Jie tvirtais sulapos Ąžuolais esė


Jie tvirtais sulapos Ąžuolais esė.


Išėjus tėčiui kovoti su okupantais, mano mamai Petronei Valentaitei, 1922 m atitekėjusiai iš Valentų kaimo, teko nežinioje ir baimėje gyventi. Kai namus naktį apsupdavo stribai ir kareiviai, šunys taip lodavo, jog aš su keturiais metais vyresne seseria Maryte tik po vidurnakčio užmigdavome. (Vyriausias brolis Viktoras mokėsi progimnazijoje Leipalingyje ir ten gyveno pas tetą Bučionytę). Čekistai tykojo, gal tėtis ar koks nors įtariamasis pasibels į duris. Nesulaukę aušros, liepia taip ir neatsigulusiai mamai kinkyti arklius ir vežti „svečius“ į Leipalingį. Ten ją tardo, muša. Jei pėsčia pašaukta prisistatydavo į stribų būstinę, tai po begalinio kamantinėjimo tik vidurnaktį paleisdavo. Bėgdavo 12 km per miškus į namus. Viktoras vos spėjo baigti progimnaziją, kai dideli būriai kareivių „ėmė šukuoti“ Pūščios mišką. Ganė jis kartu su mumis, seserimis, gyvulius, kai nutvėrę nusivarė į Lipliūnus. Ten surinko daugiau vyrų ir išvežė į Leipalingį tardyti. Jį pasibaisėtinai mušė. Todėl vyrai iš rūsio pakėlė iki langelio, pro kurį pasisekė išįsti. Pabėgęs iš stribinyčios, 1945 m vasarą patraukė į mišką pas tėtį. Kovotojai jį devyniolikmetį pavadino Jaunučiu.

Tada mes visos trys-mama ir mudvi su Maryte-apsigyvenome per žiemą pas neturtingą moteriškę Vaškevičienę. Slapčiomis nusikasėme savo bulves Buteliūnuose. Tuo ir maitinomės. Kadangi čia nebuvo saugu, mama išėjo į Valentų kaimą pas tėvus. Mudvi su seseria Maryte bastėmės po Krivonis ir Lipliūnus. Glaudėmės abi kartu, o dažniausiai po vieną pas įvairius pažįstamus.

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 3 puslapiai (1371 žodžiai)
  • Mokykla
  • Tomuzz
  • Jie tvirtais sulapos Ąžuolais esė
    10 - 2 balsai (-ų)
Jie tvirtais sulapos Ąžuolais esė. (2017 m. Gegužės 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/jie-tvirtais-sulapos-azuolais-ese.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 18:28
×