Jonas Mačiulis Maironis referatas


Jonas maciulis maironis skaidres. Referatas maironis. Maironio referatas. Maironis referatai. Jonas maciulis referatas. Referatai apie maironi. Maironio kūryba referatas. Jonas maciulis maironio. Maironio kuryba pasiaukojimas. „tarp skausmų į garbę“ – 1.

Maironis-įžymus lietuvių poetas lyrikas. Savo poezijoje jis karštai žadino tėvynės meilę, jautriai apdainavo gimtojo krašto gamtos grožį, jausmingai ir giliai reiškė išgyventus pasiaukojimo ir atsidavimo visuomenės labui jausmus. Geriausiuose šio poeto kūriniuose ryškiai atsispindėjo Lietuvos išsivadavimo ir laisvės svajonės ir viltys... J.Mačiulis(dokumentuose Maciulevičius,slapyvardžiu-Maironis)gimė 1862 m. Laprikčio 2 d. Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje.Jo tėvai buvo,,karališkieji‘‘ valstiečiai, laisvi nuo baudžiavos-valdę nemažai žemės ir palaikę artimus ryšius su aplenkėjusiais bajorais.
Mokslo pradžią J.Mačiulis gavo iš tėvo. Kuris norėjo, kad jo sūnus taptų kunigu. Pusmetį mokėsi Betygalos mokykloje. 1873m. J.Mačiulis įstojo į Kauno gimnazijos parengiamąją klasę. Jis žavėjosi A. Mickevičiaus, J. Kraševskio , kūryba. Šeštoje klasėje jau pradėjo rašyti eilėraščius Lenkiškai. Kai baigė gimnaziją J.Mačiulis 1883m.įstojo į Kijevo universitetą studijuoti literatūros.
Po metų atsižvelgdamas į tėvo norą ir vieno savo bičiulio raginamas1884 m. Mačiulis įstojo į Kauno dvasinę seminariją...Mačiulį patraukė kylanti lietuvių nacionalinio judėjimo banga. Jis metė rašęs lenkiškai. Bendros to meto nuotaikos jaunuoliui darė neišdildomą įspūdį. Tatai pasireiškė poeto veikloje. Rusų laikraštyje ,,Novoje tremia‘‘ jis išspausdino straipsnį, ginantį lietuvių kalbos teises. ,,Aušroje‘‘ 1885 m. Pasirodė pirmas lietuvių kalba Maironio eilėraštis ,,Lietuvos vargas‘‘.Veikiamas S. Daukanto raštų, jaunas Maironis parašė ,,Lietuvos istoriją‘‘.
Kai baigė seminariją 1892-1894 m. tęsė mokslus Peterburgo Imperatoriškoje Romos katalikų dvasinėje akademijoje..1891m.J.Mačiulis gavo teologijos kandidato laipsnį, buvo įšventintas į kunigus.1892 m. Jis tapo tų pačių įstaigų, kuriose pats mokėsi profesoriumi: porą metų dirbo Kaune, keliolika metų profesoriavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Tai buvo patys gražiausi ir kūrybiškiausi Maironio gyvenimo metai...Šiuo laikotarpiu jis parašė pačius stipriausius savo kūrinius, vienas iš jų buvo ,,Pavasario balsai‘‘ (1895 m.)jis parašė dar keletą stambesnių eiliuotų kūrinių, iš kurių pažymėtina poema ,,Tarp skausmų į garbę‘‘ ,vėliau poeto perredaguota ir pavadinta ,,Jaunąja Lietuva‘‘ (1908 m.)Maironio užimamoji padėtis visuomenėje siejo jį su klerikaline buržuazija. Maironis aktyviai bendradarbiavo klerikaliniuose laikraščiuose (,, žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje‘‘, ,,Tėvynės sarge‘‘),o šie, be abejo iš jo
  • Lietuvių kalba Referatas
  • Microsoft Word 9 KB
  • m.
  • 2 puslapiai (1030 žodžiai)
  • Asta
  • Jonas Mačiulis Maironis referatas
    10 - 3 balsai (-ų)
Jonas Mačiulis Maironis referatas. (2012 m. Balandžio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/jonas-maciulis-maironis-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 08:31
×