JAV teisė


Jungtinių amerikos valstijų teisė kaip vakarų teisės tradicijos atmaina. Bendrosios teisės tradicijos įsigalėjimas šiaurės amerikoje. Nepriklausomybės deklaracija ir jav konstitucija. Jav konstitucijos pataisos. Jav teisės sistemos ypatumai. Įstatymų leidyba ir sisteminimas. Teismo procesas. Konstituciniai ginčai. Teisės dėstymas (case methode). Sociologinė teisės mokykla.

XX a. konstitucijos pataisos. Per visą XX a. 1787 m. JAV Konstitucijoje tebuvo padaryta 12 pataisų. Bet iš jų tarpo dar iškrenta dvi viena kitą naikinančios pataisos. Tai yra XVIII pataisa (1919 m.), uždraudusi vartoti alkoholinius gėrimus (“sausasis įstatymas”), ir XXI pataisa, 1933 m. panaikinusi XVIII pataisą. 1913 m. nustatyti tiesioginiai Senato rinkimai (XVII pat.), 1920 m. teisė dalyvauti rinkimuose buvo suteikta moterims (XIX pat.), 1951 m. prezidento posto užėmimas apribotas 2 kadencijomis (XXII pat.).

JAV teisės ypatumai. Svarbiausi JAV teisinės sistemos požymiai išryškėja lyginant ją su angliškąja Bendrosios teisės tradicija. Ta aplinkybė, kad bendroji teisė Jungtinėse Valstijose įsitvirtino “kovodama” su romanų – germanų teisės tradicija, nulėmė amerikietiškosios teisės specifiką, tačiau JAV išliko bendrosios teisės šalimi tiek, kiek joje išliko anglų teisės koncepcijos, mąstymo būdo ir šaltinių teorijos pagrindiniai bruožai.

Amerikoje niekuomet negaliojo kai kurios Anglijos teisės normos, kadangi Anglijoje buvo nustatyta, kad parlamento priimti įstatymai už Anglijos ribų gali būti taikomi tik esant specialiam parlamento leidimui

Galiojo tik iki 1776 m. sukurta anglų teisė; po nepriklausomybės iškovojimo klausimas dėl anglų teisės niekuomet nebuvo iškilęs

JAV teisinė sistema yra federalinio pobūdžio, nors JAV teisininkai visuomet ieško ir palaiko tai, kas yra bendra visoms valstijoms

Gana nuoseklus ir aiškiai išreikštas konstitucionalizmo principo realizavimas, kurio rezultatas – griežtas įstatymų leidžiamosios, įstatymų vykdomosios ir teisminės valdžių atribojimas bei jų sąveikos subalansavimas

Nors teismų sprendimai išlaiko savo dominuojančią poziciją teisės šaltinių sistemoje, tačiau, pirma, nei JAV Aukščiausiasis Teismas, nei valstijų aukščiausieji teismai nesaisto savęs savais precedentais, antra, kodifikuotų įstatymų yra daug ir jų vaidmuo taip pat gana svarbus

JAV Konstitucija – tai romanų – germanų teisės tradicijos pavyzdžiu sukurtas ir prigimtinėmis žmogaus teisėmis grindžiamas svarbiausias šios šalies įstatymas ir ne mažiau svarbus visos amerikietiškos bendrosios teisės šaltinis, kadangi Konstitucija labai dažnai ir lanksčiai remiasi bei aiškina ne tik Aukščiausis Teismas, bet ir kiti teismai

JAV turi įstatymų konstitucingumo teisminės kontrolės institutą (tai – JAV Aukščiausiasis Teismas); kaip antikonstituciniai gali būti naikinami ne tik įstatymai, bet ir teismų sprendimai

Įstatymų leidyba ir sisteminimas. Federalinė ir valstijų teisė. JAV konstitucija federacijai įstatymų leidžiamąją kompetenciją suteikia tik tam tikrose, aiškiai nustatytose srityse. Be valiutinės, pinigų sistemos bei monetų kalybos, teisės imti mokesčius bei muitus, santykiių su užsieniu bei šalies gynybos federacijos kompetencija įstatymų leidyboje apima šiuos klausimus: pilietybės, verslo teisinės apsaugos bei autorių teisių, bankroto, jūrų teisės ir galiausiai – prekybos su užsieniu ir tarp atskirų valstijų reguliavimą.

Iš to išplaukia, jog visa civilinė teisė ir likusieji prekybos teisės reguliuojami santykiai priklauso 50 valstijų kompetencijai. Apie įstatymų leidžiamosios kompetencijos pasiskirstymą tarp federacijos ir valstijų reiktų pasakyti, jog Aukščiausiasis Teismas Konstituciją nuolat aiškina taip, kad atskirų valstijų teisės skirtumai nėra rimta klūtis didelės, ekonomiškai integruotos valstybės vidaus rinkos plėtojimuisi.

Kitu teisės šaltiniu tapo įstatymai ir jų čia, ypač naujausiais laikais, apskritai yra gerokai daugiau nei Anglijoje. JAV statutinė teisė taip pat yra federacijos ir valstijų. Pabrėždamas federacijos įstatymų prioritetą prieš valstijų įstatymus, JAV Konstitucijos 6 straipsnis nustatė, kad aukščiausia šalies teisė yra JAV Konstitucija ir jos pagrindu išleisti įstatymai, taip pat visos sutartys, kurias Jungtinės Valstijos buvo sudariusios arba sudarys; ją, šią federacijos teisę, privalo vykdyti kiekvienos valstijos teisėjai.

  • Microsoft Word 19 KB
  • 2016 m.
  • 9 puslapiai (3548 žodžiai)
  • Universitetas
  • JAV teisė
    10 - 3 balsai (-ų)
JAV teisė. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/jav-teise.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 21:16
×