Juridinio asmens likvidavimas


Įvadas. Juridinių asmenų samprata. Juridinių asmenų likvidavimas. Juridinių asmenų likvidavimo samprata. Juridinių asmenų likvidatoriaus paskyrimas ir atšaukimas. Likviduojamų juridinių asmenų sandoriai ir pranešimas apie likvidavimą. Likviduojamo juridinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir juridinio asmens pripažinimas neteisėtai įsteigtu. Bankroto bylos įmonei iškėlimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo objektas. Juridinių asmenų likvidavimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti juridinių asmenų likvidavimas.

Darbo uždaviniai:

Aptarti juridinių asmenų sampratą.

Apibūdinti juridinių asmenų likvidavimą.

Aptarti likvidatoriaus paskyrimo ir atšaukimo tvarką.

Aptarti likviduojamų juridinių asmenų pranešimo apie likvidavimą pateikimo tvarką.

Išanalizuoti juridinio asmens likvidavimo tvarką, kai jis pripažintas neteisėtai įsteigtu.

Apibūdinti bankroto bylos įmonei iškėlimo tvarką.

•Turtinis atskirtinumas, reiškiantis, jog juridinio asmens turtas yra atskirtas nuo jį įsteigusių fizinių asmenų turto ir nuo kitų subjektų turto;

•Organizacinis vieningumas, užtikrinantis savarankišką egzistenciją, turint savo atskirą pavadinimą, adresą ir rekvizitus: ženklą, patvirtinantį registraciją, sąskaitą banke;

•Juridinis asmuo gali įgyti turtą ir juo disponuoti;

•Juridinis asmuo savo vardu gali būti ieškovu ir atsakovu teisme;

•Už savo skolas atsako pats juridinis asmuo savo turtu;

•Juridinio asmens valia, kurią formuoja jo valdymo organai, gali nesutapti su steigėjų valia.

LR CK 2.106 str. pateikiami šie juridinių asmenų likvidavimo pagrindai:

Juridinio asmens narių skaičiaus sumažėjimas nei įstatymų leidžiamas minimumas, jei nenutariama juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti;

Likvidatoriumi gali būti asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją. Taip pat gali būti sudaroma likvidatorių komisija. Tokiu atveju vienas iš komisijos narių paskiriamas likvidacinės komisijos pirmininku. Jei juridinio asmens dalyvis nepaskiria likvidatoriaus, juridinio asmens valdymo organai ar juridinio asmens dalyviai, turintys ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, taip pat juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę kreiptis į teismą, kad šis paskirtų likvidatorių. Teismui priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį likvidatorius yra Vyriausybės įgaliota institucija. Paskirtas likvidatorius savo funkcijas vykdo iki tol kol juridinio asmens dalyviai paskiria naują likvidatorių. Tam, kad būtų galima paskirti naują likvidatorių turi būti atšauktas prieš tai paskirtas likvidatorius.

Likvidatorius atlikdamas savo darbą privalo būti tinkamos kompetencijos, kuri nurodoma. LR Civilinio kodekso 2.110 str. Juridinio asmens organai netenka įgaliojimų ir juridinio asmens dalyvių kompetencija dėl sandorių sudarymo pereina likvidatoriui nuo jo paskyrimo arba nuo sprendimo dėl juridinio asmens likvidavimą įsigaliojimo. Likvidatorius perima juridinio asmens valdymo teises ir pareigas, atsižvelgiant į tai, kad jo tikslas yra vykdyti juridinio asmens likvidavimo procedūras. Likvidatorius valdo tiek vidines tiek išorines juridinio asmens valdymo funkcijas, be likvidatoriaus ar jo paskirtų asmenų niekas kitas negali sudaryti sandorių juridinio asmens vardu. Likvidatorius, vykdydamas likvidavimo procedūras, privalo nustatyti juridinio asmens turtą, informuoti apie likvidavimą kreditorius ir baigti su jais sandorius bei padalyti juridinio asmens likviduojamą turtą.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 27 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2450 žodžiai)
  • Žilvinas
  • Juridinio asmens likvidavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Juridinio asmens likvidavimas. (2015 m. Lapkričio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/juridinio-asmens-likvidavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:49
×