Juozas Balčikonis


Juozas balčikonis kalbininkas. Juozas balcikonis jaunysteja. Referatas apie juoza balcikoni. Referatas juozas balcikonis. Balčikonis juoza, kalbininkas. Juozas balciukonis. Juozas balcikonis ramygalos gimnazija. Kada juozas balčikonis studentams apie kalba. Testai susije su juozu balcikoniu. Balcikonis teksto suvokimas.

Įvadas. J. Balčikonio jaunystė. Mokslinė veikla. Žodynininkas. J. Balčikonio gimnazija. Gimnazijos paminėtas j. Balčikonio jubiliejus. Išvados. Šaltiniai. Juozas Balčikonis – Lietuvos kalbininkas, vertėjas. Gimė 1885 m. kovo 24 d. Ėriškiuose, o mirė 1969 m. vasario 5 d. Vilniuje. Gimė valstiečių šeimoje, kurioje buvo vyriausias vaikas. Pirmąsias skaitymo pamokas gavo iš daraktorės Vincentos Kraniauskaitės, gyvenusios gretimame Žvirblių kaime. Toliau mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, o ją baigęs 1898 m. įstojo į Panevėžio realinę mokyklą. Joje besimokydamas pradėjo domėtis lietuvių kalba, skaitė draudžiamąją literatūrą. 1906 m. paskatintas Jono Jablonskio, nutarė studijuoti filologiją ir įstojo į Peterburgo universiteto Slavistikos skyrių. Susipažinęs su Kazimieru Būga, kuris buvo aukštesniame kurse, ne kartą lankėsi jo kambaryje ir tarėsi įvairiais klausimais. Bet dažniausiai susitikdavo pas docentą Eduardą Volterį, kuris kviesdavosi studentus pasikalbėti apie lietuvių kalbos problemas. Gyvenimas Peterburge buvo sunkus: įtemptas darbas universitete, rūpestis dėl maisto pareikalavo daug sveikatos, kurios tolimesniame gyvenime pasigesdavo. J. Balčikonis įsitraukė į aktyvų spaudos darbą: kūrė eilėraščius, vertė į lietuvių kalbą populiarias knygeles. Juozas Balčikonis yra labai nusipelnęs lietuvių kalbos kultūrai ir norminimui. Daug nuveikė lietuvių leksikografijoje, toliau leisdamas K.Būgos pradėtą didįjį lietuvių kalbos žodyną.

Juozas balčikonis – Lietuvos kalbininkas, vertėjas. Gimė 1885 m. Kovo 24 d. Ėriškiuose, o mirė 1969 m. Vasario d. Vilniuje. Pirmąsias skaitymo pamokas gavo iš daraktorės vincentos kraniauskaitės, gyvenusios gretimame žvirblių kaime. Įstojo į panevėžio realinę mokyklą. 1906 m. J. Daug nuveikė Lietuvių leksikografj. Balčikonis gimė 1885m. Ėriškiuose, prie ramygalos valstiečių šeimoje. Juozas šeimoje buvo pirmas vaikas, nelabai stiprus, po jo gimė dar aštuoni. Tėvams su vaikų pulku buvo gana sunku verstis, todėl mažų balčikoniukų be darbo niekas nelaikė. Kalbininko brolis jonas balčikonis yra pasakojęs, kad jaunas juozas dirbo visus pajėgiamus, vaiko pečiams darbus. Dešimtmetis, jau mokėjęs skaityti ir rašyti Lietuviškai, pradeda lankyti ramygalos pradinę mokyklą. Iš pradžių ten rusiškai beveik nieko nesupratęs ir kaip koks strazdas kartojęs atskirus žodius, vėliau pasidaręs vienas iš geriausių mokinių. 1898 metais ramygalos pradinę jaunasis balčikonis sėkmingai baigė. Nors tėvai nelabai įgalėjo, sumanė stoti į panevėžio realinę mokyklą. Sunkiai, tačiau jam tai pavyko. 1905 metais baigęs panevėio realinę gimnaziją ir norėdamas stoti į aukštąją mokyklą, juozas balčikonis turėjo dar pasimokyti panevėžio gimnazijos septintoje, papildomoje klasėje. Kiek užsispyrimo turėjo jaunuolis, kad per vasarą pasirengė ir išlaikė sunkų lotynų kalbos egzaminą vienoje peterburgo gimnazijoje! Po visų papildomų mokslų 1906 metų rudenį j. Balčikonis jau peterburgo universiteto teisės fakulteto studentas. Peterburgo universitete formavosi būsimasis kalbininkas. Visu šiuo laiku j. Balčikonis ar1918–1920 m. Panevėžio gimnazijos, 1920–1924 m. Panevėžio mokytojų seminarijos direktorius. 1924–1940 m. Gyveno Kaune. 1924–1931 m. Lietuvos universiteto docentas. 1930 m. Paskirtas Lietuvių kalbos žodyno redaktoriumi. Perėmęs k. Būgos žodyno kartoteką, organizavo sistemišką žodžių rinkimą iš spausdintų ir rankraštinių Lietuvių kalbos paminklų, žodžių rinkimą iš gyvosios kalbos. Surinko ir išleido j. Jablonskio raštus (1932–1936 m. ), motiejaus valančiaus raštų redaktorius (1931 m. ), parašė straipsnių apie kalbininkus. 1944–1960 m. Dėstė vilniaus universitete; 1944–1950 m. Lietuvių kalbos katedros vedėjas. Nuo 1944 m. Profesorius, nuo 1946 m. Lietuvos ssr ma narys. Buvo vienas iš dabartinės Lietuvių kalbos žodyno (1954 m. ) redaktorių. Mirė 1969 m. , palaidotas ėriškiuose. Surinko daug Lietuvos vietovardžių. Išvertė į Lietuvių kalbą pasakų, grožinės literatūros kūrinių.

  • Lietuvių kalba Referatas
  • Microsoft Word 267 KB
  • 2011 m.
  • 10 puslapių (1359 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Lauryna
  • Juozas Balčikonis
    10 - 3 balsai (-ų)
Juozas Balčikonis. (2011 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/juozas-balcikonis.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 04:23
×