Jurbarko rajomo savivaldybės biudžeto vykdymo analizė


Santrauka. Įvadas. Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymas ir informacijos šaltinių apžvalga. Savivaldybių biudžeto formavimo teoriniai aspektai. Vietos savivaldos ir savivaldybės biudžeto samprata. Savivaldybių biudžeto struktūra. Savivaldybių biudžeto sudarymo principai ir rengimas. Jurbarko savivaldybės biudžeto analizė 2012–2013 metų. Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto valdymo horizontalioji ir vertikalioji analizė. Išvados. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Kursiniame darbe yra analizuojama kaip 2012m.- 2013m. buvo įvykdytas Jurbarko rajono savivaldybės biudžetas. Ši tema aktuali, kadangi savivaldybės biudžeto svarstymas ir tvirtinimas yra vienas svarbiausių metų įvykių. Pasinaudojusi rastomis mokslinės literatūros knygomis, straipsniais bei teisiniais dokumentais pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu pateikiama vietos savivaldos samprata, savivaldybių biudžeto sudarymo principai, rengimas bei vykdymas. Taip pat apibrėžiama kas yra savivaldybių biudžeto išlaidos ir kas sudaro savivaldybių pajamas. Darbo praktinėje dalyje analizuojama 2012m.- 2013m. Jurbarko rajono savivaldybės pajamų struktūra, asignavimų pasiskirstymas pagal valstybės funkcijas, jų pokyčiai, atlikta biudžeto pajamų ir išlaidų planų įvykdymo analizė. Remiantis gautomis išvadomis, galima teigti, kad didžiausią pajamų dalį sudaro iš gyventojų surenkami mokesčiai bei dotacijos. Pagrindinė priežastis pajamų per 2013m. sumažėjimui turėjo dotacijos, kurios sumažėjo net 4143,4 mln. Lt. arba 9,3 % pajamų. Taip pat didelę dalį pajamų mažėjimo sudarė likę likučiai išlaidoms padengti, kurių visiškai nebuvo 2013 metais. Didžiausias dėmesys ir išlaidos nagrinėjamą laikotarpį buvo skiriamos švietimui bei socialinei apsaugai.

Darbo objektas. Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymas.

Darbo tikslas. Atlikti Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo palyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti savivaldybių biudžeto formavimo teorinius aspektus;

Atlikti Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto metinio plano analizę

Atlikti Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto vykdymo horizontalią ir vertikalią analizę.

Pradedant analizuoti pasirinkto miesto savivaldybę, reikia gerai įvertinti ar rasi pakankamai informacijos apie šią savivaldybę. Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą pirmiausia nesunkiai radau savivaldybės struktūrą (žr. 1 priedą), nes kaip ir kiekviena savivaldybė, taipogi ir Jurbarko rajono turi susikūrusi savivaldybės tinklalapį. Kadangi kursiniame darbe aprašau viešą biudžetinę įstaigą, tai teko remtis ne tik mokslinės literatūros šaltiniais, straipsniais, bet ir teisiniais dokumentais. Analizuodama savo temą, rėmiausi įvairiais autoriais, iš kurių labiausiai patiko Buškevičiutė E. (2006) bei Naraškevičiūtė V. ir Lakštutienė A. (2006). Šiose knygose radau aiškią ir susistemintą informaciją apie biudžeto sudarymo principus bei ką kiekvienas šis principas reiškia, ir kaip yra rengiamas biudžetas. Taip pat nemažai informacijos rasta ir teisiniuose dokumentuose bei straipsniuose iš kurių informacijos rašiau teorinę dalį.

Atliekant praktinę dalį daugiausia buvo remtasi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-2013m ataskaitomis. Šiose ataskaitose buvo aiškiai aprašyta kiek per šiuos du metus buvo gauta pajamų, kiek patirta išlaidų bei kokios pajamų ir išlaidų rūšis labiausiai pakito. Visa tai aprašiau padarydama horizontalią ir vertikalią analizes.

Mokslinės literatūros šaltiniuose akcentuojama, kad biudžetas yra valstybės pajamų ir išlaidų sąmata, planas ar aprašas. Prieš nagrinėjant Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą, apibrėšime savivaldybės biudžeto sąvoką. Taigi savivaldybės biudžetas – savivaldybės tarybos patvirtintas savivaldybės biudžeto ir pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė turi atskirą savo biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės Taryba.

Savivaldybės sudaromas biudžetas – svarbiausias metinis veiklos planas. Jame parodomas savivaldybės išteklių paskirstymas funkcijų įvykdymui ir uždavinių pasiekimui. Tai yra politinis dokumentas, įgalinantis savivaldybę funkcionuoti. Sudarant aiškų ir suprantamą biudžetą, didelis dėmesys skiriamas ekonominei plėtrai, socialinių poreikių patenkinimui, pajamų paskirstymui, sprendimams priimti reikiamos informacijos pateikimui. Biudžetas pateikia visuomenei informaciją apie aiškų savivaldybės veiklos procesą ir atliekamą darbą.

Taip pat savivalda apibrėžiama ne tik įstatymuose ar įvairiuose dokumentuose, bet savivaldos finansus, kaip viešųjų finansų dalį, analizavo ir daugelis užsienio bei Lietuvos mokslininkų. Iš Lietuvos mokslininkų galima būtų pažymėti Astrauską ir Galinienę . Astrauskas A. ir Galinienė B. (2003) teigia, kad yra dvi vietos savivaldos sampratos. Pirmuoju atveju vietos savivalda traktuojama kaip savivaldybės teisė savarankiškai tvarkytis per gyventojų išrinktas savivaldybių tarybas, antruoju- kaip savivaldybei suteikta teisė savarankiškai tvarkyti dalį bendrų visuomenės reikalų (19 p). Iš esmės šios dvi sąvokos yra vienodos.

Anot Levišauskaitės K. ir Rūškio G. (2003), kiekviena savivaldybė vykdo įvairias įstatymais jai priskirtas funkcijas, todėl jai, kaip ir bet kuriam ūkiniam subjektui, yra reikalingas veiklos finansavimas (155p.). Remiantis LR Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybių finansinius išteklius sudaro:

Savivaldybės biudžete yra fiksuojamos visos savivaldybės veiklai užtikrinti reikalingos pajamos ir planuojamos išlaidos. LR Finansų ministerija nustato savivaldybių biudžetų vieningą pajamų ir išlaidų klasifikaciją. Pasak Levišauskaitės K. ir Rūškio G. (2003), galime skirstyti tokias savivaldybių pajamų rūšis (155 p.):

  • Microsoft Word 320 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (6560 žodžiai)
  • Universitetas
  • Audrius
  • Jurbarko rajomo savivaldybės biudžeto vykdymo analizė
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Jurbarko rajomo savivaldybės biudžeto vykdymo analizė. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/jurbarko-rajomo-savivaldybes-biudzeto-vykdymo-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 11 d. 10:53
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo