Istorijos konspektas VBE (pagal programą)


Lietuvos savarankiškumo klausimas santykiuose su lenkija dinastinės unijos (1386–. Vakarų europos luominės visuomenės modelis. luominės privilegijos.

Istorijos konspektas. Europa ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visuomenės formavimasis iki xv. Pab. Krikščionių padėties romos imperijoje kaita. Imperatorius Dioklecianas 284 Imperatorius Konstantinas 306 Imperatorius Teodosijus 379 Fankų krikštas. Krikščionybės skilimas XI. Į Vakarų ir Rytų bažnyčias Didžioji bažnyčios schizma Priežastys. Katalikų bažnyčios įtaka Europos politiniam ir socialiniam gyvenimui. Tik popiežiui suteikta teisė karūnuoti valdovus , skirti vyskupus. Pagrindiniai bažnyčios bruožai. Kryžiaus žygiai. Kryžiaus žygių tikslai tikslai. Asis Asis Asis Asis Asis xiii. Asis Asis Žygių padariniai Ekonominiai Socialiniai. Feodalizmo pagrindiniai bruožai viešpatavimo ir pavaldumo santykiai , hierarchija , ekonominė sistema Feodalas. Feodaliniai laiptai. Feodalizmo pagrindiniai bruožai. Feodalinių santykių piramidė. Senjoras siuzerenas. Žemės valdų tipai. Prekariumas prašymas. Komendacija pavedimas. Vakarų Europos luominės visuomenės modelis. Luominės privilegijos bajorija , dvasininkija ir neprivilegijuoti sluoksniai trečiasis luomas. Miestų savivalda Magdeburgo teisė. Ši teisė. Vienuolynų vaidmuo visuomenės kultūriniame gyvenime. Viduramžių universitetų atsiradimas , studijų juose organizavimas. Romaninės ir gotikinės architektūros Vakarų Europoje bruožai , šių stilių skirtumai ir juos lėmusios priežastys Romanika. Kalavijuočių ordinas. Vokiečių atsikraustymo priežastys. Mindaugo vaidmuo kuriant Lietuvos valstybę. Mindaugo krikšto ir karūnacijos priežastys ir reikšmė. Lietuvos krikšto problema XIV. Krikšto problema. Sutarties pasirašymo tikslai. Saulės mūšis. Durbės mūšis. Algirdas Kęstutis Jogaila. Krėvos sutarties reikšmė Krikšto poveikis visuomenės raidai. Privilegija Vilniaus vyskupui. Privilegija apsikrikštijusiems bajorams. Vilniaus miestui suteiktos Magdeburgo teisės. Lietuvos savarankiškumo klausimas santykiuose su Lenkija dinastinės unijos 1386 – laikais. Astravo sutartis. Bajorų luomo vaidmens stiprėjimas Kazimiero ir Aleksandro privilegijos.


Datos:XI – XIII a. – Kryžiaus žygiai1251 m. – Mindaugo krikštas1236 m. – Saulės mūšis1253 m.- Mindaugo karūnavimas1260 m. – Durbės mūšis 1385 m. – Krėvos sutartis1410 m. – Žalgirio mūšis1386 – 1569 m. – Dinastinės unijos laikai1387 m. – Žemaičių krikštas1447 m. – Kazimiero privilegija 1492 m. – Aleksandro privilegija1547 m. – M. Mažvydo „Katekizmas“1569 m. – Liublino unija1579 m. – VU įkūrimas1815 m. – Vienos kongresas1861 m. – baudžiavos panaikinimas 1864 –1904 m. – spaudos draudimo laikotarpis Lietuvoje1883 m. – pradedama leisti „Aušra“1889 m. – pradedamas leisti „Varpas“1905 m. – Didysis Vilniaus Seimas1915-1918 m. – Vokiečių okupacinis režimas1917 m. – Lietuvos taryba1917 12 11 – paskelbiama Lietuvos nepriklausomybė1918 02 16 – pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas1919 m. – Versalio taikos sutartis1923 m. – Klaipėdos krašto prisijungimas1926 m. – Gruodžio perversmas Lietuvoje1929 m. – Didžioji ekonominė krizė1933 m. – Nacionalsocialistų atėjimas į valdžią1939 08 23 – Ribentropo-Molotovo paktas1939 09 28 – SSRS – Vokietijos sienų ir draugystės sutartis1940 06 14 – SSRS ultimatumas Lietuvai1941 birželis – pirmieji masiniai trėmimai1944 m. – reokupacija1945-1953 m. – masinis gyventojų trėmimas1949 m. vasario 16 d. – LLKS deklaracija1949 m. – NATO įkūrimas1956 m. – sukilimas Vengrijoje1957 m. – Europos Ekonominės Bendrijos įkūrimas1961 m. – Berlyno sienos pastatymas1962 m. – Karibų krizė1968 m. – sukilimas Čekoslovakijoje1975 m. – Helsinkio baigiamasis aktas1988m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimas1989 m. – Berlyno sienos griūtis1989 08 23 – Baltijos kelias

Padalijimai:1772 m.- I ATR padalijimas1793 m. – II ATR padalijimas1795 m. – III ATR padalijimasSukilimai: 1794 m. – T. Kosciuškos sukilimas1830 – 1831 m. – sukilimas Lietuvoje1863 – 1864 m. – sukilimas Lietuvoje1941 birželis - sukilimasKarai:1914 -1918 m. – I pasaulinis karas1939 09 01 –1945 09 02 – Antrasis pasaulinis karas Konstitucijos:1922 m.- Pirmoji Lietuvos Konstitucija1926 m. – Antroji Lietuvos Konstitucija1938 m.- Trečioji Lietuvos Konstitucija

1. 1 Krikščionių padėties Romos imperijoje kaita (Krikščionybė atsirado Romos imperijoje I a.)

1095 m. popiežius Urbonas II paskelbė kryžiaus žygių pradžią.Iš viso buvo 8 žygiai.Kryžiaus žygių tikslai tikslai:

*XII a. pab. Romaninį stilių ėmė keisti naujas – gotikos stilius.Būdinga:*grakštūs, aukšti pastatai, daro lengvumo įspūdį, puošnūs;*smailios arkos, platūs ir dideli vitražiniai langai.

*Norėjo apkrikštyti Pagonis: iš pradžių taikiomis misijomis, vėliau ginklu pradėjo apkrikštijimo akcijas. Ideologinis tikslas*siekiama isplesti itaka (katalikybes ribas)*praturtėti

Mindaugo vaidmuo kuriant Lietuvos valstybę:*baigė vienyti lietuvių žemes;*1251 m. priėmė krikštą, todėl kalavijuočiai ir kryžiuočiai nebeturėjo priežasties puldinėti Lietuvą;*1253 m. buvo vainikuotas karaliumi; Lietuva tapo krikščioniška karalyste.*sukūrė valstybines institucijas;*atrėmė kryžiuočių puolimus ir prapletė teritoriją;*sujungtosios lietuvių gentys išvengė išnykimo.

Krikštu norėjo išvengti vidaus karo, panaikinti Livonijos ordino puolimų pretekstą.

Jo valdoma Lietuva tapo galingiausia Rytų Europoje. Jo politika:1. Vedė kovas su kryžiuočiais ir su Maskvos kunigaikštyste;2. Siuntė laiškus popiežiui ir Hanzos miestams apie norą krikštytis ir Ordino agresyvumą. Kvietė į Lietuvą riterius, žemdirbius, pirklius, amatininkus.3. 1324 m. sudarė laikinas paliaubas su Ordinu.

1. Lietuva ir kitos vakarinės LDK sritys puolamos kryžiuočių;2. Su Maskva varžosi dėl Dnepro aukštupio.3. Haličo-Voluinės žemė – LDK, Lenkijos ir Vengrijos interesų zona

  • Istorija Konspektai
  • 2015 m.
  • Marija
  • 34 puslapiai (13577 žodžiai)
  • Istorijos konspektai
  • Microsoft Word 123 KB
  • Istorijos konspektas VBE (pagal programą)
    10 - 10 balsai (-ų)
Istorijos konspektas VBE (pagal programą). (2015 m. Sausio 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/istorijos-konspektas-vbe-pagal-programa.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:45