Įvykiai po Pirmojo pasaulinio karo


Įvykiai po Pirmojo pasaulinio karo. Vudro Vilsono 14 punktų esminės idėjos. 1919 Versalio sutartis. Pasaulis tarpukariu. Lenino veikla įtvirtinant totalitarizmą. J. Stalino valdymas. 1929m. Didžioji ekonominė krizė. Padariniai. 1922m. Italijos fašistų atėjimas į valdžią. B. Musolinio valdymas. 1933m. nacionalsocialistų atėjimas į valdžią. SSRS ir Vokietijos sutartys. Lietuva tarpukariu. Lietuvos 1922 m ir 1938 m. Konstitucijų esminiai skirtumai. 1926m. gruodžio perversmas. Augustinas Voldemaras. (1883-1942). Juozas Tūbelis. (1882-1939). Antanas Smetona. (1874-1944). Aleksandras Stulginskis. (1885-1969). Kazys Grinius. (1866-1950). 1938m. Lenkijos ultimatumas. 1939m. kovas Klaipėdos krašto praradimas. 1939m. spalio Lietuvos ir SSRS savitarpio pagalbos sutartis.

Versalio sistema turėjo už-kirsti kelią naujiems ka-rams, tačiau konfliktai ne-buvo išspręsti, tik nustum-ti į netolimą ateitį Vokietija buvo pripažinta vienintele karo kaltininke, turėjo atlyginti karo nuostolius: mokėti reparacijas, buvo demilitarizuota, neteko 70 000 kvadratinių kilometrų teritorijos.

Rusijos komunistų partijos įkūrėjas ir vadas 1917m. per spalio perversmą užgrobė valdžią valdžiai išlaikyti įvedė karinio komunizmo politiką, grindžiamą teroru.

Vienpartiškumas kontroliuojamos visos gyvenimo sritys teroras, prievarta, propoganda panaikinamos demokratinės piliečių teisės ir laisvės.

V.Leninas užgrobęs valdžią jai išlaikyti įvedė karinį komunizmą-nacionalizuotas privatus turtas, mobilizuotas ūkis,darbo prievolė, prekių, maisto produktų paskirstymą tvarkė valstybė po nesėkmingo bandymo sukelti pasaulinę komunizmo revoliuciją įkūrė Kominterną- organizaciją, kuri visomis priemonėmis, įskaitant ir ginklu, siekė nuversti tarptautinę buržuaziją ir sukurti Tarptautinę sovietinę respubliką dėl pilietinio karo ir karinio komunizmo nusmuko Rusijos ūkis, todėl buvo įvestas NEP‘as-maisto produktų nusavinimą pakeistė maisto produktų mokesčiais, leista nuomoti žemę, naudoti samdomąją jėgą, leista smulkių įmonių privatinė nuosavybė, nuoma. NEP’as leido atkurti rinką, stabilizuoti finansus, atstatyti karo sugriautą žemės ūkį ir pramonę.

Po V. Lenino mirties J. Stalinas tapo diktatoriumi, iš klusnių bolševikų valdininkų suformavo priveligijuotą valdančią kalsę-nomenklatūrą paspartintas pramonės kūrimas-industrializacija NEP‘ą pakeitė planinės ekonomikos sistema, visi darbo ir ūkio ištekliai buvo naudojami sunkiajai pramonei kurti. Vykdyti penkmečio planai kolektyvizacija buvo įvesta siekiant valdyti valstiečių pajamas ir derlių prieš „buožes“ buvo imtasi represijų, dirbtinai sukeltas badas Ukrainoje-holodomoras- nusinešė 6mln. gyvybių.

  • Istorija Skaidrės
  • MS PowerPoint 255 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (961 žodžiai)
  • Lukas
  • Įvykiai po Pirmojo pasaulinio karo
    10 - 5 balsai (-ų)
Įvykiai po Pirmojo pasaulinio karo. (2015 m. Gegužės 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/ivykiai-po-pirmojo-pasaulinio-karo.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 16:27
×