Istorijos egzamino santrauka


Istorijos matmenys. Civilizacijų tipai. Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. pab. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais.


INRI – Jėzus Nazarietis, žydų karalius.

Dievas – visos gyvybės tėvas, skleidžiantis savo meilę visiems be išimties.

Bažnyčios hierarchiją apibrėžė 3 apaštalų įvesti dvasininkijos laipsniai: diakonai, presbiteriai, vyskupai;

313 m. imperatorius Konstantinas suteikė Romos imperijos gyventojams tikėjimo laisvę (t.y. krikščionybė tapo oficialiai pripažinta religija);

imperatorius Teodozijus I uždraudė arijonų krikščionių sektas (tai Arijaus pasekėjai, kurie mokė, kad Kristus yra mažiau negu Dievas), visas bažnyčias perdavė trinitoriams, uždraudė pagoniškus kultus ir pagoniškas tradicijas (net Olimpines žaidynes).

germanų gentys – gotai ir vandalai IV a.

frankai 496 m. (Karolinių laikais įkuriama popiežiaus sritis);

skandinavai IX – XII a. ir Romos

išplitimą lėmė jos unikalumas, dvasinė galia, sugebėjimas prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių, universalumas;

Be pajamų iš savo žemių, Bažnyčia turėjo teisę imti tam tikrą mokestį, vadinamą dešimtine;

Krikščionių bažnyčios skilimas: 1054 m. suskilo į Rytų (stačiatikių) ir Vakarų (katalikų). Skilimo priežastys:

Romos ir Konstantinopolio interesai ypač susikirto platinant krikščionybę Rytų ir Vidurio Europoje;

Darėsi vis labiau priklausoma nuo pasaulietinės valdžios;

Stiprėjo Bažnyčios ir popiežiaus galia bei autoritetas;

Nustatyta, kad popiežių renka nuo pasaulietinės valdžios nepriklausoma kardinolų kolegija;

Katalikiškoji Bažnyčia tapo nepriklausoma nuo pasaulietinės valdžios;

Katalikiškoji Bažnyčia tapo centralizuota, ekonomiškai ir politiškai stipri institucija;

Anatema – atskyrimas nuo bažnyčios (Henrikas IV XI a.)

Konkordatas – sutartis tarp popiežiaus ir jam pavaldžių sričių;

Simfonija – pareigų pirkimas ir pardavimas (bažnytinių);

Regula – krikščionių vienuolių ordino taisyklės;

Teokratinė teorija – aukščiausia valdžia – bažnytinė;

Hierarchija – pareigų seka nuo žemiausių iki aukščiausių;

Bazilika – aukščiausio rango katalikų bažnyčia katedra);

Erezija – religinės srovės prieštaraujančios oficialiai bažnyčiai;

Avinjono nelaisvė – laikotarpis XIV a. kai popiežius rezidavo Avinjone;

1202 m. Livonijos ordino įkūrimas (gyvavo iki 1561 m.);

1230 m. Kryžiuočių (teutonų) ordino įkūrimas (1525 m.);

1215 m. – Laterno bažnyčios susirinkimas patvirtino Inkvizicijos teismą;

Kryžiaus žygiai – tai Vakarų Europos riterių žygiai į Artimuosius Rytus. Pretekstas – ginti krikščionių šventas vietas. 1095 m. popiežius Urbonas II Klermone (Š. Prancūzijoje) paskelbė Kryžiaus žygių pradžią.

II etapas 1147 – 1149 m.: dalyvavo daugiausia italų riteriai. Nepavyko susigrąžinti prarastos Edesos (užėmė turkai seldžiūkai);

III etapas 1189 – 1192 m.: dalyvavo vokiečių riteriai. Nepavyko atgaut prarastos Jeruzalės;

V etapas XIII a. pr.: žygis baigėsi nesėkme;

VI etapas 1228 – 1229 m.: žygis į Tripolį nepavyko;

VIII etapas 1270 m.: žygis baigėsi nesėkme prie Tuniso; šio žygio metu mirė Prancūzijos karalius Liudvikas Šventasis.

Socialiniai: prasidėjo baudžiavos irimas Europoje, feodalai dėl darbo jėgos trūkumo darė nuolaidas valstiečiams, dar labiau sustiprėjo ir praturtėjo stambieji feodalai;

395 m. Romos imperija suskilo į 2 dalis: Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos Imperiją. Rytų Romos imperija kitaip dar vadinama Bizantija.

Imperijos sostinė – Konstantinopolis, vadinamas “pasaulio miestu” ir “antrąja Roma”.

Imperiją valdė imperatorius, jam pavaldus buvo ir Stačiatikių bažnyčios galva – patriarchas;

I tūkst. pab. karinė imperijos galia pradėjo silpti;

Imperatorius Justinianas VI a. mėgino atkurti Romos imperiją, bet nesėkmingai;

Kariavo su persais, arabais, slavais, normanais, turkais Osmanais;

1453 m. Bizantijos žlugimas – nukariavo turkai;

Katedra – pagrindinė bažnyčia, pagrindinė tvirtovė;

Du pirmieji fakultetai – teologijos ir filosofijos;

Techninė pažanga (pradėtas naudoti vandentiekis, atrandamas kompasas, statomos karavelės, Gutenbergas sukuria spausdinimo mašiną, nupiešiamas pirmasis jūrų žemėlapis);

XV – XVI a. technikos išradimai ir atradimai, vis didėjantis darbo pasidalijimas padėjo atsirasti stambiosioms to meto įmonėms – manufaktūroms. Atsirado naujos klasės – buržuazija ir samdomieji darbininkai;

  • Istorija Konspektas
  • Microsoft Word 109 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 81 puslapis (19273 žodžiai)
  • Vardas
  • Istorijos egzamino santrauka
    10 - 8 balsai (-ų)
Istorijos egzamino santrauka. (2016 m. Balandžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/istorijos-egzamino-santrauka.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:20
×