Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.


Bakalauro darbas biudzetas. Savivaldybes biudzetas referatas. Referatas apie savivaldybe. Darbas jonavos rajone. Savivaldybės biudžeto analizė. Savivaldybiu biudzetu formavimas. Savivaldybės biudžeto sudarymas magistrinis darbas. Bakalauro darbas apie biudzetus. Savivaldybės biudžeto analizė magistrinis. Jonavos biudžeto rengimo taisyklės.

Turinys. Summary. Įvadas. Veiklos finansinė analizė. Asignavimų (išlaidų) pagal valstybės funkcijas analizė. Horizontalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Vertikalioji asignavimų pagal valstybės funkcijas analizė 2004 – 2008 metais. Lietuvos bendrasis vidaus produktas. Jonavos rajono savivaldybės biudžeto sudarymas. Biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas. Fiskalinė politika. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Europos sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų valdymas. Asignavimų valdytojų pareigos, teisės ir jų įgyvendinimas. Asignavimų valdytojai. Asignavimų valdytojų pareigos. Asignavimų valdytojų teisės. Asignavimų valdytojų pareigų ir teisių įgyvendinimas. Asignavimų valdytojų atsakomybė. Savivaldybių funkcijos. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Lėšų valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti poreikis ir analizė. Biudžetinių įstaigų programų sudarymo analizė. Analizės šaltiniai. Analizės būdai. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų programų sąmatos ir skaičiavimo analizė. Analizės metodika. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas [3]. Koreliacijos koeficiento patikimumo skaičiavimas. Patikimumo apskaičiavimas. Jonavos rajono savivaldybės asignavimų prognozė 2009 metams. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai.

Main goal of this work is to clarify the changes and reasons of Jonava city municipality income and appropriations. Another goal is to make a forecast of municipal budget for the year 2009. In the first part of this work financial analysis of activity is made. It covers horizontal and vertical analyses of Jonava area municipality income and appropriations in accordance with nation functions. Data of the municipal budget over historical five years (2004 – 2008) is used for an analysis. A comparison of Lithuanian gross domestic product and municipal appropriations is made and the link between those two values is revealed. Macroeconomics of the country is explored according to data of years 2005-2008. Financial analysis of activities shows the general situation in Jonava area municipality and allows to get an idea about economics implemented in it and overall country economics. In the second part of the work the principles of forming the municipal budged and their relation with municipal budget are described. In the third part there is Jonava area municipality four appropriation functions forecast in regard to general domestic gross product of the country. From this forecast we can make a general view about economics situation in Lithuania, also the recommendations about future municipal budget forming are introduced.

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip kito Jonavos rajono savivaldybės pajamos ir asignavimai, dėl kokių priežasčių tai vyko ir atlikti biudžeto prognozę 2009 metams. Pirmoje darbo dalyje atlikta veiklos finansinė analizė – horizontalioji ir vertikalioji Jonavos rajono savivaldybės pajamų bei asignavimų pagal valstybės funkcijas analizės. Analizei atlikti naudojami Jonavos rajono savivaldybės penkių metų biudžeto duomenys (2004 – 2008 m.). Taip pat yra atliktas Lietuvos bendrojo vidaus produkto ir savivaldybės asignavimų palyginimas, atskleistas tarpusavio ryšys. Išnagrinėta makroekonominė šalies situacija (2004 – 2008 metais). Veiklos finansinė analizė parodo bendrą padėtį Jonavos rajono savivaldybėje bei padeda susidaryti nuomonę apie joje vykdomą ekonomiką. Taip pat ir ekonomiką visoje šalyje. Antroje dalyje aprašomi savivaldybių biudžeto formavimo principai bei jų santykis su valstybės biudžetu. Trečioje darbo dalyje yra pateikiama Jonavos rajono savivaldybės keturių asignavimo funkcijų prognozė, šalies bendrojo vidaus produkto atžvilgiu. Iš kurios galime spręsti apie finansinę – ekonominę situaciją Lietuvoje, bei yra pateikiamos ateities rekomendacijos Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimui.

Savivaldybė, kaip ir bet kuris kitas ūkinis subjektas, vykdo įvairias įstatymų paskirtas funkcijas. Savivaldybės funkcijoms atlikti yra reikalingas finansavimas. Jis reikalingas vykdyti socialinėms, ekonominėms, bei kitoms vietinės reikšmės programoms vykdyti. Taip pat, pajamos reikalingos savivaldybės įstaigų, tarnybų ar kitų jai pavaldžių institucijų veiklai užtikrinti. Kaip ir pajamos, taip pat ir išlaidos (asignavimai) yra fiksuojami savivaldybės biudžete.

Mano baigiamojo darbo tema – Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Šią temą pasirinkau, nes manau, jog esant ekonomikos nuosmukiui, ji yra aktuali visiems.

Darbo tikslas – išanalizuoti, Jonavos rajono savivaldybės pajamų ir asignavimų pokyčius bei pateikti 2009 metų prognozę

Darbo uždaviniai:

išanalizuoti 2004 – 2008 metų Jonavos rajono savivaldybės biudžetų duomenis;

ištirti veiksnius, darančius įtaką Lietuvos bendrajam vidaus produktui;

patikslinti veiksnių ir Lietuvos bendrojo vidaus produkto ryšį bei jo stiprumą;

atlikti 2009 metų Jonavos rajono savivaldybės asignavimų prognozę.

Tyrimo objektas – Jonavos rajono savivaldybės biudžetas.

Pasirinkau analizuoti Jonavos rajono savivaldybės 2004 – 2008 metų biudžeto asignavimus ir pajamas. Šios analizės tikslas – išsiaiškinti, kaip kito Jonavos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai ir pajamos, dėl kokių priežasčių tai vyko. Tam nustatyti, atliksiu Jonavos rajono savivaldybės pajamų bei asignavimų pagal valstybės funkcijas horizontaliąją ir vertikaliąją analizes. Analizei atlikti naudosiu Jonavos rajono savivaldybės penkių metų duomenis (2004 – 2008 m.).

  • Microsoft Word 244 KB
  • 2016 m.
  • 68 puslapiai (13696 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vaiva
  • Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.
    10 - 1 balsai (-ų)
Jonavos rajono savivaldybės biudžeto formavimas. Bakalauro darbas.. (2010 m. Vasario 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/jonavos-rajono-savivaldybes-biudzeto-formavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 25 d. 06:35
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo