Įvaizdžio formavimas


Viešojo administravimo kursinis darbas. Kolegijos įvaizdžio formavimo veiksniai studentų požiūriu. Samprata. Įvadas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Kvalifikacijos tobulinimo būtinumas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Mokymo metodų charakteristikos. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės „x“ organizacijoje. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados. Lietratūra ir šaltiniai. Priedai.


Kursiniame darbe nagrinėjamas personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinmo galimybės „X“ organizacijoje. Darbo tikslas susipažinti kokios yra kvalifikacijos tobulinimo galimybės. Darbo objektas – personalo mokymas ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės „X“ oragnizacijoje. Buvo naudojama mokslinė literatūra, tyrimas. Tyrime dalyvavo 30 darbuotojų. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugelis darduotojų yra suinteresuoti mokytis ir tobulinti kvalifikaciją. Tai juos skatina konkurencija tarp darbuotojų ir darbdavių poreikiai.

Įvaizdžio formavimas. (2013 m. Gruodžio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/ivaizdzio-formavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:56