus universitetas buvo XIX a. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 27
Adolfas Ramanauskas - Vanagas skaidrės (2)
Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Adolfas Ramanauskas-Vanagas gimė1918 m. Biografija. 1921 m. Ramanauskų šeima grįžo į Lietuvą. Prasidėjus antrajai sovietų. 1949 m vasario. 1951 m. iš tuo metu susirgusio Lietuvos vyriausiojo partizanų vado ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 12 01
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema