Istorijos referatai

702 dokumentai
Lietuvos geležinkeliai
Pasaulinė geležinkelių istorija. Pasaulinės geležinkelių istorijos svarbiausi faktai ir datos. Geležinkeliai dabar. Greičiausios geležinkelio linijos. Lietuvos geležinkelių istorija. Geležinkelis. Geležinkelio stotis. Lokomotyvų ūkis. ...
Istorijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 03 19
Senovės graikijos olimpinės žaidynės
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Olimpinių žaidynių istorija. Sporto šakos, sudariusios senovės olimpinių žaidynių programa. Kaip buvo apdovanojami ir pagerbiami olimpinių žaidynių nugalėtojai? Olimpiniai simboliai. Olimpinių žaidynių priesaika. Išvados. ...
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Antrasis pasaulinis karas referatas
Antrasis pasaulinis karas. Tikslas. Įvadas. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Karo pradžia lenkijoje. Karo eiga. Sovietų sąjunga, jav ir japonija stoja į karą. Ssrs užsienio politika antrojo pasaulinio karo pradžioje. Sovietų sąjunga ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 09 08
Vasario 16-oji referatas
9( 2 atsiliepimai )
Vasario 16-oji. Kiekvienais metais mes švenčiame naujosios Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. Šventę – vasario 16-ąją, šventę lietuvių tautos, sukūrusios šiame Europos regione, prie Baltijos jūros, Lietuvos valstybę ir čia ...
Istorijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 11 15
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas referatas
Lietuva prieš nepriklausomybės paskelbimą. Užsienio šalių lietuvių parama. Lietuvos tarybos veikla. Kovo 11 dienos Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės aktas. Pirmoji nepriklausomos Lietuvos ...
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 04
Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje
Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso miestas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – reformacijos ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2010 03 03
Karaliaus Mindaugo valdymas
Viskas nuo pirmojo Mindaugo vardo paminėjimo iki Lietuvos valstybės suvienijimo ir Mindaugo mirties. Darbe aprašomi santykiai su kaimyninėmis valstybėmis, Mindaugo kelias į valdžią. Įvadas. Mindaugo laikų Lietuva: valdovas, krikštas, ...
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 09
Didžioji Prancūzijos revoliucija
10( 2 atsiliepimai )
Įžanga. Didžioji prancūzų revoliucija. Revoliucijos priežastys. Trečiasis luomas sukyla. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Konstitucinė monarcija. Respublikos paskelbimas. Jokobinų diktatūra. Teroras. Termidoro perversmas. ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 10 22
Krėvos sutartis referatas
Įvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės ...
Istorijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 03 09
Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje
9( 2 atsiliepimai )
Skurdo ir socialinės atskirties problema. Socialinės atskirties samprata ir esmė. Socialinės atskirties elementai ir socialiai atskirtos grupės. Socialinės atskirties kriterijai. Socialinės atskirties struktūra lietuvoje. Socialinės ...
Istorijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 20
Vienuolynai viduramžiais
Įvadas. Vienuoliškojo gyvenimo pradžia. Vienuoliai. Vienuolių ordinai. Dominikonai. Pranciškonai. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 09 03
Antanas Smetona referatas
Referatas apie Antaną Smetoną. Lietuvos tarpukario prezidentas Antanas Smetona. Jaunystė. Leidybinė veikla. Politika. Atėjimas į valdžią perversmo ir apgaulės būdu. Autoritarinio rėžimo stiprinimas. Valdymas ir esminės klaidos. Mirtis.
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 02 06
Senovinės šukuosenos
Įvadas. Senovės egiptiečių šukuosenos. Moterų ir vyrų perukų įvairovė ir jų reikšmė. Senovės graikų ir romėnų šukuosenos. Grožio samprata. Šukuosenų atsiradimo prielaidos. Šukuosenų skirtumai ir panašumai. Viduramžių ...
Istorijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 09 23
Reformacija
Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Garlaiviai
Šiame referate aš jums papasakosiu apie garlaivius, jų atsiradimo istoriją, žymiausius garlaivius apibūdinsiu patį garo variklį. Šio išradimo autorių galima laikyti pati Džeimsą Vatą.
Istorijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 03 21
Pirmasis pasaulinis karas referatas
Karo pradžia. Karo eiga. Karas lietuvoja. Karo tikslaijuru karas. Oro karas. Karo padariniai. Karo pabaiga. Literatura.
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 07 01
Socialinė parama ir labdaringa veikla viduramžiais
Įvadas. Socialinės paramos atsiradimas. Religinės labdaros pradžia. Socialinė pagalba Rytuose viduramžių laikotarpiu. Socialinės paramos sistemos pertvarka. Senovės Graikų filantropija. Socialinė pagalba vakaruose viduramžiuose. Nuo ...
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 02
Bill Gates referatas
Įvadas. Bilo Geitso biografija. Lyderio gimimas. Amžiaus sandoris. Pasaulinė sėkmė. Bilo Geitso pamokamieji posakiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 03 16
Pramonės perversmas ir jo plėtra Europoje
Įvadas. Pramonės perversmas ir jo prielaidos. Didžioji Britanija – pagrindinių pokyčių pradininkė. Pramonės perversmo plėtra Europoje. Antrasis pramonės perversmo etapas – išradimų gausybė. Pramonės perversmo pasekmės. Išvados. ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 07 04
Lietuvos krikštas referatas
Įvadas. Lietuvos krikštas karaliaus mindaugo laikais. Krėvos sutartis ir lietuvos krikštas. Krėvos sutartis ir jos įgyvendinimo pradžia. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 05 28
Senovės Egipto architektūra
Įvadas. Senovės egipto laikotarpiai. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Vėlyvasis ir helenistinis senovės egipto laikotarpis. Senovės egipto architektūra. Konstrukcijų sistema ir pagrindiniai pastatų tipai bei ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 06 22
Europos Sajungos istorija
1950 m. gegužės 9 d. buvo žengti pirmieji žingsniai kuriant tai, ką šiandien mes vadiname Europos Sąjunga. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schuman paskelbė pasauliui deklaraciją, kviečiančią Prancūziją, Vokietiją bei ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 03 19
Šaltasis karas referatas
Šaltasis karas. A). Šaltojo karo priežastys. B). Šaltojo karo padariniai. Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga, Šaltojo karo metais. Šaltojo karo "šaltumas" - konfliktai idėjiniame lygmenyje ar visgi ir realiuose karo laukuose? Ar ...
Istorijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 02 10
Mikalojus Radvila Juodasis
Mikalojus VI Radvila Juodasis. Jo pastangos buvo sėkmingos. Barbora buvo pripažinta karaliene ir karūnuota. Nors rūpindamasis Barboros reikalais Mikalojus juodasis vadovavosi asmeniniais bei giminės interesais, jo veiksmai atitiko ...
Istorijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 03 03
Partizanai Lietuvoje
Ivadas. Partizaninis judejimas lietuvoje - garbe ar klaida? Priezastys, lėmusios nutarimą partizanauti. Partizanų pasipriešinimo tarpsniai. Partizanų žygiai ir kovos. Pirmasis periodas. Antrasis periodas. Trečiasis periodas. Partizanų ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 07 02
Senieji lietuvių papročiai laidotuvių apeigose
Įvadas. Mirtis ir laidotuvės. Senieji lietuvių laidojimo papročiai. Mirusiųjų deginimas priešistorinėje lietuvoje. Dingusio žmogaus laidojimas. Pakaruoklio laidotuvės. Vėlės ir vėlinės. Paminklai. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 05 14
Viduramžiai referatas
Viduramžiai Viduramžiai lot. medius aevus –. Viduramžių sąvokos raida ir problematika. Sąvokos raida. Viduramžių chronologinės ribos ir skirstymas Chronologinės ribos. Ankstyvieji viduramžiai. Brandieji Viduramžiai Klestėjimo laikas. ...
Istorijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 03
12 lentelių istatymai
Dvylikos lentelių įstatymai. Skolinė teisė. Straipsniai, skirti vergams. Įstatymai, ginantys nuosavybę.
Istorijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2013 02 09
Jonas Žemaitis Vytautas referatas
Jonas Žemaitis Vytautas. Įvadas. Dėstomoji dalis. Jonas Žemaitis Vytautas. Biografija. Žemaičio kaip žmogaus asmenybė. Didžiausi generolo laimėjimai. Atsiminimai apie ketvirtąjį lietuvos prezidentą. Literatūra. Išvados.
Istorijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 03 01
Lietuva ir Italija referatas
Truputis istorijos apie lietuvą – italiją. Lietuva ir italija - dvi geografiškai tolimos europos valstybės. Kaip vilnius susijęs su italija. Dabartinė italija. Ryšiai su lietuva.
Istorijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 03 28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo