Jav karas Vietname ir Irake: panašumai ir skirtumai


Jav viet name xx. Karas vietname 2013.

Viešojo administravimo referatas. Jav karas vietname ir irake: panašumai ir skirtumai. Įvadas. Jav karas vietname. Jav karas irake. Panašumai. Skirtumai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Karas tai konfliktas tarp vienos arba kelių valstybių, kurio metu naudojama karinė pramonė bei fizinė jėga. Tokio konflikto pavyzdį galime matyti JAV karuose su Vietnamu bei Iraku. Šiais karais Jungtinės Amerikos Valstijos negali didžiuotis, nes pasekmės yra akivaizdžios ir skaudžios tiek nukentėjusioms šalims, tiek didžiosios valstybės karininkams bei gyventojams.

Šio darbo tikslas – pristatyti JAV karus Vietname ir Irake bei juos palyginti. Darbe bus naudojami aprašomasis bei analizės tyrimo metodai.

Mano iškelti uždaviniai:

1.pristatyti karą Vietname;

2.pristatyti karą Irake;

3.surasti karų panašumus;

4.surasti karų skirtumus.

Iškeltiems uždaviniams įvykdyti rašto darbas dalinamas į keturis skyrius. Rašant darbą buvo remtasi įvairiais šaltiniais ir literatūra: internete rastais straipsniais, paskaitos skaidrėmis, A. Prazausko ir I. Unikatės „ Politologijos pagrindais“, kitais šaltiniais.

Jav karas Vietname ir Irake: panašumai ir skirtumai. (2013 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/jav-karas-vietname-ir-irake-panasumai-ir-skirtumai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:18