Jono Ivoškevičiaus jaunimo mokykla


Jono ivoskeviciaus mokykla. Referatai apie jaunimo.

Švietimas – tai veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Mokytis – tai prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Švietimas – tai asmens visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas. Jis grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis.

Švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, valstybės – pažangų ir saugų.

Mokykla – įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra formalusis ir neformalusis švietimas. Jaunimo mokykla – tai integrali nuoseklios švietimo sistemos dalis. Ji skirta bendrojo lavinimo mokykloje nepritapusiems, mokymosi motyvų stokojantiems ar tiems, kurių apsisprendimą lemia socialinės sąlygos. Jaunimo mokykla yra ugdymo įstaiga, orientuota per įvairią praktinę veiklą į bendrąjį lavinimą, pradinių darbo, profesinių žinių, mokėjimų teikimą. Jaunimo mokyklos tikslas yra padėti mokymosi motyvų stokojantiems paaugliams ir jaunuoliams ugdytis, sudaryti sąlygas jų optimaliai saviaktualizacijai, produktyviai bei socialiai prasmingai saviraiškai. Pagrindiniai jaunimo mokyklos uždaviniai – padėti paaugliams ir jaunuoliams pažinti save, suvokti savo poreikius, interesus, gebėjimus, mokytis spręsti asmenines problemas, ugdyti pasitikėjimą savimi, poreikį sankūrai, optimaliai savęs realizacijai, atsparumą neigiamai socialinei įtakai. Vykdyti mokymosi motyvaciją, skatinti poreikį įgyti bent pagrindinį bendrojo lavinimo mokyklos teikimą išsilavinimą. Įvairia praktine, teorine veikla, atitinkančia pozityvius moksleivių poreikius, interesus ir gebėjimus, turinti jų asmeninę patirtį, padėti pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam gyvenimui. Štai tokių, ir dar daugiau, tikslų yra siekiama jono ivaškevičiau mokykloje, kuri buvo įkurta 1993 metais. Nuo pat jos įkūrimo mokyklai vadovauja direktorė v. Strimaitienė. Siekdama visokeriopos mokinių gerovės mokyklos vadovybė rengia įvairius tarptautinius projektus, bendradarbiauja su užsienio šalių švietimo institucijomis bei dalyvauja mokinių saviveikloje.

Vienas svarbiausių mokyklos vadovybės pasiekimų yra sutartis su mokiniais. Sutartis apibrėžia mokinių teises, pareigas ir atsakomybę bei mokyklos vadovybės įgaliojimus. Mokiniai turi teisę laisvai rinktis jaunimo mokyklą, reikšmingas mokymosi bei praktinės veiklos sritis, atsižvelgiant į tikslus, keliamus tolesniam mokymuisi ir darbui. Įgyti pagrindinės bendrojo lavinimo mokyklos išsilavinimą, keisti mokymosi instituciją, grįžti , pereiti ar stoti į bendrojo lavinimo, profesines mokyklas ar kitas profesinio mokymo institucijas atitinkamą lygį. Mokiniai įsipareigoja laikytis jaunimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, siekti interesus ir gebėjimus atitinkančio išsilavinimo, ruoštis savarankiškam gyvenimui, mokymuisi ir darbui.

  • Microsoft Word 7 KB
  • 2012 m.
  • 5 puslapiai (896 žodžiai)
  • Mokykla
  • Jono Ivoškevičiaus jaunimo mokykla
    10 - 1 balsai (-ų)
Jono Ivoškevičiaus jaunimo mokykla. (2011 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/jono-ivoskeviciaus-jaunimo-mokykla.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 00:32
×