Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas


Įvadas. Jonavos rajono vaikų globos namų pristatymas. Jonavos rajono vaikų globos namų išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Analizė pagal Porterio penkių jėgų modelį. Jonavos rajono vaikų globos namų suinteresuotų grupių analizė. Jonavos rajono vaikų globos namų vidinės aplinkos analizė. Jonavos rajono vaikų globos namų SSGG (SWOT) analizės matrica. Jonavos rajono vaikų globos namų vizija, misija, strateginiai veiklos tikslai. Jonavos vaikų globos namų strateginių tikslų įgyvendinimo uždaviniai, priemonės. Jonavos rajono vaikų globos namų strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo rodikliai. Jonavos rajono vaikų globos namų strateginio veiklos plano įgyvendinimo biudžetas. Jonavos rajono vaikų globos namų strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos procedūros. Įgyvendinimo planas. Įvertinimo planas. Išvados. Literatūra. Lent. Jonavos rajono vaikų globos namų SSGG (SWOT) matrica. Lent. Strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimo rodikliai. Lent. Vertinimo efekto kriterijai. Lent. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo biudžetas.


Šiomis dienomis viena iš didžiausių problemų yra tėvų nesugebėjimas pasirūpinti vaikais, todėl dažnai jie yra atiduodami į vaikų globus namus. Žiniasklaidoje yra išskiriama daug priežasčių lemiančių tokią situaciją. Kaip vieną iš tokių galima išskirti tėvų, auginančių vaiką, blogą materialinę padėtį, taip pat nenorą auginti vaiką ar laikiną jo atidavimą į globos namus, tol kol bus sutvarkytos iškilusios problemos šeimoje. Tačiau globos namai dažnai nesugeba suteikti tokių sąlygų, kurias gauna vaikas augdamas pilnavertėje šeimoje, kaip antai, vertybines normas. Tad norint išsiaiškinti detaliau apie vaikų globos namus ir jose teikiamas paslaugas šiam tikslui bus pasirinkti Jonavos rajono vaikų globos namai.

Jonavos rajono vaikų globos namai yra Jonavos rajono savivaldybės įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga. Šie globos namai teikia tris pagrindines paslaugas. Pirmoji iš jų globos arba rūpybos paslauga, taip pat teikiamos ugdymo paslaugos, kurios apima mokymąsi, lavinimą įgūdžių ir gebėjimų bei pagalbą formuojant vertybines nuostatas. Jonavos vaikų globos namuose yra globojami našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai. Globojamiems vaikams gali būti nustatyta dvejopa globos forma t.y. laikinoji arba nuolatinė globa. Šiuo metu šiuose vaikų globos namuose gyvena 56 globojami vaikai ir veikia 6 šeimynos (dailė, ekologija, sveika gyvensena, darbinė veikla, etnokultūra, meninė: kūrybinė išraiška). Globos namuose vienos šeimos vaikai yra apgyvendinami toje pačioje šeimynoje taip pat vyresnieji prižiūri ir globoja mažesniuosius brolius ir seseris. Globotinių amžius yra labai skirtingas, nes jis siekia nuo 1 iki 18 metų amžiaus. Žvelgiant į globojamų vaikų įsivaikinimo statistiką matyti, jog ji nėra labai patenkinama, nes per 17 metų laikotarpį t.y. nuo 1995 metų iki 2012 buvo įvaikinti tik 27 globojami vaikai. Įdomu tai, jog didžioji dalis įvaikintų buvo ne lietuvių šeimose, bet užsieniečių. Lietuvos piliečių šeimoje yra įvaikinti tik 3 vaikai, kur užsienio piliečių šeimose įvaikinti 24 globojami vaikai.

Visų pirma rengiant Jonavos rajono vaikų globos namų strateginį planą vertėtų išsiaiškinti aspektus, kurie įtakoja išorinės vaikų globos namų veiklą ir rezultatus. Šiam tikslui pasiekti bus naudojama PEST analizė, kuria bus siekiama įvertinti šiuos veiksnius, kaip antai, politinius – teisinius, ekonominius, socialinius bei technologinius. Taip pat tam išanalizuoti bus pasitelktas Porterių penkių jėgų modelis.

Jonavos rajono vaikų globos namai vadovaujasi daugeliu ir įvairių teisės aktų tiek Lietuvos tiek ir Europos mastu. Lietuvoje vienas iš tokių pagrindinių aktų – tai Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymas, kuriuo siekiama gerinti vaikų teisinę apsaugą šalyje. Taip pat minėtasis įstatymas reguliuoja vaiko elgesį, jo atsakomybę bei nustato tėvų ir kitų asmenų atsakomybę už vaiko pažeidimus. Kitas svarbus teisės aktas – tai Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, kuris reglamentuoja socialinių paslaugų valdymą, skyrimą, teikimą, socialinės globos įstaigų licencijavimą, finansavimą bei mokėjimą už socialines paslaugas.

Apžvelgus Lietuvos teisinį reguliavimą, taip pat svarbu susipažinti su svarbiausiais Europos teisės aktais, kuriais vadovaujasi Jonavos rajono vaikų globos namai. Vienas iš tokių pagrindinių teisės aktų – tai Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. Šioje konvencijoje nurodoma, jog vaikai turi būti globojami ir remiami.

Pastebimas ekonomikos augimas teigiamai veikiantis ir vaikų globos namus. Remiantis Finansų ministerijos duomenimis matomas BVP augimas, kuris šiuo metu siekia 2,5 %, ateityje numatomas didėjimas. Kitais metais sieks 3,2 %, o 2017 numatomas 3,5 %, didžiausias šuolis pastebimas 2018 metais, kuris žada siekti net 3,9 % BVP.

  • Microsoft Word 144 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4628 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas
    10 - 10 balsai (-ų)
Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas. (2016 m. Vasario 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/jonavos-vaiku-globos-namai-strateginis-planas.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 04 d. 10:41
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo